Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4610

Industry Top

weberfloor 4610
weberfloor 4610

Tuotteen edut

  • Pinnoitettavissa 1 vrk jälkeen, esim. epoksilla
  • Helposti leviävä
  • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma

Pumpattava, nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen teollisuuslattioiden tasoite. Kerrospaksuus 4-20 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kevyen ja keskiraskaan teollisuuden lattioiden tasoitus.

Soveltuvat pinnoitteet

  • Vesiohenteinen liuotinaineeton epoksi
  • Polyuretaanipohjainen maali

(esim.)

Säilyvyysaika

6 kk

Kovettumisaika

  • n. 2-4 h (kävelykelpoisuus)
  • 1-3 vrk (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

4-20 mm

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 4-20 mm
Vedentarve 5,0 l/25 kg (20 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus n. 2-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Kevyt käyttö n. 1 vrk (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-3 vrk kuluttua tasoitekerroksen paksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Normaali käyttö n. 1 viikko (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe
Lisäaine Tartuntaa ja leviävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tartuntalujuus 28 vrk ≥ 3,0 N/mm². Tartunta betoniin (K30)
Puristuslujuusluokka C 35 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk n. 41 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 10 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk n. 12 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Kulutuskestävyys AR0,5 (EN 13892-4)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä)
(EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 6 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila). Pidempi varastointi heikentää tuotteen lujuus- ja leviävyysominaisuuksia.
Pakkaus 25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kevyen ja keskiraskaan teollisuuden lattioiden tasoitus. Tuote ei normaalisti vaadi pölyä sitovaa pintakäsittelyainetta, mutta esteettisistä syistä tai kemiallisten rasitusten alaisissa kohteissa suositellaan pinnoitettavaksi liuotinaineettomalla epoksilla tai polyuretaanipohjaisella maalilla.

Alusta

Soveltuvat alustat ovat webervetonit 4601 Teollisuus Pohja Plaano tai betoni, jonka vetolujuuden on oltava > 1,5 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on 20 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 5,0 litraa / 25 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,25 litralla / 25 kg säkki. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "rissaamalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite voidaan pinnoittaa esim. epoksilla 1 vrk:n jälkeen.

Liikuntasaumat:
Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasoitekerros katkaistaan ja liikuntasaumoissa suositellaan käytettäväksi liikuntasaumaprofiileita. Saumat voidaan täyttää elastisella sauma-aineella. Saumat pitää huomioida niin arkkitehti- kuin rakennesuunnitelmissa.

Pinnoitus

Kovettunut tasoite soveltuu keskiraskaasti kuormitettujen teollisuustilojen lattiapinnaksi tai alustaksi vesiohenteisille liuotinaineettomille epoksipinnoille (esim. weberfloor 4736 Epoksimaali pohjustettuna weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla - muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta). Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti.

Huom!

Vedenkestävyys: Kovettunut tasoite kestää vettä. Läpimärän tasoitteen lujuus laskee, mutta palaa entiselleen materiaalin täysin kuivuttua.

Kemiallinen kestävyys: Tuote vastaa kemialliselta kestävyydeltään tiivistä betonia. Tavallisille kemikaaleille, öljyille, leikkuu- ja puhdistusnesteille jne. jatkuvasti alttiina olevat lattiat tulee pintakäsitellä. Pintakäsittelyä suositellaan myös elintarviketeollisuuden, teurastamojen, meijereiden, kalanjalostuslaitosten ym. tiloihin.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
7391479706405 25 kg Säkki 40