Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4630

Industry Lit

weberfloor 4630
weberfloor 4630

Tuotteen edut

  • Hyvin iskuja ja naarmutusta kestävä pinta
  • Katetut lastauslaiturit ja autotallit
  • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma

Pumpattava, nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen teollisuuslattioiden karkea tasoite. Kerrospaksuus 5-15 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Teollisuustilojen lattioiden tasoittaminen. Tuotetta voidaan käyttää myös katetuissa lastauslaitureissa, autotalleissa yms. Tuote ei sovi käytettäväksi silloin, kun vaatimuksena on erittäin sileä lattiapinta. Tuote ei normaalisti vaadi pölyn sidontaa.

Soveltuvat pinnoitteet

  • Vesiohenteinen liuotinaineeton epoksimaali

(esim.)

Säilyvyysaika

6 kk

Kovettumisaika

  • n. 2-4 h (kävelykelpoisuus)
  • 1-2 vrk (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,9 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

5-15 mm (optimi n. 10 mm)

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,9 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 5-15 mm (voidaan tehdä paksummin, huomioitava kuivumisajassa). Optimi n. 10 mm.
Vedentarve 4,0-4,25 l/25 kg
(16-17 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus n. 2-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Kevyt käyttö 1 vrk tasoituksesta
Kovettumisaika: Normaali käyttö 1 viikko tasoituksesta
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe
Lisäaine Tartuntaa ja leviävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tartuntalujuus 28 vrk ≥ 3,0 N/mm². Tartunta betoniin (K30)
Puristuslujuusluokka C 30 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk n. 35 N/mm² (EN 13892-2)
Taivutusvetolujuusluokka F 10 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk n. 11 N/mm² (EN 13892-2)
Kutistuma 28 vrk < 0,5 mm/m (EN 13454-2)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kulutuskestävyysluokka RWA10 (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä)
(EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 6 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila). Pidempi varastointi heikentää tuotteen lujuus- ja leviävyysominaisuuksia.
Pakkaus 25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Teollisuustilojen lattioiden tasoittaminen. Tuotetta voidaan käyttää myös katetuissa lastauslaitureissa, autotalleissa yms. Tuote ei sovi käytettäväksi silloin, kun vaatimuksena on erittäin sileä lattiapinta. Tuote ei normaalisti vaadi pölyn sidontaa.

Alusta

Soveltuvat alustat ovat webervetonit 4601 Teollisuus Pohja Plaano tai betoni, jonka vetolujuuden on oltava > 1,5 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on 16-17 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 4,0-4,25 litraa / 25 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "hevostelemalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Liikuntasaumat:
Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasoitekerros katkaistaan esim. kulmahiomakoneella heti kun tasoitepinta on kävelykelpoinen. Saumat täytetään elastisella sauma-aineella.

Pinnoitus

4630 Industry Lit voidaan käsitellä sopivalla pölynsidonta-aineella, esim. vesiohenteisella liuotinaineettomalla epoksimaalilla (esim. weberfloor 4736 Epoksimaali pohjustettuna weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla - muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta). Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti.

Huom!

Vedenkestävyys: Kovettunut tasoite kestää vettä. Läpimärän tasoitteen lujuus laskee, mutta palaa entiselleen materiaalin täysin kuivuttua.

Kemiallinen kestävyys: Tuote vastaa kemialliselta kestävyydeltään tiivistä betonia. Tavallisille kemikaaleille, öljyille, leikkuu- ja puhdistusnesteille jne. jatkuvasti alttiina olevat lattiat tulee pintakäsitellä. Pintakäsittelyä suositellaan myös elintarviketeollisuuden, teurastamojen, meijereiden, kalanjalostuslaitosten ym. tiloihin.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
7391479706436 25 kg Säkki 40