Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 4601

Teollisuus Pohja Plaano

webervetonit 4601
webervetonit 4601

Tuotteen edut

 • Päällystettävissä epoksilla tai akryylipinnoitteella 1-3 vrk jälkeen
 • Kuituvahvisteinen
 • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma

Pumpattava, nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen teollisuuslattioiden pohjatasoite. Kerrospaksuus 5-50 mm (80 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa).

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Lattioiden pohjatasoitus teollisuustiloissa, joissa lattioihin kohdistuu kevyt rasitus (pumppukärryt, jalankulku jne.) ja joissa pintaviimeistely tehdään epoksi- tai polyuretaanipinnoitteilla. Tuote soveltuu keskiraskaasti kuormitetuissa lattioissa webervetonit 4650, webervetonit 4655 ja weberfloor 4630 -tuotteiden pohjatasoitteeksi.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Vesiohenteinen liuotinaineeton epoksipinnoite
 • Akryylipinnoite
 • webervetonit 4655 Teollisuus Pika Plaano
 • webervetonit 4650 Design Plaano
 • weberfloor 4630 Industry Lit

(esim.)

Säilyvyysaika

 • 12 kk (20 kg säkki)
 • 6 kk (1000 kg säkki)
 • 3 kk (irtotoimituksen varastointiaika)

Kovettumisaika

 • n. 1-3 h (kävelykelpoisuus)
 • 1-3 vrk (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,8 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

 • 5-50 mm (80 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa)
 • Uivana ≥ 20 mm

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,8 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 5-50 mm (80 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa).
Kerrospaksuus uivana ≥ 20 mm
Vedentarve 4,0 l/20 kg (20 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus n. 1-3 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Kevyt käyttö n. 1 vrk (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-3 vrk kuluttua tasoitekerroksen paksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen 30 mm saakka, paksummissa kerrosvahvuuksissa kuivumisaika pitenee (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Normaali käyttö n. 1 viikko (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe
Lisäaine Tartuntaa ja leviävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tartuntalujuus 28 vrk ≥ 2,0 N/mm². Tartunta betoniin (K30)
Puristuslujuusluokka C 30 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk n. 35 N/mm² (EN 13892-2)
Taivutusvetolujuusluokka F 7 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk n. 8 N/mm² (EN 13892-2)
Kutistuma 28 vrk < 0,4 mm/m (EN 13454-2)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kulutuskestävyysluokka RWA10 (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä)
(EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk (20 kg) tai 6 kk (1000 kg säkki) valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila). 3 kk (irtotoimituksen varastointiaika). Pidempi varastointi heikentää tuotteen lujuus- ja leviävyysominaisuuksia.
Pakkaus 20 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Lattioiden pohjatasoitus teollisuustiloissa, joissa lattioihin kohdistuu kevyt rasitus (pumppukärryt, jalankulku jne.) ja joissa pintaviimeistely tehdään epoksi- tai polyuretaanipinnoitteilla. Tuote soveltuu keskiraskaasti kuormitetuissa lattioissa webervetonit 4650, webervetonit 4655 ja weberfloor 4630 -tuotteiden pohjatasoitteeksi.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, joiden vetolujuus on oltava > 1,0 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on 20 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 4,0 litraa / 20 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,2 litralla / 20 kg säkki. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 20 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "hevostelemalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Liikuntasaumat:
Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasoitekerros katkaistaan ja liikuntasaumoissa suositellaan käytettäväksi liikuntasaumaprofiileita. Saumat voidaan täyttää elastisella sauma-aineella. Saumat pitää huomioida niin arkkitehti- kuin rakennesuunnitelmissa.

Pinnoitus

Kovettumisaika ennen epoksi- tai akryylipinnoitteiden käyttöä:
Kun 4601 tasoitus on tehty hyvissä työolosuhteissa – lämpötila n. +23 °C ja kosteus 50 % – pinnoitus voidaan tehdä, kun tasoitteen lujuus on vähintään 1,5 MPa. Tämä lujuus syntyy tavallisesti 1-3 päivässä. On tärkeää muistaa, että 4601 ei tasapainota ennestään kosteaa alustaa. Tasoitteen pinta tulee hiekkapuhaltaa tai hioa karkealla hiekkapaperilla ennen pinnoitusta. Kovettunut tasoite soveltuu kevyesti kuormitettujen teollisuustilojen lattiapinnaksi ja/tai alustaksi Weberin teollisuuslattiajärjestelmälle tai esim. vesiohenteisille liuotinaineettomille epoksipinnoille (esim. weberfloor 4736 Epoksimaali pohjustettuna weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla - muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta). Viimeksi mainitussa tapauksessa kerrospaksuuden tulee olla väh. 5 mm. Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti.

Huom!

Vedenkestävyys: Kovettunut tasoite kestää vettä. Läpimärän tasoitteen lujuus laskee, mutta palaa entiselleen materiaalin täysin kuivuttua.

Kemiallinen kestävyys: Tuote vastaa kemialliselta kestävyydeltään tiivistä betonia. Tavallisille kemikaaleille, öljyille, leikkuu- ja puhdistusnesteille jne. jatkuvasti alttiina olevat lattiat tulee pintakäsitellä. Pintakäsittelyä suositellaan myös elintarviketeollisuuden, teurastamojen, meijereiden, kalanjalostuslaitosten ym. tiloihin.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032098 20 kg Säkki 48