Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 4655

Teollisuus Pika Plaano

webervetonit 4655
webervetonit 4655

Tuotteen edut

 • Pinnoitettavissa 1 vrk jälkeen, esim. epoksilla
 • Helposti leviävä
 • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma

Pumpattava, nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen teollisuuslattioiden tasoite. Kerrospaksuus 5-40 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kevyen ja keskiraskaan teollisuuden lattioiden tasoitus.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Vesiohenteinen liuotinaineeton epoksi
 • Polyuretaanipohjainen maali

(esim.)

 

Säilyvyysaika

 • 12 kk (20 kg säkki)
 • 6 kk (1000 kg säkki)
 • 3 kk (irtotoimituksen varastointiaika)

Kovettumisaika

 • n. 2-4 h (kävelykelpoisuus)
 • 1-3 vrk 30 mm saakka, paksummissa kuivumisaika pitenee (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

5-40 mm (optimi n. 10 mm)

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 5-40 mm (voidaan tehdä paksummin, huomioitava kuivumisajassa). Optimi n. 10 mm.
Vedentarve 4,0 l/20 kg (20 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus n. 2-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-3 vrk kuluttua tasoitekerroksen paksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen 30 mm saakka, paksummissa kerrosvahvuuksissa kuivumisaika pitenee (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe
Lisäaine Tartuntaa ja leviävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tartuntalujuus 28 vrk ≥ 3,0 N/mm². Tartunta betoniin (K30)
Puristuslujuusluokka C 35 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk n. 40 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 10 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk n. 12 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kulutuskestävyysluokka RWA10 (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä)
(EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk (20 kg) tai 6 kk (1000 kg säkki) valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila). 3 kk (irtotoimituksen varastointiaika). Pidempi varastointi heikentää tuotteen lujuus- ja leviävyysominaisuuksia.
Pakkaus 20 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kevyen ja keskiraskaan teollisuuden lattioiden tasoitus. Tuote ei normaalisti vaadi pölyä sitovaa pintakäsittelyainetta, mutta esteettisistä syistä tai kemiallisten rasitusten alaisissa kohteissa suositellaan pinnoitettavaksi liuotinaineettomalla epoksilla tai polyuretaanipohjaisella maalilla.

Alusta

Soveltuvat alustat ovat webervetonit 110 fine, webervetonit 120 reno, webervetonit 130 core, webervetonit 140 nova, webervetonit 4601 tai betoni, jonka vetolujuuden on oltava > 1 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on 20 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 4,0 litraa / 20 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,2 litralla / 20 kg säkki. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "rissaamalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite voidaan pinnoittaa 1 vrk:n jälkeen kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen.

Liikuntasaumat:
Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasoitekerros katkaistaan esim. kulmahiomakoneella heti kun tasoitepinta on kävelykelpoinen. Saumat täytetään elastisella sauma-aineella.

Pinnoitus

Kovettunut tasoite soveltuu keskiraskaasti kuormitettujen teollisuustilojen lattiapinnaksi tai alustaksi vesiohenteisille liuotinaineettomille epoksipinnoille (esim. weberfloor 4736 Epoksimaali pohjustettuna weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla - muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta). Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti.

Huom!

Vedenkestävyys: Kovettunut tasoite kestää vettä. Läpimärän tasoitteen lujuus laskee, mutta palaa entiselleen materiaalin täysin kuivuttua.

Kemiallinen kestävyys: Tuote vastaa kemialliselta kestävyydeltään tiivistä betonia. Tavallisille kemikaaleille, öljyille, leikkuu- ja puhdistusnesteille jne. jatkuvasti alttiina olevat lattiat tulee pintakäsitellä. Pintakäsittelyä suositellaan myös elintarviketeollisuuden, teurastamojen, meijereiden, kalanjalostuslaitosten ym. tiloihin.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032302 20 kg Säkki 48