Weber Saint-Gobain - Official website of the company

AlkaDry®-teknologia

Yksilöllinen AlkaDry®-teknologia yksinoikeudella

  • Suojaa lattiapäällysteitä ja liimoja
  • Parantaa sisäilmanlaatua
  • Säästää aikaa

Terve ja turvallinen lattia

Vietämme keskimäärin yli 90 % ajastamme sisätiloissa. Siksi sisäilman laatu on terveytemme kannalta erittäin tärkeä asia. Useat eri tahojen tekemät tutkimukset osoittavat, että sisäilman laatu voi olla kiinni vain viiden millimetrin matala-alkalisesta lattiatasoitekerroksesta. Se estää lattiapäällysteessä ja liimassa olevien orgaanisten aineiden hajoamisen haitallisiksi päästöiksi.

Välitämme terveydestäsi ja haluamme varmistaa, että lattiasi on toimiva ja turvallinen myös kymmenien vuosien päästä. Terve ja turvallinen lattia sekä ennalta määritelty tiukka aikataulu on kuitenkin joskus haastava yhdistelmä. Siksi kehitimme AlkaDry®-teknologian.


Matala-alkalinen tasoite toimii suojaavana kerroksena

Kun perinteinen lattiatasoite saattaa reagoida pinnoitteen sekä liimojen kanssa aiheuttaen haitallisia, sisäilmaongelmia synnyttäviä VOC-yhdisteitä, AlkaDry-teknologiaa hyödyntävät, matala-alkaliset lattiatasoitteemme toimivat SUOJAAVANA KERROKSENA betonialustan sekä pinnoitteen ja liimojen välissä estäen näiden haitallisten yhdisteiden synnyn.

Laajat laboratoriotutkimukset ja rakennuskohteissakin tehdyt mittaukset osoittavat, että sisäilmaongelmat voidaan välttää käyttämällä betonin päällä vähintään viiden millimetrin kerrosta matala-alkalista tasoitetta pintamateriaalin asennusalustana. Yhdessä suojaavan matala-alkalisen tasoitekerroksen kanssa betoni muodostaa turvallisen alustan lattiapinnoitteelle, kun varmistetaan, että betonin suhteellinen kosteus on enintään 90 %. Tällöin kosteus liikkuu höyrymuodossa eikä kapillaarisesti vetenä. 

AlkaDry-teknologia on avain terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen.

Parempaa ajanhallintaa ja nopeampaa rakentamista

Nopeasti päällystettävät lattiatasoitteet nopeuttavat rakentamista, koska ne voidaan pinnoittaa HUOMATTAVASTI NOPEAMMIN kuin tavanomaiset tasoitteet tai betoni. Kuivumisolosuhteista riippumatta alle sentin paksuinen pikatasoitekerros kuivuu pinnoituskuivaksi jopa vuorokaudessa ja paksumpi tasoitelattia noin sentin päivässä, kun betonilattian kuivuminen vaatii jokaista senttiä kohti hyvissäkin olosuhteissa vähintään viikon eli yhteensä useita kuukausia.

Mihin nopea kuivuminen perustuu?

Weberin lattiatasoitteiden nopea päällystettävyys perustuu optimoituun sideainejärjestelmään, joka sitoo lähes kaiken veden jo kemiallisessa kovettumisreaktiossa. Koska Weberin nopeasti päällystettävissä lattiatasoitteissa haihdutettavan veden määrä on pieni, sen haihduttamiseen tarvittava aika on lyhyt – kerrospaksuudesta ja olosuhteista riippuen tunneista joihinkin vuorokausiin. 

AlkaDry-teknologia säästää aikaa ja kustannuksia.


AlkaDry®-teknologiassa on kolme erilaista kuivumisluokkaa:

  • 10 mm/tunti >> itsestään kuivuvat tasoitteet (esim. 6000 Pikamassa tai 4400 Pikatasoite)
  • 10 mm/päivä >> nopeasti kuivuvat tasoitteet (esim. 120 Reno Saneeraus Plaano tai 3300 Oikaisutasoite)
  • 10 mm/viikko >> normaalisti kuivuvat tasoitteet (esim. 130 CORE Comfort Plaano tai 4100 Vaateri Plus)