Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Katso pintaa syvemmälle – Kosteudenhallinnan merkitys hyvään sisäilmaan

Kuivaketju 10 -toimintamallilla kosteusriskit hallintaan

Kuivaketju 10 on rakentamisen toimintamalli, joka on käytössä yhä useammassa rakennushankkeessa – eikä syyttä. Mallissa on määritelty kymmenen keskeisintä kosteusongelmien aiheuttajaa. Kun nämä kosteusriskit ovat hallinnassa rakennushankkeen suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon asti, voidaan välttää jopa 80 prosenttia mahdollisista kosteusvaurioista ja niiden aiheuttamista sisäilmaongelmista. Lattiarakenteiden kosteudenhallinnalla on tässä toimintamallissa oma merkittävä roolinsa. Kehittämämme weberfloor Kosteudenhallintapalvelu yhdessä pumpattavan Plaano-lattian kanssa tarjoaa nykyaikaisen keinon kosteudenhallintaan ja hyvän sisäilman turvaamiseen, sillä lattiatasoitteen kuivuminen pinnoituskuivaksi voidaan varmistaa helposti langattomasti luettavilla antureilla.

Terveellinen ja turvallinen rakennus vaatii kosteudenhallintaa aina suunnittelusta rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon asti. Siksi yhä useammat kaupungit, kunnat ja yksityiset rakennuttajat edellyttävät nykyisin rakennushankkeissaan Kuivaketju 10 -toimintamallin käyttöä. Siinä kosteusriskit torjutaan ennalta, ja torjunnan onnistuminen pystytään todentaa luotettavasti.

Kosteudenhallintapalvelu apuna

Koska lattioilla on keskeinen rooli kosteudenhallinnassa, olemme kehittäneet Kosteudenhallintapalvelun, joka helpottaa kosteusriskien torjuntaa ja sen todentamista. Kosteudenhallintapalvelulla lattiatasoitteen kuivuminen pinnoituskuivaksi voidaan varmistaa kätevästi ja taloudellisesti rakenteita rikkomatta tasoitekerrokseen sijoitetuilla kosteusantureilla. Anturit luetaan lukulaitteella langattomasti, ja toisin kuin perinteisissä yksittäisissä porareikämittauksissa rakenteen koko kuivumishistoria tallentuu kaikkien osapuolten nähtäväksi pilvipalveluun.


Moderni tapa mitata kosteutta

Kosteudenhallintapalvelu perustuu nykyaikaiseen teknologiaan, jonka tähden mittausten tekeminen on vaivatonta ja luotettavaa sekä dokumentointi parempaa. Kosteusantureiden ansiosta rakenteita ei tarvitse mittausten takia rikkoa ja paikata, joka myös osaltaan pienentää kosteusvaurioiden riskiä.  

Muun muassa Helsingin kaupungin asunnot pitää menetelmän yhtenä merkittävänä etuna sitä, että anturit mittaavat rakenteen kosteutta vielä vuosienkin jälkeen. Tällöin esimerkiksi rakennuksen takuuaikana voidaan varmistaa, ettei vedeneristeen taakse ole päässyt kosteutta. 


Terveellistä ja turvallista rakentamista

Jotta kosteuden aiheuttamat ongelmat voidaan välttää lattioiden kohdalla mahdollisimman hyvin, kannattaa Kosteudenhallintapalvelu parittaa matala-alkaisten lattiatasoitteiden kanssa. Jo viiden mm:n kerros matala-alkalista tasoitetta betonin päällä estää tehokkaasti sisäilmaongelmia; lukuisissa kohteissa sisäilmaongelmat ovat nimittäin aiheutuneet lattiapäällysteen asentamisesta suoraan betonin päälle. 

Ongelmien juuressa on ollut se, että vahvasti emäksinen betoni reagoi lattiapäällysteiden tai niiden kiinnittämiseen käytettyjen liimojen kanssa muodostaen sisäilmaan haitallisia yhdisteitä. 

Meillä Weberillä kaikki lattiatasoitteemme ovat matala-alkalisia. 

Kosteudenhallintapalvelu sekä matala-alkalinen ja helposti työstettävä Plaano-tasoite ovat avaimet nykyaikaiseen ja tehokkaaseen rakentamiseen sekä terveellisen ja turvallisen sisäilman varmistamiseen – helppo tapa varmistaa turvallinen asuminen ja terve asukas.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.