Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Nopea kuivuminen

Nopean kuivumisen edut:

  • Weberin lattiatasoite kuivuu jopa sentin päivässä
  • Muidenkin rakenteiden kuivuminen nopeutuu
  • Nopeaa rakentamista ilman pelkoa kosteusriskeistä
  • Lattian kuivuminen voidaan varmistaa Kosteudenhallintapalvelulla

Weberin nopeasti kuivuvat lattiatasoitteet nopeuttavat rakentamista jopa usealla kuukaudella, koska ne voidaan pinnoittaa huomattavasti nopeammin kuin tavanomaiset tasoitteet tai betoni. Rakentamisen nopeutuminen tuo kerrannaisvaikutuksineen huomattavia säästöjä. Myös rakentamisen kosteudenhallinta helpottuu, koska valtaosa tasoitteen joukkoon sekoitetusta vedestä sitoutuu jo kemiallisessa kovettumisreaktiossa ja haihdutettavan veden määrä on hyvin pieni.

”Weberin tasoitteiden nopea kuivuminen perustuu optimoituun sideainejärjestelmään, joka sitoo lähes kaiken veden jo kemiallisessa kovettumisreaktiossa. Tavallisessa portlandsementtipohjaisessa lattiatasoitteessa, kipsitasoitteessa tai betonissa kovettumisreaktiot sitovat sen sijaan vain noin 30 prosenttia vedestä, jolloin 70 prosenttia vesimäärästä on haihdutettava betoni- tai tasoitekerroksesta pois”, lattiatuotteiden kehityspäällikkö Janne Liimatainen Weberiltä sanoo.

Kuivumisolosuhteista riippuen alle sentin paksuinen pikatasoitekerros kuivuu pinnoituskuivaksi jopa vuorokaudessa ja paksumpi tasoitekerros noin sentin päivässä, kun esimerkiksi betonilattian kuivuminen vaatii jokaista senttiä kohti hyvissäkin olosuhteissa vähintään viikon eli yhteensä useita kuukausia.

Koska Weberin nopeasti kuivuvissa tasoitteissa haihdutettavan veden määrä on pieni, sen haihduttamiseen tarvittava aika on lyhyt – kerrospaksuudesta ja olosuhteista riippuen tunneista joihinkin vuorokausiin. Kun haihtuminen on pientä, sisäilman kosteus ei nouse. Tällöin muidenkin rakenteiden kuivuminen nopeutuu ja rakentamisen aikainen kosteudenhallinta tehostuu.

Pinnoituskuiva jopa monta kuukautta aikaisemmin

Tavanomaisissa tasoitteissa ja betonissa haihdutettavan veden määrä on merkittävästi suurempi ja siksi niitä käytettäessä lattia voidaan pinnoittaa vasta viikkojen tai jopa kuukausien päästä. Kuutiometrissä betonia voi olla lähes 200 litraa eli kylpyammeellinen vettä, josta valtaosan on päästävä poistumaan haihtumalla huoneilmaan ja tuuletuksen kautta ulos. Esimerkiksi loppukesällä kun ilman kosteus ja lämpötila ovat korkeita, haihtuminen ja sitä kautta kuivuminen hidastuu selvästi.

”Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kemialliseen kuivumiseen. Siksi saman paksuinen laatta voidaan pinnoittaa jopa neljä kuukautta aikaisemmin käyttämällä Weberin nopeasti kuivuvia lattiatasoitteita”, Janne Liimatainen sanoo.

On tärkeää varmistaa, että betonialusta on riittävän kuiva ennen tasoitus- ja päällystystöitä. Tasoitekerros ei kuitenkaan hidasta betonin kuivumista.

Nopeaa rakentamista ilman pelkoa kosteusriskeistä

Weber.floor Kosteudenhallintapalvelulla lattian kuivuminen pinnoituskuivaksi voidaan varmistaa langattomasti luettavilla kosteusantureilla, jotka on sijoitettu tasoitekerroksen sisään. Näin rakentamista voidaan nopeuttaa turvallisesti ilman pelkoa kosteusriskeistä.

Erinomaisten lujuusominaisuuksien ansiosta Weberin kuituvahvisteiset lattiatasoitteet mahdollistavat myös huomattavasti ohuemmat laattarakenteet kuin esimerkiksi betonista, mikä nopeuttaa kuivumista ja rakentamista entisestään. Lattialämmityksen yhteydessä ohuempi laatta säästää myös energiaa ja parantaa asumismukavuutta, koska ohuen laatan lämpötila reagoi huomattavasti nopeammin ulkolämpötilan vaihteluihin kuin paksu betonilaatta.

Nopeasti kuivuvien tasoitteiden tuoma työn nopeutuminen ja rakennusajan lyheneminen tuovat merkittäviä säästöjä rakentamiseen yhtä hyvin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Esimerkiksi linjasaneerauksissa Weberin kehittämä linjasaneerauskonsepti sekä nopeasti kuivuvien seinä- ja lattiatasoitteiden käyttö mahdollistaa kylpyhuoneiden vedeneristämisen ja laatoituksen jopa kahden päivän kuluttua töiden aloittamisesta.


Säästöjä myös työn tehostumisesta

Alan johtavana yrityksenä Weber kehittää tuotteita jatkuvasti myös entistä helpommin työstettäviksi. Maailman johtavan materiaaliteknologisen osaamisen ansiosta sekä Weberin pumpattavat ja itsestään tasoittuvat lattiatasoitteet että käsitasoitteet tuovat rakentamiseen nopeutta ja kustannustehokkuutta muutenkin kuin nopean kuivumisen ansiosta sekä parantavat laatua ja työergonomiaa.

Pumpattava lattiatasoite on alun perin suomalainen innovaatio ja Weberin kansainvälinen lattiatasoitteiden osaamiskeskus on Suomessa. Lisäksi kehitystyöhön on käytettävissä muissa maissa toimivien Weberin yhtiöiden kehitysresurssit ja koko Saint-Gobainin keskuskehitys.

Globaalin kärkiosaamisen ja innovaatioiden ansiosta suomalaisella asiakaskunnalla on käytössään markkinoiden kilpailukykyisimmät ja rakentamisen prosessia nopeuttavat ratkaisut paremman elinympäristön rakentamiseen. Tuotteet valmistetaan lähes täysin suomalaisista raaka-aineista suomalaisin voimin.