Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® EasyLex-harkkojen ohutsaumamuuraus

Leca® EasyLex on markkinoiden nopein muurattava väliseinä.

Tarve

Helppo tapa tehdä kiviaineinen väliseinä.


Ratkaisu

Seinät sidotaan ulkoseinään tai toiseen väliseinään käyttämällä väliseinäharkolle kehitettyä Leca® EasyLex 2500 profiilia ja siihen kuuluvia muuraussiteitä ja erillistä langanohjainta.

Profiili kiinnitetään soveltuvilla kiinnikkeillä seinään esim. 30-40 cm välein. Seinän ja alustan väliin asennetaan vaakasuoraksi irrotuskaistaksi esimerkiksi bitumikermi.

Langanohjain ja siihen kiinnitettävä linjalanka asennetaan oikealle korkeudelle.

Ensimmäinen harkkokerros muurataan joko ohutsauma- tai muurauslaastilla alusta ja oviaukon korkeus huomioiden.

Muurauskierroksen ensimmäisen harkon naaraspontti asennetaan profiilin ponttiin ilman laastia. 

Leca® EasyLex profiiliin kiinnitettävään langanohjaimeen on helppo kiinnittää linjalanka. Profiilin rei’itys noudattaa harkon korkeusetenemää, jolloin langanohjain saadaan aina nopeasti oikeaan korkeuteen.

Ohutsaumalaasti levitetään tarkoitukseen kehitetyllä, pohjasta suljettavalla muurauskelkalla tai laastikauhalla. Harkkojen pontatuissa pystysaumoissa ei käytetä laastia.

Muurausside asennetaan joka toiseen vaakasaumaan. Side asennetaan tuoreeseen laastikerrokseen, jotta siteen ja laastin välille syntyy kunnollinen tartunta.

Joka toinen harkkorivi aloitetaan puolikkaalla harkolla, jolloin muuraus etenee ½ -harkon limityksellä.

Kerroksen viimeinen harkko käännetään ympäri ja katkaistaan seinän pituudesta riippuen niin, että viimeisen harkon naaraspontti menee ilman laastia profiilin urosponttiin.

Katkaistujen harkkojen päissä käytetään laastisaumaa.

Ulkokulmassa käytetään tasapäistä päätyharkkoa, jolloin kulmasta tulee siisti. Päätyharkko katkaistaan 337 mm mittaiseksi ja asennetaan leikkaamaton tasapäinen puoli ulkokulman puolelle. Harkon katkaistun päädyn pystysaumassa käytetään Ohutsaumalaastia.

Aukkojen ylitykset tehdään joko EasyLex 88-1500 palkin tai EasyLex 2500 profiilin avulla. Aukonylityksenä toimii sama profiili, jolloin muurauksessa ei tarvita kuin yhdenlaisia profiileja. Aukonylityksissä palkin/profiilin minimitukipintana käytetään 150 mm aukon molemmin puolin.

Profiililla tehty aukonylitys pitää tukea alta työnaikaisesti riittävän vakavuuden varmistamiseksi ja profiilin yläpuolisten harkkojen päätysaumoissa on käytettävä laastia.

Märkätiloissa vedeneristettävät laatoitusalustat tasoitetaan webervetonit MT Märkätilatasoitteella. Yksi tasoitekerros ennen kosteussulkua ja vedeneristettä riittää.

 

Kuivissa tiloissa seinien pohja- ja pintatasoitteena käytetään webervetonit LR+ Pintatasoitetta. Kosteutta kestävissä tiloissa, kuten esim. kodinhoitohuoneissa käytetään webervetonit V+ -tasoitetta. Etenkin tuoreissa muurauksissa weber Tasoiteverkon käyttö helpottaa tasoitustyötä ja pienentää halkeiluriskiä.