Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Pilariharkko P-240 pontattu, työohjeet

Tarve

Lähtötilanne

Anturat valettu ja pystyraudoitus asennettu rakennesuunnitelmien mukaisesti. 


Ratkaisu

Lähtötilanne on se, että anturat on valettu ja pystyraudoitus asennettu rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Muuraa ensimmäinen pilariharkko anturan päälle esim. webervetonit ML Leca® Laastilla tai webervetonit ML 5 Muurauslaastilla.

Tarkista muurauksen suoruus vatupassin avulla. 

Asenna toinen harkko suoraan ensimmäisen harkon päälle.

Ponttauksen ansiosta harkko lukittuu tarkasti paikoilleen.

Voit latoa pontatut pilariharkot päällekkäin ilman laastia 1,4 m:n korkeuteen asti.

Käytä yli 1,4 m korkeissa pilariperustuksissa harkkojen saumoissa webervetonit OL 15 Ohutsaumalaastia.

Vaihtoehtoisesti muurauksessa voidaan myös käyttää esim. webervetonit ML Leca® Laastia tai webervetonit ML 5 Muurauslaastia.

Harkon korkeusetenemä kasvaa käyttäessäsi laastia harkkosaumoissa.

Pilariharkkojen muurauksessa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää ulkokäyttöön soveltuvaa Kiviliimaa. Pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Irrallinen ja mureneva aines on poistettava. Kuivien pintojen kostuttamista vedellä suositellaan.

Vala rakennesuunnitelmien mukaisesti raudoitettu pilari kaatamalla pilariharkkojen reikään webervetonit S 30 Sementtilaastia tai esimerkiksi notkeaa betonimassaa C25/30. Harkon reiän tilavuus on 2,65 litraa, joten esim. S 30 Sementtilaastia tarvitaan n. 5,5 kg/harkko. 

Harkon yläpinnan ulkoreunaan ulottuva ponttaus mahdollistaa helpon ja tasaisen valupinnan tekemisen ylimmän harkon pintaan.

Harkon ulkoreunassa oleva pieni pyöristys helpottaa tasoittamista.

Tasoita pilarit tarvittaessa esimerkiksi webervetonit 137 Oikaisulaastilla tai 410 Ohutrappauslaastilla.

 

Leca® Pilariharkko P-240 pontattu, pontin verran parempi!