Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca®-sora KAP 4-20 mm

Kapillaarikatkosora

Leca®-sora KAP 4-20 mm
Leca®-sora KAP 4-20 mm

Tuotteen edut

  • Hyvä lämmöneristävyys
  • Tasaa kosteusvaihteluja
  • Vähentää kosteuden haihtumista maaperästä
  • Saumaton eriste
  • Salaojituskyky
  • Puhallettavuus
  • Helppo asentaa myös jälkikäteen
  • Kestävä ja palamaton

Kapillaarisen nousukorkeuden tehokkaasti katkaiseva kevytsoralajike. Käsitelty tehtaalla lisäaineella kapillaarisen vedennousun estämiseksi. Käsittelyllä varmistetaan kapillaarisen nousukorkeuden jäävän alle 100 mm:iin, joka on merkittävästi pienempi kuin soralla tai murskeella. Käsittelyaine ei sisällä haitallisia aineita eikä muutu ajan myötä. Raekoko 4-20 mm. Pienin toimituserä 20 m³.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Routa- ja alapohjaeristys.

Tilavuuspaino

265 (± 15%) kg/m³ (EN 1097-3)

Lämmönjohtavuus

0,10 W/mK (EN 14063-1:2004)

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Raekoko 4-20 mm
Paloluokka A1
Tiivistämätön kuivairtotiheys 265 kg/m³ (± 15 %)
Lämmönjohtavuus 0,10 W/mK
Vedenimeytymiskorkeus < 100 mm
Vedenläpäisevyys > 10-3 m/s
Vesihöyryn vastuskerroin µ 2
pH 9-11
Tuotehyväksynnät CE

Työohjeet

Käyttökohteet

Kapillaarikatkosoraa käytetään routa- ja alapohjaeristyskohteissa, erityisesti ryömintätilaisissa alapohjissa. Tuote on myös asennettavissa puhaltamalla ja siksi se on mahdollista asentaa ryömintätilaisiin alapohjiin myös jälkikäteen.

Ryömintätilassa toimiva tuuletus, lämpötila ja riittävän alhainen kosteuspitoisuus ovat varmin tapa estää tilan kosteus- ja homevaurioiden syntyminen. Leca-sora on tehokas ratkaisu vähentää ryömintätilan kosteuspitoisuutta.

Ulkoilmalla tuuletetussa ryömintätilassa erityisesti kesä on ryömintätilan kannalta ongelmallinen: Lämpimän ja kostean tuuletusilman kulkeutuessa kylmempään ryömintätilaan sen suhteellinen kosteus voi lähestyä 100 prosenttia, jolloin kosteus tiivistyy rakenteisiin. Ryömintätilan pohjan lisälämmöneristäminen on tehokkain keino alentaa ryömintätilan suhteellista kosteuspitoisuutta kesällä. Leca-sora toimii hyvänä lämmöneristeenä ja samalla myös kapillaarikatkona maaperästä nousevaa kosteutta vastaan. Leca-sora pienentää kosteuden haihtumista pohjamaasta ja pitää ryömintätilan maapohjan kuivempana. Leca-sora myös tasaa ryömintätilan lämpö- ja kosteusvaihteluita.

Ryömintätilan kosteuspitoisuuden vähentämiseksi tarvitaan 150-300 mm:n eristyskerros Leca®-soraa PUH 4-20 mm. Tarvittavaan Leca-soran kerrospaksuuteen vaikuttavat tuuletus, maapohjan kosteusolosuhteet ja ryömintätilankorkeus. Kosteisiin maaperiin suositellaan käytettäväksi kapillaarisen vedennousun tehokkaasti katkaisevaa kapillaarikatkosoraa KAP 4-20 mm.

Käytännön neuvoja

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Yhden kuorman maksimikuormakoko on noin 110 m³. Kevytsora voidaan asentaa joko puhaltamalla, kippaamalla tai nostolaatikoilla.
Talvirakentamisen aikana valvotaan silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6419141100830 Irtotoimitus Kuutiometri -

Videot