Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca®-sora katto 8-20 mm

Kattosora

Leca®-sora katto 8-20 mm
Leca®-sora katto 8-20 mm

Tuotteen edut

  • Hyvä lämmöneristävyys
  • Uudelleenkäytettävyys
  • Saumaton eriste
  • Puhallettavuus
  • Pitkäaikainen käyttökokemus

Tuulettuviin kattoratkaisuihin (loivat tasakatot) tarkoitettu kevytsoralajike. Leca sora on kestävä ja palamaton lämmöneriste, jonka lämmöneristyskyky ei heikkene vuosikymmenien kuluessakaan. Lisäeristeenä voidaan käyttää EPS:ää tai mineraalivillaa, jolloin saadaan perinteistä Leca sorakattoa ohuempi rakenne. Raekoko 8-20 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Yläpohjien lämmöneristys.

Tilavuuspaino

235 (+/- 15%) kg/m³ (EN 14063-1:2004)

Lämmönjohtavuus

0,094 W/mK (EN 14063-1:2004)

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • EPD

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Raekoko 8-20 mm
Paloluokka A1
Tiivistämätön kuivairtotiheys 235 kg/m³ (± 15 %)
Lämmönjohtavuus 0,094 W/mK
pH 9-11
Tuotehyväksynnät CE, M1,   EPD

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Leca sorakatto soveltuu yläpohjarakenteeksi lähes kaikkiin rakennustyyppeihin (mm. kerrostalot, rivitalot, julkiset rakennukset, liikerakennukset, teollisuusrakennukset, maatalousrakennukset, liikenteen rakennukset ja liikennöidyt tasot).

Suositeltavin Leca soralajite yläpohjan eristeeksi on katto 8-20 mm (irtotiheys n. 235 kg/m³) silloin kun käytetään alle 360 mm kerrospaksuuksia. Kerrospaksuuksien ollessa yli 360 mm suositellaan käytettäväksi Leca®-soraa katto 4-20 mm (irtotiheys 270 kg/m³).

Lajikkeella katto 8-20 mm on suurin ilmanläpäisevyys, joten sillä saavutetaan riittävä tuuletus myös matalissa Leca sorakerroksissa. Paksummissa Leca sorakerroksissa tulee käyttää pienemmän ilmanläpäisevyyden omaavaa Leca soralajiketta katto 4-20 mm. Tällöin vältytään konvektion aiheuttamalta lämmöneristyskyvyn heikkenemiseltä.

Leca sora lajiketta katto 4-20 mm on suositeltavaa käyttää aina mm. rakennuksissa, joissa tuuletusmatkat ovat alle 15 m tai matalissa rakennuksissa, joissa tuuletusmatka on alle 7 m. Katon kallistukset tehdään tiivistämättömällä kevytsoralla katon käyttöluokan mukaiseen lapekaltevuuteen. Eri kattokaivoalueiden välinen ylivuotokynnys jätetään matalammaksi.

Kevytsorakatoissa katon kallistukset ja kaivojen väliset alueet voidaan muotoilla samalla eristeellä ja ilmastointikanavat voidaan sijoittaa Leca sorakerrokseen ilman erillistä paloeristystä. Kattorakennetta voidaan ohentaa käyttämällä lisäeristeenä EPS:ää tai mineraalivillaa.

Yläpohjaa suunniteltaessa on otettava huomioon rakenteen kantavuus, lämmön- ja vedeneristys sekä kosteuden vaikutus rakenteeseen. Rakennuksen yläpohjarakennetta rasittaa sekä rakennuksen ulkopuolelta että sisäpuolelta tuleva kosteus. Ulkopuolinen kosteus tulee yleensä sadevetenä, jonka pääsy rakenteeseen estetään vesikatteella.

Kattorakenteen rakennekosteus ja käytön aikana mahdollisesti kerääntyvä kosteus poistetaan tuuletuksella. Täten kosteus ei jää rakenteeseen pitkäksi aikaa vaurioittamaan rakennetta. Materiaalivalmistajan tarjoama maksuton tuuletussuunnitelmien tarkastuspalvelu ja tekninen neuvonta varmistavat tuuletusjärjestelyjen onnistumisen. Eristeen hyvä kosteudenkestävyys ja katon nopea asennustyö mahdollistavat katon toteutuksen myös talviolosuhteissa.

Leca soran paino ja eristekerroksen paksuus tulee ottaa huomioon jo kantavien rakenteiden suunnitteluvaiheessa.

Leca sora on hyvä materiaali myös vanhojen tasakattojen korjauksissa keveytensä ja huokoisuutensa ansiosta. Leca soralla voidaan helposti muotoilla lisäkallistukset vanhan vedeneristeen päälle, jolloin vältytään kalliilta harjakattoremontilta.

Viherkatoilla Leca sora toimii lämmöneristeenä sekä salaojittavana kerroksena. Sillä voidaan myös keventää kasvukerroksen kattomultaa. Viherkatto voidaan rakentaa sekä uuteen että vanhaan rakennukseen. Samoilla rakenteilla voidaan viheriöidä pihakannet ja parkkihallien katot.

Käytännön neuvoja

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Yhden kuorman maksimikuormakoko on noin 120 m³. Kevytsora asennetaan nostolaatikoin.
Leca sorakaton toteutustyö on varsin nopeaa ja katto saadaan nopeasti vedenpitävään kuntoon. Työn nopeus ja Leca soran hyvä kosteudenkestävyys mahdollistavat katon tekemisen myös talviolosuhteissa. Leca sorakaton toteutus kannattaa teettää kokemusta omaavalla kattourakointiliikkeellä. Mm. pintabetonilaatan valutyö Leca soran päälle vaatii ammattitaitoa, jotta laatasta tulee tarpeeksi ohut kauttaaltaan.
Talvirakentamisen aikana valvotaan silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6419141100014 Irtotoimitus Kuutiometri -