Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ML 10 P

Pakkasmuurauslaasti

webervetonit ML 10 P
webervetonit ML 10 P

Tuotteen edut

  • Laastilla voidaan muurata rakenteita lämmittämättä aina -15 °C asti
  • Hyvä työstettävyys
  • Lujuusluokka M10
  • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Muurauslaasti kevytsoraharkkojen ja tiilien talvimuuraukseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kevytsoraharkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa -15 °C asti.

Käyttöaika

2 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve Enintään 3,0 l/25 kg (=0,12 l/kg)
Käyttöaika 2 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Veden jäätymispistettä alentavia, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 10
Puristuslujuus 1 vrk > 3 MPa (+20 °C, EN 1015-11)
n. 1 MPa (-15 °C, EN 1015-11)
Puristuslujuus 7 vrk > 6 MPa (+20 °C, EN 1015-11)
> 3 MPa (-15 °C, EN 1015-11)
Puristuslujuus 28 vrk > 10 MPa (+20 °C, EN 1015-11)
> 8 MPa (-15 °C, EN 1015-11)
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Taivutusvetolujuus 28 vrk fxk1 > 0,20 N/mm² ja
fxk2 > 0,13 N/mm² (SFS 7001)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,2 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,79 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n paperisäkki.
1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, M1, FI

Työohjeet

Käyttökohteet

Kevytsoraharkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa -15 °C asti. Huomioitava, että muurauksen pinnassa saattaa esiintyä keväällä rakenteen kuivuessa normaalia enemmän suolahärmeitä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan enintään 3,0 litraan puhdasta vettä. Sekoitetaan betonimyllyssä tai tasosekoittimessa. Sekoitus suoritetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensin lisätään n. 2 litraa vettä ja sekoitetaan muutama minuutti. Tämän jälkeen pidetään n. 5 min tauko, lisätään tarvittaessa loput vedestä ja sekoitetaan uudelleen. Maksimivesimäärän ylitys nostaa alhaisinta käyttölämpötilaa ja heikentää laastin lujuutta. Sekoitettu laasti on käytettävä 2 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

ML 10 P Pakkasmuurauslaastilla voidaan muurata kevytsoraharkkoja ja tiiliä aina -15 °C asti ilman lämmitystä. Tiilet tai harkot eivät saa olla märkiä, jäisiä tai lumisia. Laastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäätyneitä osa-aineita. Muuraustyö suoritetaan SFS-EN 1996-1 ohjeistuksen, sekä Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2013 mukaisesti. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Käytännön neuvoja

Olosuhteiden vaihtuessa on huomioitava, että muurauslaastin tyyppiä ei tule vaihtaa keskellä seinää, koska esim. pakkas- ja tavanomaisen muurauslaastin välillä saattaa olla pieniä sävyeroja. Myös muutoin muurauslaastissa saattaa esiintyä eräkohtaisia sävyeroja.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415990421263 25 kg Paperisäkki 40
6415990421256 1000 kg Suursäkki 1