Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ML 10

Harkkolaasti M100/500

webervetonit ML 10
webervetonit ML 10

Tuotteen edut

  • Kestävän rakentamisen tuote
  • Hyvä työstettävyys
  • Lujuusluokka M10
  • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Muurauslaasti kevytsoraharkko- ja tiilirakenteiden muuraukseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kevytsoraharkkojen muuraus, tiilien muuraus haluttaessa normaalia muurauslaastia lujempi laasti.

Käyttöaika

3 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 3,0-3,5 l/25 kg (=0,12-0,14 l/kg)
Käyttöaika 3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Hiilijalanjälkeä pienentävä kierrätyssementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 10
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Taivutusvetolujuus 28 vrk fxk1 > 0,20 N/mm² ja
fxk2 > 0,13 N/mm² (SFS 7001)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,1 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,77 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1750 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n paperisäkki.
1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, M1, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kevytsoraharkkojen muuraus, tiilien muuraus haluttaessa normaalia muurauslaastia lujempi laasti.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan 3,0-3,5 litraan puhdasta vettä. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä (maks. +60 °C) vettä. Laasti sekoitetaan betonimyllyssä, tasosekoittimessa tai työmaalla käytetään laastiasemaa, jossa on ruuvisekoitin ja vesimittariautomatiikka. Sekoitusaika on betonimyllyssä 6-8 min ja tasosekoittimessa 4-5 min. Sekoitettu laasti on käytettävä 3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

Muuraustyö suoritetaan SFS-EN 1996-1 ohjeistuksen, sekä Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2013 mukaisesti. Tarkemmat ohjeet muurauksesta löytyvät harkko- tai tiilivalmistajan työohjeista. Muurattaessa alle 0 °C lämpötilassa rakenne suojataan ja sitä lämmitetään siten, että laasti kovettuu riittävän pitkän ajan. ML 10 Harkkolaastin voidaan katsoa saavuttaneen jäätymistä vastaan riittävän lujuuden, kun se on kovettunut yli 0 °C lämpötilassa vähintään 3 vrk. Talvimuuraukseen kehitetyllä webervetonit ML 10 P Pakkasmuurauslaastilla voidaan muurata aina -15 °C asti ilman lämmitystä. Vaivattomimmin levität laastin Leca® muurauskelkalla. Se säästää jopa kolmanneksen laastia, nopeuttaa työtä ja takaa moitteettoman lopputuloksen. Harkot muurataan ns. rakosaumalla harkkojen paksuuden ollessa vähintään 200 mm. Ohuemmat harkot muurataan umpisaumalla. Perusharkoissa ja EPS-eristeisissä eristeharkoissa käytetään laastia myös pystysaumoissa (ns. nokkalaasti). Harkkoja muurattaessa harkko työnnetään kiinni edellisen harkon päätypintaan ja lasketaan sen jälkeen valmiin laastikerroksen päälle. Laastipurseet poistetaan välittömästi, ja puhtaaksimuurattavien seinien saumaus tehdään muuraustyön yhteydessä. Harkko kopautetaan lopullisesti kumivasaralla paikalleen. Harkkoa ei saa laastikerroksen päällä liikuttaa niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Käytännön neuvoja

Harmaissa muurauslaasteissa saattaa esiintyä pieniä eräkohtaisia sävyeroja.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
6415990421065 25 kg Paperisäkki 40 Ojakkala
6415990126007 25 kg Paperisäkki 40 Oulu
6415990126021 500 kg Suursäkki 1 Oulu
6415990422055 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
6415990126038 1000 kg Suursäkki 1 Oulu