Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ML 5 Muurauslaasti

M100/600

webervetonit ML 5 Muurauslaasti
webervetonit ML 5 Muurauslaasti

Tuotteen edut

  • Kestävän rakentamisen tuote
  • Hyvä työstettävyys
  • Lujuusluokka M5
  • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Muurauslaasti poltettujen tiilien muuraukseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraus julkisivuissa ja väliseinissä. Kylmässä ullakkotilassa ja vesikaton yläpuolisen ns. kylmän hormiosuuden muuraus. Tulisijan erillisen kuoren muuraus.

Käyttöaika

3 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 3,0-3,5 l/25 kg (=0,12-0,14 l/kg)
Käyttöaika 3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Hiilijalanjälkeä pienentävä kierrätyssementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 5
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm²
(SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,2 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,77 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg paperisäkki. 500 tai 1000 kg suursäkki. Irtotoimituksena siilossa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraus julkisivuissa ja väliseinissä. Kylmässä ullakkotilassa ja vesikaton yläpuolisen ns. kylmän hormiosuuden muuraus. Tulisijan erillisen kuoren muuraus.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan 3,0-3,5 litraan puhdasta vettä. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä (maks. +60 °C) vettä. Valmiin laastin lämpötilan tulee olla +5...+40 °C. Laasti sekoitetaan betonimyllyssä, tasosekoittimessa tai työmaalla käytetään laastiasemaa, jossa on ruuvisekoitin ja vesimittariautomatiikka. Sekoitusaika on betonimyllyssä 6-8 min ja tasosekoittimessa 4-5 min. Sekoitettu laasti on käytettävä 3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

Muuraustyö suoritetaan SFS-EN 1996-1 ohjeistuksen, sekä Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2013 mukaisesti. Tarkemmat ohjeet muuraustyöstä sekä tiilien talvimuurauksesta löytyvät Weber Oppaan Muuratut rakenteet -osiosta. Harkot ja tiilet eivät saa olla märkiä, jäisiä tai lumisia. Laastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäätyneitä osa-aineita.

Menekki

Tiili Mitat (mm) Kuivalaastimenekki 15 mm:n saumapaksuudella (kg/tiili)
Kahi-tiilet    
NKH 270x130x75 1,4
MKH85 285x85x85 1,0
KH 270x198x75 1,8
Poltetut tiilet    
NRT 270x130x75 1,7
MRT85 285x85x85 1,2
MRT60 285x85x60 1,0
PRT 257x123x57 1,3
PT 257x123x57 1,2
RT 285x135x85 2,4
Menekkiluvut sisältävät arvioidun 15 % laastihukan. Arvot ovat ohjeellisia. Tarkka menekki on riippuvainen sauman paksuudesta, reikätiilien muurauksessa myös laastin notkeudesta.    

Käytännön neuvoja

Harmaissa muurauslaasteissa saattaa esiintyä pieniä eräkohtaisia sävyeroja.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
6415990420167 25 kg Paperisäkki 40 Ojakkala
6415990125642 25 kg Paperisäkki 40 Oulu
6415990420143 500 kg Suursäkki 1 Ojakkala
6415990125666 500 kg Suursäkki 1 Oulu
6415990420150 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
6415990125635 1000 kg Suursäkki 1 Oulu
6415990420129 Irtotoimitus Tonni - Ojakkala