Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit B 100

Kuivabetoni C25/30-10

webervetonit B 100
webervetonit B 100

Tuotteen edut

  • Lujuusluokiteltu vaihtoehto S 100 Kuivabetonille
  • Pakkasenkestävä
  • Sekoitetaan helposti betonimyllyllä

Pakkasenkestävä R3-luokan kuivabetoni erilaisiin betonivaluihin, joissa vaadittava lujuusluokka on C25/30-10. Maksimi raekoko 10 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Perustusten, portaiden ym. rakenteiden valaminen, joissa vaadittava lujuusluokka on korkeintaan C25/30-10. Rasitusluokat XF1 ja XC2 - 50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä.

Säilyvyysaika

12 kk

Menekki

n. 100 kg/m²/50 mm:n kerros

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 100 kg/m²/50 mm:n kerros
Vedentarve 10-12 l/100 kg
Valmista massaa n. 450 l/1000 kg
Käyttöaika n. 1 h
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-10 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuusluokka C25/30-10
Puristuslujuus 1 vrk n. 12 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 25 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk n. 35 MPa (EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 1,5 MPa (EN 12617-4)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,6 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys > 1,5 MPa (SFS-EN 13687-4)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kimmomoduuli > 15 GPa (EN 13412)
Ilmapitoisuus n. 5 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Tiheys n. 2200 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,6
Kalustosuositus Weber laasti- tai kuivalaastiasema
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 1000 kg:n suursäkki
Tuotehyväksynnät CE, FI

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset. Käyttökohteita esim. perustusten, portaiden ym. rakenteiden valaminen, joissa vaadittava lujuusluokka on korkeintaan C25/30-10. Tuote täyttää SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat XF1 ja XC2 - 50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä. Kerrospaksuus vähintään 40 mm.

Alusta

Alustan on oltava imukykyinen ja puhdas pölystä, sementtiliimasta ym. tartuntaa heikentävistä aineista. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Sekoitus

10-12 litraan puhdasta vettä sekoitetaan 100 kg kuivabetonia. Veden yliannostusta ei saa tapahtua, koska se alentaa lujuutta ja lisää kutistumaa. Sekoitus tapahtuu betonimyllyllä. Pieniä määriä voidaan sekoittaa myös porakonevispilällä.

Työohjeet

Työssä noudatetaan normaaleja betonitöiden työtapoja.

Jälkihoito

Valua jälkihoidetaan kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteillä n. 3-7 vrk:n ajan olosuhteista riippuen. Jälkihoito aloitetaan välittömästi ja valu on pidettävä kosteana koko jälkihoitojakson ajan. Jälkihoito lopetetaan asteittain.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
6415990401395 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala