Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit S 30 P

Pakkaslaasti C25/30-4

webervetonit S 30 P
webervetonit S 30 P

Tuotteen edut

  • Pakkasenkestävä
  • Lujuusluokiteltu
  • Lujuuskehitys talviolosuhteissa varmistettu lisäaineistuksella

Pakkasenkestävä R3-luokan helppokäyttöinen valulaasti erilaisiin pienempiin betonitöihin talviolosuhteissa (maks. -15 °C), joissa vaadittava lujuusluokka on C25/30-4. Maksimi raekoko 4 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Pienet pintavalut ja käytävälaattojen valut, betonielementtien saumaukset, valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukset sekä pienehköt talviolosuhteissa tehtävät valut, joissa vaaditaan säänkestävää C25/30-4 lujuusluokan laastia. Rasitusluokat XF1 ja XC2 - 50 vuoden suunnittelukäyttöikä.

Säilyvyysaika

12 kk

Menekki

n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros
Vedentarve 11-13 l/100 kg
Valmista massaa n. 470 l/1000 kg
Käyttöaika n. 1 h
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä, säänkestävyyttä sekä lujuuden kehitystä pakkasessa parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuusluokka C25/30-4
Puristuslujuus 1 vrk n. 1 MPa (-15 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 8 MPa (-15 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk n. 35 MPa (+20 °C, EN 12190)
n. 15 MPa (-15 °C, EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 1,5 MPa (EN 12617-4)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Kyllä (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447)
> 1,5 MPa (SFS-EN 13687-4)
Ilmapitoisuus n. 8-12 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tiheys n. 2100 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,5
Kalustosuositus Weber laasti- tai kuivalaastiasema
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) tai 3.2 (betonointi valamalla) mukaisesti. Käyttökohteita esim. pienet pintavalut ja käytävälaattojen valut, betonielementtien saumaukset, valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukset sekä pienehköt talviolosuhteissa tehtävät valut, joissa vaaditaan säänkestävää C25/30-4 lujuusluokan laastia. Tuote täyttää SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat XF1, XC2 (50 vuoden suunnittelukäyttöikä). Suositeltu kerrospaksuus 10-50 mm.

Alusta

Alustan on oltava imukykyinen ja puhdas pölystä, sementtiliimasta ym. tartuntaa heikentävistä aineista. Käyttölämpötila -15...+20 °C. Jää ja lumi on poistettava esim. kaasuliekillä ennen valua. Kuuman höyryn käyttöä ei suositella, koska se kostuttaa liikaa alustaa ja näin pilaa laastin ja alustan välisen tartunnan.

Sekoitus

11-13 litraan puhdasta vettä sekoitetaan 100 kg kuivalaastia. Veden yliannostusta ei saa tapahtua, koska se alentaa lujuutta ja lisää kutistumaa. Sekoitus tapahtuu betonimyllyllä. Pieniä määriä voidaan sekoittaa myös porakonevispilällä.

Työohjeet

Työssä noudatetaan normaaleja laastin levitykseen ja työstöön liittyviä työtapoja. Tartunta puhdistettuun betonialustaan varmistetaan harjaamalla ensin voimakkaasti ohut kerros S 30 P Pakkaslaastia alustaan, jonka jälkeen tehdään varsinainen valu tuoreen laastin päälle "märkää märälle".

Jälkihoito

Valua jälkihoidetaan peittämällä se esim. valupeitteellä kosteuden haihtumisen estämiseksi rakenteesta vähintään 3 vrk:n ajan. Jos valu voidaan pitää sulana suositellaan jälkihoidoksi kostutusta vedellä, tai sopivan jälkihoitoaineen käyttöä. Jälkihoito aloitetaan välittömästi.Käytettäessä laastia kantavissa rakenteissa on laastin lujuudenkehitys työmaaolosuhteissa varmistettava ennen kuin rakennetta kuormitetaan esim. betonielementeillä. Lämpötilan laskiessa alle 0 °C laastin lujuudenkehitys hidastuu huomattavasti. Laastin pakkaslisäaineistus varmistaa ainoastaan ns. jäätymislujuuden kehittymisen ilman laastin vaurioitumista.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415990401869 25 kg Säkki 40
6415990401357 1000 kg Suursäkki 1