Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit S 30

Sementtilaasti C25/30-4

webervetonit S 30
webervetonit S 30

Tuotteen edut

  • Kestävän rakentamisen tuote
  • Pakkasenkestävä
  • Lujuusluokiteltu
  • Monikäyttöinen

Pakkasenkestävä R3-luokan helppokäyttöinen valulaasti erilaisiin pienempiin betonitöihin. Maksimi raekoko 4 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Pienet pintavalut ja käytävälaattojen valut, betonielementtien saumaukset, valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukset sekä pienehköt valut, joissa vaaditaan säänkestävää C25/30-4 lujuusluokan laastia. Rasitusluokat XF1 ja XC2 - 50 vuoden suunnittelukäyttöikä.

Säilyvyysaika

12 kk

Menekki

n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros
Vedentarve 12-14 l/100 kg (12-14 %)
Valmista massaa n. 490 l/1000 kg
Käyttöaika n. 1 h
Sideaine Hiilijalanjälkeä pienentävä kierrätyssementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuusluokka C25/30-4
Puristuslujuus 1 vrk n. 10 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 25 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk n. 35 MPa (EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 1,5 MPa (EN 12617-4)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Kyllä (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447)
> 1,5 MPa (SFS-EN 13687-4)
Ilmapitoisuus 8-12 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tiheys n. 2050 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,6
Kalustosuositus Weber laasti- tai kuivalaastiasema
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) tai 3.2 (betonointi valamalla) mukaisesti. Käyttökohteita esim. pienet pintavalut ja käytävälaattojen valut, betonielementtien saumaukset, valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukset sekä pienehköt valut, joissa vaaditaan säänkestävää C25/30-4 lujuusluokan laastia. Tuote täyttää SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat XF1, XC2 (50 vuoden suunnittelukäyttöikä). Suositeltu kerrospaksuus 10-50 mm.

Alusta

Alustan on oltava imukykyinen ja puhdas pölystä, sementtiliimasta ym. tartuntaa heikentävistä aineista. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 3,0-3,5 litraan (12-14 % laastin kuivapainosta) puhdasta vettä. Veden yliannostusta ei saa tapahtua, koska se alentaa lujuutta ja lisää kutistumaa. Sekoitus tapahtuu betonimyllyllä. Pieniä määriä voidaan sekoittaa myös porakonevispilällä.

Työohjeet

Työssä noudatetaan normaaleja laastin levitykseen ja työstöön liittyviä työtapoja. Korjaus- ja rappaustöissä noudatetaan yleisiä ohjeita ao. töiden suorittamisesta koskien mm. alustan kostutusta tai tartuntakerroksen harjaamista. Pienehköjä pintavaluja valettaessa, sisätiloissa, tartunta puhdistettuun betonialustaan varmistetaan weber MD 16 Dispersio:vesi sekoituksella, sekoitussuhde 1:3. Tutustu myös Weberin ratkaisuihin sekä Weber Oppaan elementtiasennuslaasteja käsittelevään lukuun.

Jälkihoito

Valua jälkihoidetaan kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteillä vähintään 3 vrk:n ajan. Jälkihoito aloitetaan välittömästi ja valu on pidettävä kosteana koko jälkihoitojakson ajan. Jälkihoito lopetetaan asteittain.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
6415990410366 25 kg Säkki 40 Ojakkala
6415990401920 25 kg Säkki 40 Oulu
6415990410359 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
6415990401951 1000 kg Suursäkki 1 Oulu

 

Videot