Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit JSL 5

Jälkisaumalaasti

webervetonit JSL 5
webervetonit JSL 5

Tuotteen edut

  • Soveltuu arvokkaiden tiilijulkisivujen korjaukseen
  • Hyvä työstettävyys
  • Lujuusluokka M5

Värillisiä kuivalaasteja tiilirakenteiden jälkisaumaukseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Poltetuista- tai kalkkihiekkatiilistä avosaumaan muurattujen rakenteiden jälkisaumaus. Tiilisaumojen korjaus julkisivuissa.

Käyttöaika

2 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Värivaihtoehdot

  • Harmaa Mutus 172
  • Ruskea Ropis 169

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 7 kg/m² (n. 15 mm leveään ja -syvään saumaan)
Vedentarve 3,0-3,75 l/25 kg (=0,12-0,15 l/kg)
Käyttöaika 2 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti
Runkoaine Luonnonhiekka tai valkoinen kiviaines 0-1,2 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 5
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,3 kg/(m² ·min0,5)
Lämmönjohtavuus 0,71 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1700 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy • Harmaa Mutus 172
• Ruskea Ropis 169
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n paperisäkki
Tuotehyväksynnät CE

Työohjeet

Käyttökohteet

Poltetuista- tai kalkkihiekkatiilistä avosaumaan muurattujen rakenteiden jälkisaumaus. Tiilisaumojen korjaus julkisivuissa. Jälkisaumausta ei suositella kuorimuurirakenteissa eikä sitä saa käyttää kantavissa rakenteissa ilman lisäselvityksiä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan 3,0-3,75 litraan puhdasta vettä. Sekoitusastiaan mitataan minimi vesimäärä ja vettä lisätään tarvittaessa sekoituksen aikana. Massaa sekoitetaan n. 3 min ajan betonimyllyssä, tai vispilällä varustetulla tehokkaalla porakoneella. Valmiin massan tulee olla koostumukseltaan kiinteä, maakostea. Sekoitettu laasti on käytettävä n. 2 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

Saumattaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Saumausta kuumissa olosuhteissa / suorassa auringonvalossa tulee välttää.Saumaus suoritetaan vähintään 15 mm:n syvyiseen avosaumaan. Vanhaa muurauslaastia on poistettava riittävän syvältä saumasta, jotta JSL 5 Jälkisaumalaastia tulee riittävä kerrosvahvuus.  Ennen saumausta sauma harjataan tai puhalletaan paineilmalla puhtaaksi ja kastellaan vedellä niin, että muurista tulee sopivan imevä. Saumauslaasti painetaan tiiviisti saumaan saumausraudalla siten, että laasti tarttuu hyvin alustaan ja että saumauslaastin alle ei jää onteloa. Saumaus aloitetaan vaakasaumasta painamalla laastia saumauspelliltä pitkällä saumaraudalla muutaman tiilen pituiselle saumaosalle. Sauman pinta tasataan pitkin vedoin. Pystysaumat täytetään lyhyen saumaraudan avulla ennen kuin vaakasaumojen laasti on ehtinyt kuivua. Näin pysty- ja vaakasaumojen raja pyritään saamaan ulkonäöltään yhteneväiseksi.Vaaleilla laasteilla saumattaessa on käytettävä muovista tai puista saumausvälinettä. Ylimääräiset laastipurseet harjataan kevyesti pois kuivalla, pehmeällä harjalla.Kuivissa ja kuumissa olosuhteissa suoritetaan saumojen jälkikostutus sumuttamalla, kun sauma on jäykistynyt riittävästi.Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
Harmaa Mutus 172 6415910030414 25 kg Paperisäkki 40
Ruskea Ropis 169 6415910030438 25 kg Paperisäkki 40