Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ML 5 Marine

Supertiivismuurauslaasti

webervetonit ML 5 Marine

Tuotteen edut

 • Vähentää kuorimuurin vedenimua jopa kymmenkertaisesti tavanomaiseen muurauslaastiin verrattuna. Tällöin kastumisesta johtuva suola-pakkasrasitus rakenteessa pienenee merkittävästi.
 • Julkisivurakenteen pysyessä kuivempana sen lämmöneristyskyky paranee
 • Laastisauman vedentiiveys vähentää myös suolahärmeen muodostumista
 • Lujuusluokka M5
 • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Erityisesti merenrantakohteisiin (ankarat erityisolosuhteet) kehitetty julkisivumuurauslaasti. Laasti vähentää merkittävästi voimakkaiden viistosateiden aiheuttamaa kosteusrasitusta muuratuille rakenteille. ML 5 Marine on myös huomattavasti kestävämpää sekä suola-pakkasrasitusta että sulamis-jäätymisrasitusta vastaan verrattuna tiivismuurauslaasteihin.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Poltettujen tiilien muuraus julkisivuissa, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus, esim. vesistöjen rannoilla tai aukeilla paikoilla sijaitsevat kohteet, tai kun halutaan rakenteelle tavanomaista parempi suoja säärasitusta vastaan. Käytetään SFS 7001 -standardin mukaisissa erityisen ankarille sääolosuhteille alttiissa kohteissa.

Käyttöaika

2-3 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Värivaihtoehdot

 • Harmaa
 • Valkoinen Lumi
 • Valkoinen Jeres 140
 • Valkoinen Nattas 150
 • Vaalea Rautus 151
 • Vaalea Maares 153
 • Vaalea Menes 157
 • Harmaa Olos 141
 • Harmaa Kielas 142
 • Harmaa Mutus 152
 • Harmaa Pudas 155
 • Harmaa Viipus 156
 • Siniharmaa Hirvas 190
 • Keltainen Kilpis 154
 • Punainen Ounas 144
 • Punainen Pallas 159
 • Ruskea Ropis 149
 • Ruskea Mainas 185
 • Musta Suomus 160

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Käyttöaika 2-3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti
Runkoaine Luonnonhiekka tai valkoinen kiviaines 0-4 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä, työstettävyyttä ja tiiveyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 5
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm²
(SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,02 kg/(m² min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,80 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Harmaa, Valkoinen Lumi, Valkoinen Jeres 140, Valkoinen Nattas 150, Vaalea Rautus 151, Vaalea Maares 153, Vaalea Menes 157, Harmaa Olos 141, Harmaa Kielas 142, Harmaa Mutus 152, Harmaa Pudas 155, Harmaa Viipus 156, Siniharmaa Hirvas 190, Keltainen Kilpis 154, Punainen Ounas 144, Punainen Pallas 159, Ruskea Ropis 149, Ruskea Mainas 185, Musta Suomus 160
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siilossa.
Tuotehyväksynnät CE, FI

Työohjeet

Käyttökohteet

Poltettujen tiilien muuraus julkisivuissa, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus, esim. vesistöjen rannoilla tai aukeilla paikoilla sijaitsevat kohteet, tai kun halutaan rakenteelle tavanomaista parempi suoja säärasitusta vastaan. Käytetään SFS 7001 -standardin mukaisissa erityisen ankarille sääolosuhteille alttiissa kohteissa.

Sekoitus

Kuivalaasti sekoitetaan alla määritettyyn määrään puhdasta vettä. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä (maks. +60 °C) vettä. Valmiin laastin lämpötilan tulee olla +5...+40 °C. Laasti sekoitetaan betonimyllyssä tai tasosekoittimessa. Sekoitusaika on betonimyllyssä 6-8 min ja tasosekoittimessa 4-5 min. Jos työmaalla käytetään laastiasemaa, jossa on ruuvisekoitin ja vesimittariautomatiikka, tulee sekoitusaikaa pidentää lisäsekoittimella (esim. betonimylly tai tasosekoitin). Sekoitettu laasti on käytettävä 2-3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Vedentarve:
• 144 Ounas, 149 Ropis, 152 Mutus, 155 Pudas, 159 Pallas, 160 Suomus:
3,0-3,2 l/25 kg.

• 141 Olos, 142 Kielas, 151 Rautus, 153 Maares, 154 Kilpis, 156 Viipus, 157 Menes, 185 Mainas: 3,0-3,4 l/25 kg.

• Lumi, 140 Jeres, 150 Nattas, 190 Hirvas: 3,1-3,5 l/25 kg.

• Harmaa: 3,0-3,5 l/25 kg. 

Työohjeet

Muuraustyö suoritetaan SFS-EN 1996-1 ohjeistuksen, sekä Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2013 mukaisesti. Tarkemmat ohjeet muuraustyöstä sekä tiilien talvimuurauksesta löytyvät Weber Oppaan Muuratut rakenteet -osiosta. Tiilet eivät saa olla märkiä, jäisiä tai lumisia. Laastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäätyneitä osa-aineita. Puhtaaksi muurattavat rakenteet saumataan muuraustyön yhteydessä, ellei suunnitelmissa toisin määrätä. Muuraus tehdään täyteen saumaan ja saumapinnat muotoillaan saumaraudalla tai vastaavalla työvälineellä yleensä muutamien minuuttien kuluttua muurauksesta. Saumausajankohtaan vaikuttavat ilman-, laastin-, ja tiilien lämpötila sekä tiilen vedenimunopeus. Vaaleita laasteja saumattaessa on käytettävä muovista tai puista saumausvälinettä, koska metallinen saumarauta voi värjätä laastia. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
Harmaa 6415910021825 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa 6415910022662 Irtotoimitus Tonni - Ojakkala
Valkoinen Lumi 6415910021856 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Valkoinen Jeres 140 6415910021870 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Valkoinen Nattas 150 6415910021887 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Vaalea Rautus 151 6415910021955 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Vaalea Maares 153 6415910021962 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Vaalea Menes 157 6415910021948 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa Olos 141 6415910021894 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa Olos 141 6415910022648 Irtotoimitus Tonni - Ojakkala
Harmaa Kielas 142 6415910021832 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa Kielas 142 6415910022631 Irtotoimitus Tonni - Ojakkala
Harmaa Mutus 152 6415910021900 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa Pudas 155 6415910021924 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa Viipus 156 6415910021931 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa Viipus 156 6415910022655 Irtotoimitus Tonni - Ojakkala
Siniharmaa Hirvas 190 6415910021849 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Keltainen Kilpis 154 6415910021979 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Punainen Ounas 144 6415910022006 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Punainen Pallas 159 6415910021993 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Ruskea Ropis 149 6415910021986 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Ruskea Mainas 185 6415910021863 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Musta Suomus 160 6415910021917 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala