Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ML 5 P

Värillinen pakkasmuurauslaasti

webervetonit ML 5 P

Tuotteen edut

 • Laastilla voidaan muurata rakenteita lämmittämättä aina -15 °C asti
 • Lujuusluokka M5
 • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Värillinen muurauslaasti poltettujen- ja Kahi-tiilien talvimuuraukseen, kun puhtaaksi muurattaville pinnoille halutaan tiiliväreihin sävytetyt saumat.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraus talviolosuhteissa -15 °C asti julkisivuissa.

Käyttöaika

2-3 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Värivaihtoehdot

 • Harmaa
 • Valkoinen Lumi
 • Valkoinen Jeres 140
 • Valkoinen Nattas 150
 • Vaalea Rautus 151
 • Vaalea Maares 153
 • Vaalea Menes 157
 • Harmaa Olos 141
 • Harmaa Kielas 142
 • Harmaa Mutus 152
 • Harmaa Pudas 155
 • Harmaa Viipus 156
 • Siniharmaa Hirvas 190
 • Keltainen Kilpis 154
 • Punainen Ounas 144
 • Punainen Pallas 159
 • Ruskea Ropis 149
 • Ruskea Mainas 185
 • Musta Suomus 160

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Käyttöaika 2-3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti
Runkoaine Luonnonhiekka tai valkoinen kiviaines 0-4 mm
Lisäaine Veden jäätymispistettä alentavia, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 5
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,2 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,79 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Harmaa, Valkoinen Lumi, Valkoinen Jeres 140, Valkoinen Nattas 150, Vaalea Rautus 151, Vaalea Maares 153, Vaalea Menes 157, Harmaa Olos 141, Harmaa Kielas 142, Harmaa Mutus 152, Harmaa Pudas 155, Harmaa Viipus 156, Siniharmaa Hirvas 190, Keltainen Kilpis 154, Punainen Ounas 144, Punainen Pallas 159, Ruskea Ropis 149, Ruskea Mainas 185, Musta Suomus 160
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 1000 kg:n suursäkki
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraus talviolosuhteissa -15 °C asti julkisivuissa.

Sekoitus

Kuivalaasti sekoitetaan alla määritettyyn määrään puhdasta vettä. Laasti sekoitetaan betonimyllyssä, tasosekoittimessa tai työmaalla käytetään laastiasemaa, jossa on ruuvisekoitin ja vesimittariautomatiikka. Sekoitusaika on betonimyllyssä 6-8 min ja tasosekoittimessa 4-5 min. Sekoitettu laasti on käytettävä 2-3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Vedentarve:
• 144 Ounas, 149 Ropis, 152 Mutus, 155 Pudas, 159 Pallas, 160 Suomus:
3,0-3,2 l/25 kg.

• 141 Olos, 142 Kielas, 151 Rautus, 153 Maares, 154 Kilpis, 156 Viipus, 157 Menes, 185 Mainas: 3,0-3,4 l/25 kg.

• Lumi, 140 Jeres, 150 Nattas, 190 Hirvas: 3,1-3,5 l/25 kg.

• Harmaa: n. 3,0 l/25 kg. 

Työohjeet

Muuraustyö suoritetaan SFS-EN 1996-1 ohjeistuksen, sekä Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2013 mukaisesti. Puhtaaksi muurattavat rakenteet saumataan muuraustyön yhteydessä, ellei suunnitelmissa toisin määrätä. Muuraus tehdään täyteen saumaan ja saumapinnat muotoillaan saumaraudalla tai vastaavalla työvälineellä yleensä muutamien minuuttien kuluttua muurauksesta. Saumausajankohtaan vaikuttavat ilman-, laastin-, ja tiilien lämpötila sekä tiilen vedenimunopeus. Vaaleita laasteja saumattaessa on käytettävä muovista tai puista saumausvälinettä, koska metallinen saumarauta voi värjätä laastia. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Talviolosuhteet:
Tiilien talvimuurausta on käsitelty Weber Oppaan Muuratut rakenteet -osiossa. Tiilet eivät saa olla märkiä, jäisiä tai lumisia. Laastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäätyneitä osa-aineita. Muuraustyötä suunniteltaessa on huomioitava, että laastin lujuuskehitys on talviolosuhteissa normaalia hitaampaa. Varsinainen lujuudenkehitys alkaa vasta lämpötilan noustessa. Huomioitava, että muurauksen pinnassa saattaa esiintyä keväällä rakenteen kuivuessa normaalia enemmän suolahärmeitä.

Värisuositukset:
Harmoninen lopputulos syntyy, kun muuraukseen käytetään lähellä tiilen väriä olevaa muurauslaastia. Tiilivalmistajilla on omat suosituksensa tiili-/laastiyhdistelmistä.

Huom!

Olosuhteiden vaihtuessa on huomioitava, että muurauslaastin tyyppiä ei tule vaihtaa keskellä seinää, koska esim. pakkas- ja tavanomaisen muurauslaastin välillä saattaa olla pieniä sävyeroja. Myös muutoin muurauslaastissa saattaa esiintyä eräkohtaisia sävyeroja.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
Harmaa 6415990125536 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
Harmaa 6415990125567 Irtotoimitus Tonni - Ojakkala
Valkoinen Lumi 6415910021788 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Valkoinen Jeres 140 6415910011055 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Valkoinen Nattas 150 6415990125253 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Vaalea Rautus 151 6415910011109 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Vaalea Maares 153 6415910011123 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Vaalea Menes 157 6415990125178 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Olos 141 6415990125260 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Kielas 142 6415910021719 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Mutus 152 6415990125277 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Pudas 155 6415910011062 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Viipus 156 6415990124485 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Siniharmaa Hirvas 190 6415910021740 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Keltainen Kilpis 154 6415910011130 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Punainen Ounas 144 6415990125314 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Punainen Pallas 159 6415990124768 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Ruskea Ropis 149 6415990125307 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Ruskea Mainas 185 6415910021672 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Musta Suomus 160 6415910016722 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala