Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ML 5

Värillinen muurauslaasti M100/600

webervetonit ML 5
webervetonit ML 5

Tuotteen edut

 • Värillisiä muurauslaasteja saatavissa tilauksesta myös pakkaslaastina sekä tiivislaastina
 • Lujuusluokka M5
 • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Värillisiä muurauslaasteja poltettujen- ja Kahi-tiilien muuraukseen, kun puhtaaksi muurattaville pinnoille halutaan tiiliväreihin sävytetyt saumat.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraus julkisivuissa ja väliseinissä. Muuraus kylmässä ullakkotilassa sekä vesikaton yläpuolisen ns. kylmän hormiosuuden muuraus. Tulisijan erillisen kuoren muuraus.

Käyttöaika

2-3 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Värivaihtoehdot

 • Valkoinen Lumi
 • Valkoinen Jeres 140
 • Valkoinen Nattas 150
 • Vaalea Rautus 151
 • Vaalea Maares 153
 • Vaalea Menes 157
 • Harmaa Olos 141
 • Harmaa Kielas 142
 • Harmaa Mutus 152
 • Harmaa Pudas 155
 • Harmaa Viipus 156
 • Siniharmaa Hirvas 190
 • Keltainen Kilpis 154
 • Punainen Ounas 144
 • Punainen Pallas 159
 • Ruskea Ropis 149
 • Ruskea Mainas 185
 • Musta Suomus 160

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Käyttöaika 2-3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti
Runkoaine Luonnonhiekka tai valkoinen kiviaines 0-4 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 5
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,2 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,77 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Valkoinen Lumi, Valkoinen Jeres 140, Valkoinen Nattas 150, Vaalea Rautus 151, Vaalea Maares 153, Vaalea Menes 157, Harmaa Olos 141, Harmaa Kielas 142, Harmaa Mutus 152, Harmaa Pudas 155, Harmaa Viipus 156, Siniharmaa Hirvas 190, Keltainen Kilpis 154, Punainen Ounas 144, Punainen Pallas 159, Ruskea Ropis 149, Ruskea Mainas 185, Musta Suomus 160
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 1000 kg:n suursäkki.
Sävyt 140, 141, 149, 150, 152 ja 159 saatavissa lisäksi 25 kg:n säkissä.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraus julkisivuissa ja väliseinissä. Muuraus kylmässä ullakkotilassa sekä vesikaton yläpuolisen ns. kylmän hormiosuuden muuraus. Tulisijan erillisen kuoren muuraus.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan alla määritettyyn määrään puhdasta vettä. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä (maks. +60 °C) vettä. Valmiin laastin lämpötilan tulee olla +5...+40 °C. Laasti sekoitetaan betonimyllyssä, tasosekoittimessa tai työmaalla käytetään laastiasemaa, jossa on ruuvisekoitin ja vesimittariautomatiikka. Sekoitusaika on betonimyllyssä 6-8 min ja tasosekoittimessa 4-5 min. Sekoitettu laasti on käytettävä 2-3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Vedentarve:
• 144 Ounas, 149 Ropis, 152 Mutus, 155 Pudas, 159 Pallas, 160 Suomus:
3,0-3,2 l/25 kg.

• 141 Olos, 142 Kielas, 151 Rautus, 153 Maares, 154 Kilpis, 156 Viipus, 157 Menes, 185 Mainas: 3,0-3,4 l/25 kg.

• Lumi, 140 Jeres, 150 Nattas, 190 Hirvas: 3,1-3,5 l/25 kg.

Työohjeet

Muuraustyö suoritetaan SFS-EN 1996-1 ohjeistuksen, sekä Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2013 mukaisesti. Puhtaaksi muurattavat rakenteet saumataan muuraustyön yhteydessä, ellei suunnitelmissa toisin määrätä. Muuraus tehdään täyteen saumaan ja saumapinnat muotoillaan saumaraudalla tai vastaavalla työvälineellä yleensä muutamien minuuttien kuluttua muurauksesta. Saumausajankohtaan vaikuttavat ilman-, laastin-, ja tiilien lämpötila sekä tiilen vedenimunopeus. Vaaleita laasteja saumattaessa on käytettävä muovista tai puista saumausvälinettä, koska metallinen saumarauta voi värjätä laastia. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Talviolosuhteet:
Tiilien talvimuurausta on käsitelty Weber Oppaan Muuratut rakenteet -osiossa. Tiilet eivät saa olla märkiä, jäisiä tai lumisia. Laastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäätyneitä osa-aineita.

Värisuositukset:
Harmoninen lopputulos syntyy, kun muuraukseen käytetään lähellä tiilen väriä olevaa muurauslaastia. Tiilivalmistajilla on omat suosituksensa tiili-/laastiyhdistelmistä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
Valkoinen Lumi 6415910021764 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Valkoinen Jeres 140 6415910029630 25 kg Säkki 40 Kiikala
Valkoinen Jeres 140 6415990440158 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Valkoinen Jeres 140 6415990125956 1000 kg Suursäkki 1 Oulu
Valkoinen Nattas 150 6415910029784 25 kg Säkki 40 Kiikala
Valkoinen Nattas 150 6415990440356 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Valkoinen Nattas 150 6415990125864 1000 kg Suursäkki 1 Oulu
Vaalea Rautus 151 6415990124553 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Vaalea Maares 153 6415990441650 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Vaalea Menes 157 6415990441551 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Olos 141 6415910029814 25 kg Säkki 40 Kiikala
Harmaa Olos 141 6415990440653 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Kielas 142 6415910021634 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Mutus 152 6415910029753 25 kg Säkki 40 Kiikala
Harmaa Mutus 152 6415990440752 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Mutus 152 6415990125857 1000 kg Suursäkki 1 Oulu
Harmaa Pudas 155 6415990124522 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Harmaa Viipus 156 6415990440851 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Siniharmaa Hirvas 190 6415910021641 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Keltainen Kilpis 154 6415990441957 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Punainen Ounas 144 6415990443456 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Punainen Pallas 159 6415910029852 25 kg Säkki 40 Kiikala
Punainen Pallas 159 6415990443357 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Punainen Pallas 159 6415990125925 1000 kg Suursäkki 1 Oulu
Ruskea Ropis 149 6415910029920 25 kg Säkki 40 Kiikala
Ruskea Ropis 149 6415990125758 25 kg Säkki 40 Oulu
Ruskea Ropis 149 6415990443050 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Ruskea Ropis 149 6415990125932 1000 kg Suursäkki 1 Oulu
Ruskea Mainas 185 6415910021658 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala
Musta Suomus 160 6415910016708 1000 kg Suursäkki 1 Kiikala