Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ML Leca®

Laasti

webervetonit ML Leca®
webervetonit ML Leca®

Tuotteen edut

  • Kestävän rakentamisen tuote
  • Alhainen vedenimukyky, jonka ansiosta harkkosaumat eivät helposti näy rappauksen alta
  • Alhainen laastin menekki
  • Lujuusluokka M10
  • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset
  • Voidaan levittää myös pumppaamalla

Leca® perusharkkojen ja Leca® Design -eristeharkkojen ohutsaumamuuraukseen kehitetty kuivalaasti.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Leca® perusharkkojen ja Leca® Design -eristeharkkojen muuraus sisä- tai ulkotiloissa ohuella saumalla, joko käsin, kelkalla tai pumppaamalla. Voidaan käyttää myös tiilien muuraukseen ohuella saumalla.

Käyttöaika

3 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 3,5-4,0 l/25 kg (=0,14-0,16 l/kg)
Käyttöaika 3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Hiilijalanjälkeä pienentävä kierrätyssementti
Runkoaine Luonnonhiekka, maksimiraekoko 1,5 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä, vesitiiveyttä sekä työstettävyyttä parantavia lisäaineita
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 10
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Taivutusvetolujuus 28 vrk fxk1 > 0,20 N/mm² ja
fxk2 > 0,13 N/mm² (SFS 7001)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,1 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,79 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg paperisäkki. 500 tai 1000 kg suursäkki. Irtotoimituksena siilossa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Leca® perusharkkojen ja Leca® Design -eristeharkkojen muuraus sisä- tai ulkotiloissa ohuella saumalla, joko käsin, kelkalla tai pumppaamalla. Voidaan käyttää myös tiilien muuraukseen ohuella saumalla.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan 3,5-4,0 litraan puhdasta vettä. Suursäkkiä tai siiloa käytettäessä laastin vesimäärä on 14-15 % kuiva-aineen määrästä. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä (maks. +60 °C) vettä. Laasti sekoitetaan betonimyllyssä, tasosekoittimessa tai työmaalla käytetään laastiasemaa, jossa on ruuvisekoitin ja vesiautomatiikka. Laastiasemaan saadaan kätevästi kytkettyä betoneille soveltuva pumppauskalusto helpottamaan laastin levitystä. Sekoitusaika on betonimyllyssä 5-8 min ja tasosekoittimessa 4-5 min. Sekoitettu laasti on käytettävä 3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

Muuraustyö suoritetaan SFS-EN 1996-1 ohjeistuksen, sekä Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RunkoRYL 2010 ja SisäRYL 2013 mukaisesti. Tarkemmat ohjeet Leca® harkkojen muurauksesta löytyvät 4-15 Leca® harkkorakenteet Työohje -esitteestämme. Muurattaessa Leca® harkkoja alle 0 °C lämpötilassa, rakenne suojataan ja lämmitetään siten, että laasti kovettuu riittävän pitkän ajan. ML Leca® Laastin voidaan katsoa saavuttaneen jäätymistä vastaan riittävän lujuuden, kun se on kovettunut yli 0 °C lämpötilassa vähintään 3 vrk. Leca® harkkojen talvimuuraukseen kehitetyllä webervetonit ML Leca® P Pakkaslaastilla voidaan muurata aina -15 °C asti ilman lämmitystä. Laajoissa kohteissa laastin käyttö onnistuu vaivattomimmin Weber Työmaakalustolla. Pienemmissä kohteissa laasti voidaan levittää Leca® muurauskelkalla tai käsin kauhalla. Harkot muurataan ns. rakosaumalla harkkojen paksuuden ollessa vähintään 200 mm. Ohuemmat harkot muurataan umpisaumalla. Normaalissa Leca® harkkojen muuraustyössä saumapaksuus on n. 5 mm. Tarvittaessa sauman paksuutta voidaan lisätä n. 20-30 mm:iin asti käyttämällä jäykempää laastia esim. perustusten aloituskerroksessa. Harkot muurataan yleensä laastittomin pystysaumoin. Tarvittaessa laastia voidaan käyttää myös pystysaumoissa esim. pitkissä maanpaineseinissä (ns. nokkalaasti). Harkkoja muurattaessa harkko asetetaan tiiviisti kiinni edellisen harkon päätypintaan ja lasketaan sen jälkeen valmiin laastikerroksen päälle. Laastipurseet poistetaan välittömästi. Harkko kopautetaan lopullisesti kumivasaralla paikalleen. Puhtaaksimuurattavien seinien saumaus tehdään muuraustyön yhteydessä. Harkkoa ei saa liikuttaa laastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Menekki

Harkko Kuivalaastimenekki
5 mm:n saumapaksuudella (kg/harkko)
Pilariharkko P-240 ¹) 0,5
H-75 0,5
UH-100, UH-125, UH-150 1,5
RUH-200, RUH-200 kulma, RUH-250, RUH-250 kulma,
RUH-300, RUH-340, RUH-380 ja RUH-420
2,5
RUH-300 kulma, RUH-340 kulma 3,0
RUH-380 kulma, RUH-420 kulma 3,5
LTH-300 2,0
LTH-300 kulma 0,7
LTH-380 2,5
LTH-380 ulkokulma 0,9
LTH-380 sisäkulma 1,1
LTP-380 palkki ²) 1,5
LTH-420 2,5
LTH-420 ulkokulma 0,9
LTH-420 sisäkulma 1,3
LTP-420 palkki ²) 1,5
¹) Lisäksi P-240 harkon reiän valuun webervetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n. 5,5 kg/harkko.
²) Lisäksi LTP-380 ja LTP-420 harkkojen kourujen valuun webervetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n. 19,3 kg/harkko
Menekkiluvut sisältävät arvioidun 15 % laastihukan, (betonivaluissa 4 %). Arvot ovat ohjeellisia. Tarkka menekki on riippuvainen sauman paksuudesta.

 

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
6415990124911 25 kg Paperisäkki 40 Ojakkala
6415990125680 25 kg Paperisäkki 40 Oulu
6415990125147 500 kg Suursäkki 1 Ojakkala
6415990126045 500 kg Suursäkki 1 Oulu
6415990124881 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
6415990125703 1000 kg Suursäkki 1 Oulu

Videot