Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit OL 15 P

Pakkasohutsaumalaasti

webervetonit OL 15 P
webervetonit OL 15 P

Tuotteen edut

  • Laastilla voidaan muurata harkot/tiilet rakenteita lämmittämättä +10...-10 °C lämpötiloissa
  • Alhainen laastin menekki
  • Lujuusluokka M15
  • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Vaalea kuivalaasti ohutsaumamuuraukseen talviolosuhteissa.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kahi-kalkkihiekkaharkkojen ja -tiilien, Leca® EasyLex -väliseinäharkkojen sekä kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraus n. 2 mm paksulla saumalla talviolosuhteissa.

Käyttöaika

n. 1 tunti veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve n. 5 l/25 kg (=0,20 l/kg)
Käyttöaika n. 1 tunti veden lisäyksestä
Sideaine Valkosementti
Runkoaine Luonnonhiekka ja kalkkikivi, maksimiraekoko 1 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä ja tartuntaa parantavia sekä pakkasenkestävyyttä lisääviä lisäaineita
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 15
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,31 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Taivutusvetolujuus 28 vrk fxk1 > 0,20 N/mm² ja
fxk2 > 0,13 N/mm² (SFS 7001)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,1 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,6 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1600 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Vaalea
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n paperisäkki
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kahi-kalkkihiekkaharkkojen ja -tiilien, Leca® EasyLex -väliseinäharkkojen sekä kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraus n. 2 mm paksulla saumalla talviolosuhteissa.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan n. 5 litraan puhdasta, kylmää vettä. Laastijauhe sekoitetaan esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä, kunnes tuote on tasainen. Laastia seisotetaan n. 5 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen. Maksimivesimäärän ylitys nostaa alhaisinta käyttölämpötilaa ja heikentää laastin lujuutta. Sekoitettu laasti on käytettävä n. 1 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

OL 15 P Pakkasohutsaumalaastilla voidaan ohutsaumamuurata Kahi-harkkoja ja -tiiliä, Leca® EasyLex -väliseinäharkkoja sekä kevytbetoniharkkoja lämpötila-alueella +10...-10 °C ilman lämmitystä. Ohutsaumamuurauksessa -10 °C on Kahi-harkon / -tiilen / Leca® EasyLex -väliseinäharkon / kevytbetoniharkon alin lämpötila, jolloin vielä voidaan muurata pelkän OL 15 P Pakkasohutsaumalaastin avulla. Tällöin laastin avoin aika on n. 10 min, jonka jälkeen laastin pinta jäätyy ja tartunta heikkenee tai estyy. Laastia ei tällöin voida levittää pidemmälti kuin mihin ehditään kiinnittää harkko 10 minuutissa laastin levityksestä! Harkkojen on oltava aina kuivia ja imukykyisiä! Laastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäätyneitä osa-aineita. Kun lämpötila laskee alle -10 °C:n myös harkot/tiilet on lämmitettävä. Muuraustyötä voidaan tehdä aina -15 °C:een asti kun käytetään lämpimiä (> +5 °C) harkkoja/tiiliä ja OL 15 P Pakkasohutsaumalaastia. Käytettäessä laastia kantavissa rakenteissa on laastin lujuudenkehitys työmaaolosuhteissa varmistettava ennen kuin rakennetta kuormitetaan esim. betonielementeillä. Lämpötilan laskiessa alle 0 °C laastin lujuudenkehitys hidastuu huomattavasti. Ensimmäisen harkkokerroksen vaakasauma muurataan talviolosuhteissa yleensä webervetonit ML 10 P Pakkasmuurauslaastilla, jotta lähtö saadaan oikeaan korkeuteen ja täysin suoraksi. Sen annetaan kuivahtaa ennen työn jatkumista ohutsaumamuurauksena. Jos on tarpeen korkeusmitoituksen sovittamiseksi huone- ja/tai ovikorkeuteen sopivaksi muuraus aloitetaan tai päätetään sopivan korkuisiksi leikatuilla harkoilla. Seinä saadaan oikealle paikalle ja suoraksi normaaliin tapaan muurausjohteiden, linjalankojen ja vesivaa'an avulla. Ohutsaumamuuraus suoritetaan limittämällä tiilet ja harkot ja käyttämällä noin 2 mm saumapaksuutta. Laasti levitetään tähän tarkoitukseen kehitetyllä laastikelkalla tai laastikauhalla. Harkkojen pontatuissa pystysaumoissa ei tarvitse käyttää laastia. Katkaistujen harkkojen pystysaumoissa käytetään laastia. Seinän suoruutta tarkkaillaan linjalangan ja vesivaa'an avulla. Mahdolliset linjavirheet oikaistaan varovasti kumivasaralla naputtamalla tai laastisauman avulla. Kahi-viisteharkkojen saumat viimeistellään muuraustyön yhteydessä esimerkiksi putsikauhan terävällä kulmalla leikkaamalla ja jäykällä harjalla harjaamalla. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Asennustyössä tulee lisäksi noudattaa Kahi-runko-, Kahi Facade julkisivu-, Kahi-kylpyhuone- tai Leca® EasyLex väliseinäharkkojärjestelmien tarkempia työohjeita.

Menekki

Kahi-harkot Pituus x leveys x korkeus
(mm)
Menekki saumoineen
(kpl/m²)
OL 15 P Pakkasohutsaumalaasti
(kg/harkko)
Väliseinäpontti 300 300x85x198 17 0,10 / 0,15 1)
Väliseinäpontti Pääty 235 235x85x198 5 kpl/m 0,10
Väliseinäpontti Roilo 300x85x198 5 kpl/m 0,10
Väliseinäpontti H=98 300x85x98 34 0,10
Väliseinäpontti Palkki 600x85x198 1,67 kpl/m 0,20
Runkopontti 300x130x198 17 0,20
Runkopontti Pääty 290x130x198   0,20
Runkopontti Puolikas 140x130x198   0,10
Runkopontti Palkki 300x130x198 3,33 kpl/m 0,20
Runkopontti Roilo 300x130x198 5 kpl/m 0,20
Runkopontti H=98 300x130x98 34 0,20
Runkopontti umpinainen 300x130x198 17 0,20
Viisteharkko 300x130x198 17 0,23
Viistepäätyharkko 280x130x198 5 kpl/m 0,23
Viiste Puolikasharkko 150x130x198   0,12
Viistetiili 300x130x98 34 0,20
Viiste Puolikastiili 150x130x98   0,10
Desibelipontti 300x240x128 26 0,25
Desibelipontti L=148 148x240x128 52 0,13
Facade 85 300x85x198 17 0,10 / 0,15 1)
Facade 130 300x130x198 17 0,20
Leca® harkot      
EasyLex 88 VS harkko 498x88x300 6,7 0,22-0,3
EasyLex 88 VS pääty 498x88x300 3,33 kpl/m 0,22-0,3
EasyLex 88 VS puolikas 250x88x300   0,1-0,15
1) Raudoitettuna.
Arvot ovat ohjeellisia. Tarkka menekki on riippuvainen sauman paksuudesta.

Pinnoitus

Tasoitetyöt suoritetaan pakkasohutsaumalaastin saumojen kovetuttua Weberin seinätasoitteilla Weberin ohjeiden mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910021337 25 kg Paperisäkki 40

 

Videot