Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit OL 15

Ohutsaumalaasti

webervetonit OL 15
webervetonit OL 15

Tuotteen edut

  • Parannettu työstettävyys, voidaan levittää myös kastelukannulla
  • Alhainen laastin menekki
  • Lujuusluokka M15
  • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Vaalea kuivalaasti ohutsaumamuuraukseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kahi-kalkkihiekkaharkkojen ja -tiilien, Leca® EasyLex -väliseinäharkkojen sekä kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraus n. 2 mm paksulla saumalla.

Käyttöaika

3 tuntia veden lisäyksestä

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve n. 5,0-6,0 l/25 kg (=0,20-0,24 l/kg)
Veden lämpötila korkeintaan +60 °C
Käyttöaika 3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine Valkosementti
Runkoaine Luonnonhiekka ja kalkkikivi, maksimiraekoko 1 mm
Lisäaine Säänkestävyyttä, työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia lisäaineita
Puristuslujuus Puristuslujuusluokka M 15
Tartuntalujuus Ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,31 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Taivutusvetolujuus 28 vrk fxk1 > 0,20 N/mm² ja
fxk2 > 0,13 N/mm² (SFS 7001)
Palokäyttäytyminen A1
Vedenimukyky 0,1 kg/(m² ·min0,5)
Vesihöyrynläpäisevyys μ 15/35
Lämmönjohtavuus 0,62 W/mK (P=50 %)
(SFS-EN 1745)
Pitkäaikaiskestävyys Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Tilavuuspaino 28 vrk n. 1600 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy Vaalea
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n paperisäkki
Tuotehyväksynnät CE, M1, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kahi-kalkkihiekkaharkkojen ja -tiilien, Leca® EasyLex -väliseinäharkkojen sekä kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraus n. 2 mm paksulla saumalla.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan 5,0-6,0 litraan puhdasta vettä. Veden lämpötila valitaan olosuhteiden mukaan niin, että valmiin laastin lämpötila on vähintään +10 °C ja kylmissä olosuhteissa (alle +5 °C) +10...+40 °C. Laastijauhe sekoitetaan veteen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä, kunnes tuote on tasainen. Laastia seisotetaan n. 10 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen. Sekoitettu laasti on käytettävä 3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

Laastin lämpötilan on oltava muurattaessa vähintään +5 °C. Viileissä olosuhteissa (+5...0 °C) käytetään lämmintä vettä ja lämpimiä harkkoja (laastin lämpötila +10...+30 °C) tai webervetonit OL 15 P Pakkasohutsaumalaastia. Kylmissä olosuhteissa, -10 °C saakka, käytetään webervetonit OL 15 P Pakkasohutsaumalaastia. Lisäohjeita talviolosuhteissa suoritettavasta ohutsaumamuurauksesta Weber Oppaan Muuratut rakenteet -osiossa. Ensimmäisen harkkokerroksen vaakasauma muurataan yleensä muurauslaastilla webervetonit ML 5, ML 10 tai ML Leca®, jotta lähtö saadaan oikeaan korkeuteen ja täysin suoraksi. Sen annetaan kuivahtaa ennen työn jatkumista ohutsaumamuurauksena. Tarvittaessa muuraus aloitetaan tai päätetään sopivan korkuisiksi leikatuilla harkoilla, korkeusmitoituksen sovittamiseksi huonekorkeuteen sopivaksi. Seinä saadaan oikealle paikalle ja suoraksi normaaliin tapaan muurausjohteiden, linjalankojen ja vesivaa'an avulla. Ohutsaumamuuraus suoritetaan limittämällä tiilet tai harkot ja käyttäen noin 2 mm saumapaksuutta. Laasti levitetään tähän tarkoitukseen kehitetyllä laastikelkalla tai laastikauhalla. Laasti voidaan levittää myös kastelukannulla. Harkkojen pontatuissa pystysaumoissa ei tarvitse käyttää laastia. Katkaistujen harkkojen pystysaumoissa käytetään laastia. Seinän suoruutta tarkkaillaan linjalangan ja vesivaa'an avulla. Mahdolliset linjavirheet oikaistaan varovasti kumivasaralla naputtamalla tai laastisauman avulla. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Asennustyössä tulee lisäksi noudattaa Kahi-runko-, Kahi Facade julkisivu-, Kahi-kylpyhuone- tai Leca® EasyLex väliseinäharkkojärjestelmien tarkempia työohjeita.

Menekki

Kahi-harkot Pituus x leveys x korkeus
(mm)
Menekki saumoineen
(kpl/m²)
OL 15 Ohutsaumalaasti
(kg/harkko)
Väliseinäpontti 300 300x85x198 17 0,10 / 0,15 1)
Väliseinäpontti Pääty 235 235x85x198 5 kpl/m 0,10
Väliseinäpontti Roilo 300x85x198 5 kpl/m 0,10
Väliseinäpontti H=98 300x85x98 34 0,10
Väliseinäpontti Palkki 600x85x198 1,67 kpl/m 0,20
Runkopontti 300x130x198 17 0,20
Runkopontti Pääty 290x130x198   0,20
Runkopontti Puolikas 140x130x198   0,10
Runkopontti Palkki 300x130x198 3,33 kpl/m 0,20
Runkopontti Roilo 300x130x198 5 kpl/m 0,20
Runkopontti H=98 300x130x98 34 0,20
Runkopontti umpinainen 300x130x198 17 0,20
Viisteharkko 300x130x198 17 0,23
Viistepäätyharkko 280x130x198 5 kpl/m 0,23
Viiste Puolikasharkko 150x130x198   0,12
Viistetiili 300x130x98 34 0,20
Viiste Puolikastiili 150x130x98   0,10
Desibelipontti 300x240x128 26 0,25
Desibelipontti L=148 148x240x128 52 0,13
Facade 85 300x85x198 17 0,10 / 0,15 1)
Facade 130 300x130x198 17 0,20
Leca® harkot      
EasyLex 88 VS harkko 498x88x300 6,7 0,22-0,3
EasyLex 88 VS pääty 498x88x300 3,33 kpl/m 0,22-0,3
EasyLex 88 VS puolikas 250x88x300   0,1-0,15
1) Raudoitettuna.
Arvot ovat ohjeellisia. Tarkka menekki on riippuvainen sauman paksuudesta.

Pinnoitus

Tasoitetyöt suoritetaan ohutsaumalaastin saumojen kovetuttua Weberin seinätasoitteilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910021313 25 kg Paperisäkki 40

 

Videot