Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SerpoVent-julkisivujärjestelmät, detaljit

Mallisuunnitelmat ovat A4-kokoisia piirustuksia  ja ne esittävät hyvän rakennustavan mukaisen esimerkin rakennetyypistä tai detaljista. Suunnitelmat on ryhmitelty otsikon mukaisiin kokonaisuuksiin ja kustakin ryhmästä on olemassa kooste dwg- ja pdf-muodossa.

Suunnitelmat ovat ohjeellisia ja niiden soveltamisesta rakennuskohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.