Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mallityöselostukset laatoituksiin

Weber on laatinut kehittämilleen ratkaisuille mallityöselostuksia suunnittelun pohjaksi. Mallityöselostuksia voi hakea oheisen työkalun avulla ja niistä voi tallentaa muokattavan version muokattavaksi kohdekohtaiseksi työselostukseksi.

Mallityöselostusten soveltamisesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.