Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mallityöselostukset lattioihin

Weber on laatinut kehittämilleen ratkaisuille mallityöselostuksia suunnittelun pohjaksi. Mallityöselostuksia voi hakea oheisen työkalun  avulla ja niistä voi tallentaa muokattavan version liitettäväksi kohdekohtaiseen työselostukseen. Mallityöselostusten soveltamisesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.