Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Yleistä tuotteiden CE-merkinnästä

EU:n rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Tämän jälkeen pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA).

CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa näiden vaatimusten toteutuvan. CE-merkintä kertoo ostajalle tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla ja helpottaa niiden vertailua. CE-merkinnästä vastaa markkinoille asettaja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että CE-merkinnän edellytysten täyttämiseksi tulee tuotteelle tehdä standardin vaadittavat testit ja valmistusprosessin valvontaa. CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää valmistajalta mm. suoritustasoilmoituksen, DoP (Declaration of Performance) julkaisua.

Lisätietoa CE-merkinnästä ja Suoritustasoilmoituksista löytyy seuraavista linkeistä.