Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Työmaakalusto

Weber on kehittänyt kalustoratkaisut kuivalaastien käsittelyyn. Ne helpottavat laastin vastaanottoa ja varastointia työmaalla. Oikeat laitevalinnat laastien sekoituksessa ja työpisteeseen siirrossa nopeuttavat työtä ja varmistavat laadukkaan lopputuloksen.

 

Weberin vuokraamat työmaakalustot ovat merkittävä osa kuivabetonivalujen, lattiatasoitusten, julkisivumuurausten ja -rappausten kokonaisratkaisuja. Osaava kalustohuoltohenkilöstömme opastaa laitteiston käytössä ja antaa tarvittavaa tukea.

 

Kuivalaastien siilotoimitukset on tehokas tapa vähentää hukkaa ja työmaalla syntyvää jätettä. Ylimääräinen tuote kuljetetaan pois siilojen mukana eikä työmaalle jää minkäänlaista pakkausjätettä.

Ruiskubetonit

Irtolaastisiilo, läpivirtaussekoittaja kumiputkella ja ohjauspaneeli 

  • Sähkön tarve: 400V, 16A
  • Vedentarve 40-100L/min@2,5bar riippuen sekoittajan kapasiteetista

Muut betonit

Irtolaasti- tai suursäkkisiilo, läpivirtaussekoittaja, ohjauspaneeli

  • Sähkön tarve: 400V, 16A
  • Vedentarve 40-100L/min@2,5bar riippuen sekoittajan kapasiteetista

Juotosbetonit

Suursäkkisiilo, läpivirtaussekoittaja ja ohjauspaneeli.

  • Sähkön tarve: 400V, 16A
  • Vedentarve 40-100L/min@2,5bar riippuen sekoittajan kapasiteetista
  • Myös pumppu mahdollinen

Esitteen voit ladata myös omalle työasemallesi.

Lataa esite