Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SerpoVent-julkisivujärjestelmät

Viisi erilaista SerpoVent-julkisivujärjestelmää eri käyttökohteisiin: PRO 1, PRO 2, UNIVERSAL, PREMIUM ja RENOVA.

Hyvin suunniteltu on kokonaan tehty!


Serpovent Julkisivujärjestelmä

Weberin levyrappausten toimivuudesta Suomen olosuhteissa on erinomaiset kokemukset jo yli 20 vuoden ajalta. SerpoVent on pisimpään markkinoilla ollut tuulettuva levyrappausjärjestelmä. Olemme tarjonneet asiakkaillemme pitkään laadukkaita ja kestäviä rappausratkaisuja. Nyt rapattujen julkisivujen kokenut moniosaaja ja markkinajohtaja Weber on lanseerannut ensimmäisenä täydellisen tuulettuvien julkisivujen kokonaisjärjestelmän, weber SerpoVent Julkisivujärjestelmän. Se mahdollistaa levyrappauksen lisäksi myös muiden julkisivumateriaalien tehokkaan käytön ja ajattoman lopputuloksen.

Nyt tarjoamme levyrappauksen ohella myös julkisivujärjestelmäkokonaisuuden, joka sisältää kaiken tarvittavan aina rakennusrungosta valmiiseen julkisivupintaan saakka. SerpoVent-julkisivujärjestelmä on asiakkaan kannalta hyvin helppo ja yksinkertainen ratkaisu, sillä kyseessä on valmis kokonaisuus. Kaikkien järjestelmän osien yhteensopivuus ja toimivuus Suomen vaativassa ilmastossa on varmistettu – sekä käytännön kohteissa että kattavin testein ja laskelmin. Lisäksi järjestelmän kaikki tuotteet ovat CE-merkittyjä. Saat kaiken turvallisesti ja luotettavasti yhdeltä toimittajalta.Valitse tarpeisiisi sopivin SerpoVent Julkisivujärjestelmä

Julkisivujärjestelmä

Asennuksen nopeus

Eristekerroksen ilmatiiviys

Ääneneristävyys

Lämmöneristyskyky

SerpoVent PRO 1

♥♥♥

♥♥

♥♥

SerpoVent PRO 2

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥♥

SerpoVent PREMIUM

♥♥♥

♥♥♥

♥♥♥

SerpoVent UNIVERSAL

♥♥♥

♥♥♥

♥♥♥

SerpoVent RENOVA

♥♥♥


SerpoVent PRO 1 Julkisivujärjestelmä - Yhden eristelevykerroksen rapattava ratkaisu

SerpoVent PRO 1 -ratkaisulla voidaan toteuttaa rapattu julkisivujärjestelmä 100–220 mm:n eristepaksuuksina uudisrakentamiskohteissa.

Järjestelmässä on käytössä tuulensuojapintainen eristelevy, esim. ISOVER OL-33 Facade. Tuulensuojapintaisen eristeen ansiosta järjestelmä on kustannustehokas toteuttaa työmailla. Eristeiden saumat tulee teipata soveltuvalla tiivistysteipillä ilmatiiviyden varmistamiseksi.

Rakenteet saadaan nopeasti sääsuoattua, ja lämmitys voidaan välittömästi eriste-asennuksen päätyttyä aloittaa työmaalla. Epätasainen alusta tulee oikaista weber  REP -korjaustuotteilla ennen weber SerpoVent  U-Seinäkannakkeiden  asentamista. weber SerpoVent Hattuprofiilien ristiinkoolaus jäykistää rakenteen ja varmistaa toimivan tuuletuksen vaikeimmissakin paikoissa  sekä täyttää myös julkaisun Tuulettuvat julkisivut (BY 64) tiukat vaatimukset.


SerpoVent PRO 2 Julkisivujärjestelmä - Kahden eristelevykerroksen rapattava ratkaisu

SerpoVent PRO 2 on kahden eristelevykerroksen ratkaisu, jolla voidaan toteuttaa rapattu julkisivu 100–300 mm:n eristepaksuuksina uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Järjestelmä minimoi työvirheiden mahdollisuudet ja takaa pitkäikäisen onnistuneen lopputuloksen. Ratkaisussa käytetään kahta erillistä lämmöneristyskerrosta, esim. ISOVER KL-33 +  ISOVER RKL-31 Facade.

Tuulensuojapintaisen eristeen ansiosta järjestelmä on kustannustehokas toteuttaa työmailla. Rakenteet saadaan nopeasti sääsuojattua ja lämmi-tys voidaan välittömästi eristeasennuksen päätyttyä aloittaa työmaalla. 

weber SerpoVent Hattuprofiilien ristiinkoolaus jäykistää rakenteen ja varmistaa toimivan tuuletuksen vaikeimmissakin paikoissa sekä täyttää myös julkaisun Tuulettuvat julkisivut, BY 64 tiukat vaatimukset.


SerpoVent PREMIUM Julkisivujärjestelmä - Tuulensuojalevyllinen rapattava ratkaisu

SerpoVent PREMIUM -ratkaisulla voidaan toteuttaa korkeatasoinen rapattu julkisivu 100–300 mm:n eristepaksuuksina uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Järjestelmä minimoi työ-virheiden mahdollisuudet ja takaa pitkäikäisen onnistuneen lopputuloksen. Etuoikaisua ei tarvita, koska rappausalustana toimiva levypinta saadaan tasaiseksi sää-dettävillä weber SerpoVent U-Seinäkannakkeilla. weber SerpoVent Hattuprofiilien ristiinkoolaus jäykistää rakenteen ja ratkaisu täyttää myös julkaisun Tuulettuvat julkisivut, BY 64 tiukat vaatimukset.

Tuulensuojalevytetty rakenne on säältä suojassa jopa 12 kk:n ajan valitusta tuotteesta riippuen. Järjestelmällä voidaan toteuttaa myös kaarevia muotoja, ulokkeita ja syvennyksiä julkisivussa. Lisäksi rapattu julkisivu voidaan toteuttaa eri pintastruktuureilla, kuten slammaus-, piirto-, hierto- tai ruiskupinnat eri vahvuisina. Värivaihtoehtoja on valittavissa lähes rajaton määrä.

PREMIUM-järjestelmällä saavutat parhaimman ja varmimman lopputuloksen sekä ilmatiiviyden että ääneneristävyyden suhteen. Järjestelmässä on käytössä lämmöneristekerros, esim. ISOVER KL-33, ja tuulensuojalevy, esim. Gyproc GTS 9.


SerpoVent UNIVERSAL Julkisivujärjestelmä - Ratkaisu, jossa julkisivumateriaali voidaan valita vapaasti

SerpoVent UNIVERSAL Julkisivujärjestelmän teräsrunkorakennetta hyödyntämällä voi-daan toteuttaa myös muita julki sivuja kuin rappauspintaisia tuulettuvia julkisivuraken-teita. UNIVERSAL-järjestelmää käyttämällä voidaan helposti yhdistää muita julkisivumateriaaleja, kuten esim. läpivärjättyjä kuitusementtilevyjä rapattuun julkisivuun. Koko rakennuksen julkisivu on mahdollista toteuttaa rapattuna tai vaihtoehtoisena julkisivumateriaalina. 

UNIVERSAL-järjestelmä antaa arkkitehdeille vapauden yhdistellä eri julkisivumateriaaleja turvallisesti. Yhdistelemällä eri pintamateriaaleja voidaan luoda arkkitehtonisesti eheitä ja moderneja kokonaisuuksia. Yhtälailla voidaan vanhempaan rakennettuun ympäristöön toteuttaa tyyliltään ja ulkonäöltään saumattomasti istuvia kohteita. Julkisivurakenteen ilmatiiviys ja lämmöneristys varmistetaan lämmöneristeellä, esim. ISOVER KL-33, jonka päälle asennetaan tuulensuojalevy, esim. Gyproc GTS 9.


SerpoVent RENOVA Julkisivujärjestelmä - Korjausrakentamisen rapattava ratkaisu vanhan seinärakenteen ulkopuolelle

SerpoVent RENOVA -ratkaisulla voidaan toteuttaa edustava ja pitkäikäinen rapattu julkisivu 0–120 mm:n eristepaksuuksina korjausrakentamisessa, kun olemassa olevan sandwich-elementin päälle tehdään lisälämmöneristys ja tuulettuva levyrappaus.

Ratkaisun lämmöneristeenä käytetään esim. ISOVER RKL-31 Facade -tuulensuojapintaista eristettä, jonka saumat teipataan huolellisesti Vario KB3 -tiivistysteipillä ratkaisun.

ilmatiiviyden varmistamiseksi. RENOVA-järjestelmä soveltuu erityisesti 70–80-luvuilla rakennettujen taloyhtiöiden julkisivujen korjaamiseen ja ilmeen uudistamiseen. 

Uuden julkaisun Tuulettuvat julkisivut, BY 64 mukaiset tuuletusnormit saavutetaan weber SerpoVent Hattuprofiilin avulla.