Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber LR+ low dust

Pintatasoite

weber LR+ low dust
weber LR+ low dust

Tuotteen edut

  • Hyvät työstöominaisuudet ja täyttävyys
  • Vähäinen pölyävyys sekoituksessa
  • Hionnassa hiontapöly vähenee lähes kolmasosaan hengitysvyöhykkeellä
  • Sileä maalattava pinta
  • Riittoisa

Polymeerisideaineinen ruiskutettava tai käsin levitettävä seinätasoite kuiviin sisätiloihin.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen tasoittaminen. Tuote soveltuu kiviaineisten alustojen ja kipsi- ym. levypintojen tasoitukseen.

Rasitusluokka

RL 01…04

Menekki

n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerrosvahvuus

Suositeltava kerrospaksuus

Osittain tasoitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoitus: 1-3 mm

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus Osittain tasoitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoitus: 1-3 mm
Vedentarve n. 6,4-7,2 l/20 kg
Käyttölämpötila Työvaiheessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika n. 2 vrk veden lisäyksestä, peitetyssä astiassa
Kuivumisaika n. 1 vrk (+20 °C)
n. 2 vrk (+10 °C)
Kuivumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta. Työmaaolosuhteet on järjestettävä niin, että tasoite kuivuu noin vuorokauden kuluessa ruiskutuksesta.
Sideaine Polymeeriliima
Runkoaine Kalkkikivi, maksimi raekoko 0,3 mm
Paloluokka A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka RL 01…04
Maalaustuoteryhmä 2012 443.21 Kuivien tilojen tasoitteet
811 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01…04
Kiiltoaste Täyshimmeä
Vesitiiviys Ei vedenkestävä
Värisävy Valkeahko
Säilyvyysaika 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen tasoittaminen. Tuote soveltuu kiviaineisten alustojen ja kipsi- ym. levypintojen tasoitukseen.

Alusta

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvin- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois.

Tasoitteen kulutuksenkestävyys ja maalatut alustat:
Tasoitteen tartuntaa maalipinnoille sekä tasoitteen kulutuksenkestävyyttä voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitusvedestä weber MD 16 dispersiolla. Esim. säkillisen LR+ low dust Pintatasoitteen sekoitusvedestä korvataan n. 0,7 litralla MD 16 dispersiota. Vaihtoehtoisesti maalatut pinnat voidaan tasoittaa weber JS Kipsilevytasoitteella tai weber VT+ Valmistasoitteella ilman dispersion lisäystä. Oikaisut maalipinnoille voidaan tehdä webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla ilman dispersion lisäystä. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä. Ennen tasoitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

Tiiviit betonialustat:
Tiiviillä betonipinnoilla saattaa joskus esiintyä tuoreen tasoituksen reikiintymistä. Ilmiötä voidaan vähentää betonialustan dispersiokäsittelyllä. weber MD 16 dispersio ohennetaan vedellä 1:5 (dispersio:vesi) ja harjataan alustaan. Dispersion annetaan imeytyä betoniin ennen tasoitusta. Tasoitustyö 1-2 tunnin kuluessa dispersion levityksestä.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta sekoitetaan n. 6,4-7,2 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika nopeassa sekoittimessa on 3-5 min. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 2 vrk veden lisäyksestä. Märkää tasoitemassaa ei saa jättää koneisiin, letkuihin tai sekoitusastioihin yli suositusajan.

Työohjeet

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräsliipalla. Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Kokonaan tasoituksessa käytetään n. 80 cm pitkää teräsliippaa ja tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja käytetään uudestaan. Katto voidaan jättää myös ruiskupintaiseksi. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kuivunut (n. 1 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen ruiskutusta/vetoa. Kuivunut pinta hiotaan hienolla hiontapaperilla ennen seuraavaa käsittelyä. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Pinnoitus

Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen maalata tai tapetoida maalin- ja tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Tapetin tartunnan parantamiseksi ja uudelleentapetoinnin helpottamiseksi tasoite pohjamaalataan ennen tapetointia. Tapetointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmistajan ohjeita työn suorituksen ja tapetointiolosuhteiden suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tulee olla n. +18...+20 °C.

Käytännön neuvoja

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

Huom!

Ei sovellu lattioiden oikaisuihin ja tasoituksiin eikä laatoitusalustaksi. Ei sovellu myöskään märkätiloihin. Rakenteessa oleva liiallinen kosteus, esim. onteloista valuva vesi saattaa aiheuttaa tasoitteeseen ja muihin pintamateriaaleihin laikukkuutta. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantuneesta tasoitepinnasta tahra voidaan varovasti pyyhkiä kostealla sienellä tai liinalla. Jos tahra ei tällä irtoa, pinta voidaan tasoittaa uudelleen samalla LR+ low dust Pintatasoitteella tai weber VT+ Valmistasoitteella. Pinta voidaan myös maalata.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910033606 20 kg Säkki 48