Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber V+

Hienotasoite

weber V+
weber V+

Tuotteen edut

  • Kerrospaksuus 5 mm saakka/tasoituskerta
  • Sileä maalattava pinta
  • Kulutusta kestävä pinta

Sementtisideaineinen kosteuden kestävä pohja- ja pintatasoite sisäseinien ja -kattojen tasoitukseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kuivien ja kosteiden tilojen seinä- ja kattopintojen tasoittaminen.

Rasitusluokka

RL 01…05

Menekki

n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerrosvahvuus

Suositeltava kerrospaksuus

Osittain tasoitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoitus: 1-3 mm/kerta

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus Osittain tasoitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoitus: 1-3 mm/kerta
Vedentarve n. 5,6-6,4 l/20 kg
Käyttölämpötila Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu oleellisesti.
Sideaine Sementti
Runkoaine Kalkkikivi, < 0,4 mm
Tartuntalujuus 28 vrk > 0,5 MPa. Tartunta betoniin (EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk 6-8 MPa (EN 1015-11)
Rasitusluokka RL 01…05
Maalaustuoteryhmä 2012 443.22 Märkätilojen tasoitteet
813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
Vesitiiviys Vedenkestävä, ei vesitiivis
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kuivien ja kosteiden tilojen seinä- ja kattopintojen tasoittaminen. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten betoni sekä esim. weber TT+ Täyttötasoitteella tai webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla tasoitetut pinnat.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ja pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 5,6-6,4 litraan puhdasta vettä (28-32 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min laastisekoittimella. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 3 tuntia (+20 °C) veden lisäyksestä. Veden lämpötilan tulee olla +10...+40 °C. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Työohjeet

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräsliipalla. Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Kokonaan tasoituksessa käytetään n. 80 cm pitkää teräsliippaa ja tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja käytetään uudestaan. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kovettunut (n. 1-2 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen vetoa. Kuivunut tasoite hiotaan hienolla hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekäsittelyä. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen. Ohuita kerroksia (min. 1 mm) tehtäessä on kostutustarve huomioitava!

Pinnoitus

Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestävällä maalilla tai tapetoida.

Käytännön neuvoja

Tasoitteen kulutuksenkestävyyttä ja tartuntaa esim. maalatuilla alustoilla voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitusvedestä weber MD 16 dispersiolla. Tartuntasiltana ennen tasoitusta voidaan myös käyttää weber rex fix Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä.

Vedeneristettävät seinät:
Vedeneristettävät seinät tulee tasoittaa weber MT Märkätilatasoitteella. Tarvittavat oikaisut tehdään weber TT+ Täyttötasoitteella.

Huom!

V+ Hienotasoitetta ei voida käyttää vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai weber LR+ Pintatasoite tai heikkojen kalkkirappausten päälle. V+ Hienotasoite ei myöskään sovellu lattioiden oikaisuihin tai tasoituksiin. Vedeneristyksen alla tasoitteena käytetään weber MT Märkätilatasoitetta. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoitteilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910020903 20 kg Säkki 48

Videot