Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber MT

Märkätilatasoite

weber MT
weber MT

Tuotteen edut

  • Erinomainen alusta vedeneristykselle
  • Vedeneristettävissä 1 vrk jälkeen
  • Hyvät työstöominaisuudet
  • Hyvä täyttävyys
  • Luja tasoitepinta

Sementtipohjainen tasoite kuivien ja märkien tilojen seinien ja kattojen tasoitukseen ja oikaisuun. Tuotteella voidaan kerralla oikaista jopa 10 mm:n kerrospaksuuteen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Märkätilojen tasoitus ennen vedeneristystä ja laatoitusta tai sellaisten tilojen tasoittaminen, joissa halutaan normaalia lujempaa tasoitepintaa.

Rasitusluokka

RL 01…06

Menekki

n. 1,3 kg/m²/1 mm:n kerrosvahvuus

Suositeltava kerrospaksuus

Osittain tasoitus: enintään 10 mm, kokonaan tasoitus: 1-5 mm/kerta

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,3 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus Osittain tasoitus: enintään 10 mm, kokonaan tasoitus: 1-5 mm/kerta
Vedentarve n. 4,8-5,6 l/20 kg
Käyttölämpötila Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kuivumisaika n. 1 vrk ennen vedeneristystä (+23 °C, 50 % RH) . Kuivumisaika on kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta riippuvainen.
Sideaine Sementti
Runkoaine Kalkkikivi ja luonnonhiekka, maks. 0,6 mm
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,0 MPa. Tartunta betoniin (+23 °C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk > 12 MPa (+23 °C, 65 % RH)
Rasitusluokka RL 01…06
Maalaustuoteryhmä 2012 443.22 Märkätilojen tasoitteet
813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
Vesitiiviys Vedenkestävä, ei vesitiivis
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Märkätilojen tasoitus ennen vedeneristystä ja laatoitusta tai sellaisten tilojen tasoittaminen, joissa halutaan normaalia lujempaa tasoitepintaa. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat sekä vahvat rappauspinnat esim. webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla, weber TT+ Täyttötasoitteella tai webervetonit 414 Unirender laastilla oikaistut alustat.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,8-5,6 litraan puhdasta vettä (24-28 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min laastisekoittimella. Sideaineiden liukenemisen vuoksi tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 3 tuntia (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Työohjeet

Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräsliipillä. Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Ylitasoitettaessa käytetään n. 80 cm pitkää teräsliippaa. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kovettunut (n. 1 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen vetoa. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla jokaisen tasoituskäsittelyn jälkeen. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa voidaan tasoitteen kovettumisen nopeutta varmistaa jälkikostutuksella.

Pinnoitus

Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestävällä maalilla, tapetoida tai laatoittaa. Haluttaessa vieläkin sileämpää pintaa, MT Märkätilatasoite -pinta voidaan käsitellä kuhunkin rasitusluokkaan soveltuvalla pintatasoitteella. Laatoitus tehdään webervetonit -laatoitusaineilla suoraan kovettuneelle MT Märkätilatasoite -pinnalle laatoitusohjeiden mukaisesti. Märkätiloissa tulee suorittaa vedeneristys. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

Käytännön neuvoja

Tasoitettaessa vanhoja maalipintoja, maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

Huom!

MT Märkätilatasoitetta ei käytetä vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai weber LR+ Pintatasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkkisementtirappausten tasoitukseen. Näille alustoille on käytettävä alustalle soveltuvia tasoitteita. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoitteilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910020828 20 kg Säkki 48

Videot