Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber PTM

Pikatäyttömassa

weber PTM
weber PTM

Tuotteen edut

  • Paksut täytöt 50 mm
  • Roilojen ja kolojen täytöt
  • Kovettuu jopa 3 tunnissa
  • Vedeneristettävissä

Erikoissementteihin perustuva nopea ja luja paikkausmassa seinien paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin, esim. korjaustyökohteissa. Pikatäyttömassalla voidaan tehdä 5-50 mm vahvuisia kertatäyttöjä yhdellä levityksellä.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Seinien tasoittaminen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta.

Rasitusluokka

RL 01…06

Menekki

n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerrosvahvuus

Suositeltava kerrospaksuus

Oikaisut 5-50 mm, paikkaukset maks. 80 mm

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus Oikaisut 5-50 mm, paikkaukset maks. 80 mm
Vedentarve n. 4,4 l/20 kg
Ulkokäyttö Ei
Sisäkäyttö Kyllä
Käyttölämpötila Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika n. 30 min veden lisäyksestä
Kovettumisaika n. 3 h (+23 °C, kerrosvahvuus 10 mm). Kovettumisaika on kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuvainen.
Sideaine Sementti
Runkoaine Kalkkikivi ja luonnonhiekka, maks. 0,6 mm
Tartuntalujuus 28 vrk > 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+23 °C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk n. 8 MPa (+23 °C, 65 % RH)
Paloluokka A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka RL 01…06
Maalaustuoteryhmä 2012 813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Seinien tasoittaminen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,4 litraan puhdasta vettä (22 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min porakoneen vispilällä kunnes tuote on tasainen. Käyttöaika on n. 30 min (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen.

Työohjeet

Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään teräslastalla. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on riittävästi kovettunut (min. 2 h, +23 °C) ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Pinnoitus

Kovettunut tasoitepinta tasoitetaan tarvittaessa esim. weber MT Märkätilatasoitteella ennen pinnoitusta. Märkätilat tulee vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

Käytännön neuvoja

Tasoitetyössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

Huom!

PTM Pikatäyttömassa ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite,weber LR+ Pintatasoite, weber VT+ Valmistasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkkisementtirappausten tasoitukseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910001162 20 kg Säkki 48