Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber TT+

Täyttötasoite

weber TT+

Tuotteen edut

  • Monikäyttöinen yleistasoite
  • Hyvä täyttävyys
  • Vedeneristettävissä

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu oikaisutasoite kuivien ja kosteiden tilojen kivipintaisiin sisäseiniin kerrospaksuudelle 3-15 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kivipintaisten sisäseinien oikaisu ja tasoitus. Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, Leca harkko- ja tiiliseinien oikaisuihin ja tasoituksiin.

Rasitusluokka

RL 01…05

Menekki

n. 1,5 kg/m²/1 mm:n kerrosvahvuus

Suositeltava kerrospaksuus

Osittain tasoitus: enintään 15 mm, kokonaan tasoitus: 3-15 mm/kerta

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,5 kg/m²/1 mm:n kerros
Vähimmäiskerrospaksuus 3 mm
Enimmäiskerrospaksuus Osittain tasoitus: enintään 15 mm
Suositeltava kerrospaksuus Osittain tasoitus: enintään 15 mm, kokonaan tasoitus: 3-15 mm/kerta
Vedentarve n. 4,2-4,6 l/20 kg
Käyttölämpötila Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika n. 2 tuntia veden lisäyksestä
Kuivumisaika n. 1-2 vrk ennen vedeneristystä (+23 °C, 50 % RH) . Kuivumisaika on kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta riippuvainen.
Kovettumisaika Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine Sementti
Runkoaine Luonnonhiekka ja kalkkikivi,
< 1,0 mm
Tartuntalujuus 28 vrk n. 0,5 MPa. Tartunta betoniin (EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk > 6 MPa (EN 1015-11)
Paloluokka A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka RL 01…05
Maalaustuoteryhmä 2012 443.2 Seinätasoitteet
813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
Vesitiiviys Vedenkestävä, ei vesitiivis
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kivipintaisten sisäseinien oikaisu ja tasoitus. Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, Leca harkko- ja tiiliseinien oikaisuihin ja tasoituksiin.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,2-4,6 litraan puhdasta vettä (21-23 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 1-2 min laastisekoittimella. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 2 tuntia (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Työohjeet

Kolojen täytöt ja osittain tasoitukset tehdään väh. 1 vrk ennen varsinaista tasoitustyötä. Tasoite voidaan levittää käsin tai ruiskuttaa tasoiteruiskulla. Laasti tasataan teräslastalla tai oikaistaan linjaarilla leikaten. Pinta voidaan myös hiertää. Kuivissa olosuhteissa kovettuminen varmistetaan jälkikostutuksella. Valmis pinta voidaan tasoittaa Weberin seinätasoitteilla, maalata tai laatoittaa. Vedeneristys tehdään Weberin vedeneristysjärjestelmän mukaisesti. Käytettäessä laastia Weberin vedeneristysjärjestelmän alla on varmistettava, että vähimmäiskerrosvahvuus täyttyy. Ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L tai LR+, tai heikkojen kalkkirappausten tasoittamiseen.

Tasoitteen kuivuttua, n. 1 vrk, hiotaan tarvittaessa epätasaisuudet hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekerrosta. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen, muutaman päivän ajan. Ohuita kerroksia tehtäessä kostutuksen merkitys korostuu!

Pinnoitus

TT+ Täyttötasoiteella käsitelty pinta voidaan hienotasoittaa tai maalata. Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestävällä maalilla.

Haluttaessa sileämpää pintaa, TT+ Täyttötasoite -pinta käsitellään seuraavasti:

Kostea tila tai tila, jossa on suuri mekaaninen rasitus:
• Rasitusluokka 3 tai 4
• Pintakäsittely weber V+ Hienotasoite

Kuiva tila:
• Rasitusluokka 1 tai 2
• Pintakäsittely weber L Pohjatasoite ja/tai LR+ Pintatasoite tai VT+ Valmistasoite.

TT+ Täyttötasoite voidaan myös vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

Käytännön neuvoja

Vanhoja maalipintoja tasoitettaessa voidaan tartuntasiltana ennen tasoitusta käyttää weber rex fix Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä.

Huom!

TT+ Täyttötasoite ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai weber LR+ Pintatasoite tai heikkojen kalkkirappausten tasoittamiseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoitteilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910031435 20 kg Säkki 48

Videot