Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betonipintojen korjaus työohje

Toimivat, yhteensopivat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja -vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden korjaustyö onnistuisi mahdollisimman hyvin ja tavoitteeksi asetettu korjauksen käyttöikä saavutettaisiin.

Tarve

weber.vetonit REP-korjauslaastien tuoteominaisuudet on testattu BY 41:n ”Betonirakenteiden korjausohjeet”, Liikenneviraston SILKO-ohjeiston tai RakMK B4: ”Betoninormit, erikoislaastit” mukaisesti ja ovat CE-merkittyjä. Onnistunut korjaustyö vaatii aina myös huolellisen työsuorituksen.


Ratkaisu

Vaurioitunut betoni, vanha maali tai pinnoitekerros sekä tartuntaa mahdollisesti heikentävät aineet kuten pöly ja öljy poistetaan.

Mekaanisen käsittelyn jälkeen alusta on vielä vesihiekkapuhallettava tai vesipiikattava osittain rikkoutuneen pintakerroksen poistamiseksi. Pieniltä alueilta vaurioitunut betoni voidaan poistaa mekaanisesti, minkä jälkeen alue puhdistetaan teräsharjalla. Lopuksi pinta pestään karkealla harjalla.

Paikattavalle alueelle jäävät teräkset on puhdistettava huolellisesti esim. hiekkapuhalluksella, vesihiekkapuhalluksella tai teräsharjauksella.  

Ennen paikkaustyön aloittamista suoritetaan kevyt kostutus. Mattakostea alusta esitäytetään REP 25+ Korjauslaastilla ja harjataan voimakkaasti painaen niin, että pinnan huokoset täyttyvät, ja syntyy karkea tartunta-alusta.

Heti harjauksen jälkeen suoritetaan paikan täyttö tuoreen laastin päälle REP 25+ Korjauslaastilla eli ns. ”märkää-märälle”. Olosuhteista riippuen täyttö voidaan suorittaa myös seuraavana päivänä karkeaksi jätetyn ensimmäisen täyttökerroksen päälle. Alempi täyttökerros on tarvittaessa kostutettava.

Täytettyjen paikkojen tasaus tehdään leikkaamalla liika massa pois, pienissä paikoissa teräslastan reunalla vanhojen pintojen tai mahdollisten ohjureiden mukaan ja suuremmissa pinnoissa esim. teräväpäisellä alumiinilinjaarilla. Tällöin paikkaan jää suora, mutta karkea pinta, ja korjauslaastin tartunta alustaan on hyvä.

Paikan annetaan kuivua vähintään vuorokauden, jonka jälkeen pinta voidaan muotoilla REP Tasoituslaasteilla esim. hiertäen tai harjaten.

Haluttaessa erittäin sileää pintaa alusta tasoitetaan weber.vetonit REP 970 Tasoituslaastilla. Käsiteltävät pohjat kostutetaan työtä edeltävänä päivänä.

Laasti levitetään mattakosteaan pintaan solukumilastalla voimakkaasti painaen niin, että saadaan täydellinen tartunta. Kun korjattavan kohdan kerrosvahvuus on alle 5 mm, suoritetaan tasaus kertatäyttönä jäykähköllä massalla. Suuremmat epätasaisuudet esitäytetään ennen varsinaista tasausta. Laastin annetaan sitoutua ja kuivua 1 vrk ennen varsinaista pinnan tekoa.

Hierretty pinta:
Pinnan viimeistely hiertämällä onnistuu hyvin weber.vetonit REP 975 Tasoituslaastilla. Laastia levitetään pienille alueille suoraan solukumilastalla. Suuremmille alueille Tasoituslaastia lyödään rappauskauhalla tai ruiskutetaan laastiruiskulla, minkä jälkeen liika laasti poistetaan ja pinta tasataan solukumilastalla. Pinnan viimeistely suoritetaan joko puu- tai muovilastalla hiertäen. Pintaa ei saa hiertää liian tiiviiksi.

Harjattu Pinta:
Ensimmäinen kerros Tasoituslaastia levitetäänalustalle solukumilastalla ohuena kerroksena. Välittömästi tämän jälkeen levitetään toinen kerros paksumpana kerroksena ja harjataan haluttuun karkeuteen. Tärkeää on, että laasti pysyy auki (työstettävänä) koko harjauksen ajan. Harjan karkeus valitaan halutun pintastruktuurin mukaan.