Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Paineeton injektointi kellarisaneerauksissa

Kapillaarisen vedennousun estäminen kellariseinissä

Tarve

Seinärakenteen kosteuden tulee olla enintään 90 % ennen työn aloittamista.


Ratkaisu

Seinään porataan halkaisijaltaan noin 16 mm:n reiät 8–12 cm:n välein vaakasuoraan tai alaviistoon. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen porata injektoitavat reiät kahteen riviin limittäin. Paksuissa seinissä on suositeltua, jos mahdollista, porata reiät seinän molemmilta puolilta. Ennen porausta varmistetaan, että poranreiät läpäisevät vähintään yhden muurauslaastisauman. Poraus on kuitenkin tehtävä mahdollisimman lähellä lattiapintaa. Poraus ulotetaan noin 50 mm:n etäisyydelle seinän vastakkaisesta pinnasta..

Injektointi weber.tec 946 Injektointiaineella tehdään esim. weber.sys Puristimella. Injektointi aloitetaan alemmasta rivistä ja täyttö aloitetaan reiän pohjalta. Reiän täyttyessä injektointiputkea vedetään samalla varovasti hitaasti ulospäin varmistaen että reikä täyttyy kauttaaltaan. On suositeltua suorittaa injektointi kahteen kertaan, jotta varmistutaan riittävän kapillaarikatkon syntymisestä.

Injektointireiät suljetaan huolellisesti weber.tec Superflex D2 Vedeneristyslaastilla injektoinnin jälkeen.

 


Ratkaisu sisältää seuraavat Weberin tuotteet

Perusratkaisu

Kapillaarikatkon injektointi

Kosteuden kapillaarinen nousu pystysuunnassa kellarin tiilirakenteisessa ulko- tai väliseinässä voidaan katkaista ns. kapillaarikatkon injektoinnilla.

webertec 946

Injektointiaine

webertec Superflex D2

Eristyslaasti