Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 05

Korroosiosuojalaasti

weber REP 05
weber REP 05

Tuotteen edut

  • Polymeerimodifioitu (PMC)
  • Parantaa korjauslaastin tartuntaa teräkseen
  • Toimii myös tartuntalaastina

Sementtiperustainen nopeasti kovettuva betoniterästen korroosiosuojalaasti. Muodostaa hitaasti läpäisevän, alkalisen kerroksen teräksen ympärille.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Puhdistettujen betoniraudoitteiden korroosiosuojaus muodostamalla hitaasti läpäisevän, alkalisen kerroksen teräksen ympärille. Voidaan käyttää myös tartuntaa parantavana kerroksena vanhan betonin ja korjauslaastin välillä silloin, kun alusbetonin pinta ei ole riittävän karhea.

R-luokka

-

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 0,1 kg/jm 10 mm:n teräkselle,
3-4 kg/m² tartuntakerroksena betonille
Vedentarve 1,25-1,5 l/5 kg kuiva-ainesta (25-30 %)
Valmista massaa n. 3 l/5 kg
Käyttöaika n. 60 min
Sideaine Erikoissementti ja polymeeri
Runkoaine Luonnonhiekka 0-0,5 mm
Tartuntalujuus 28 vrk Betoniin yli 1,5 MPa;
teräkseen yli 2 MPa
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 5 kg:n pussi
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Puhdistettujen betoniraudoitteiden korroosiosuojaus muodostamalla hitaasti läpäisevän, alkalisen kerroksen teräksen ympärille. Voidaan käyttää myös tartuntaa parantavana kerroksena vanhan betonin ja korjauslaastin välillä silloin, kun alusbetonin pinta ei ole riittävän karhea.

Alusta

Vanha betoni terästen ympäriltä poistetaan esim. mekaanisella piikkauksella tai vesipiikkauksella. Käytettäessä mekaanista piikkausta, on viimeinen kerros poistettava mahdollisimman varovasti tai käytettävä esim. vesihiekkapuhallusta, jotta vältettäisiin alustaan jäävät murtumat ym. heikentävät tekijät. Ympäröivää betonia poistetaan myös teräksen takaa, jotta myös teräksen taustapuoli saadaan käsiteltyä. Teräksen pituussuunnassa betonia poistetaan n. 300 mm yli korroosiovauriokohdan.

Teräkset puhdistetaan vähintään asteeseen Sa 2 tai St 2 (vesipiikkauksella puhdistetun teräksen puhdistusaste vastaa luokkaa Sa 2). Alustan on oltava imukykyinen ja puhdas pölystä ym. tartuntaa heikentävistä aineista. Alusta kostutetaan hyvin. Työtä aloitettaessa alustan on oltava "mattakostea" mutta imukykyinen.

Sekoitus

1,25-1,5 litraan juomakelpoista vettä sekoitetaan 5 kg laastia. Sekoitus tehdään kahdessa vaiheessa: ensin sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä, lisätään kuiva-aines ja sekoitetaan seos tasalaatuiseksi. Tämän jälkeen laastin annetaan seistä n. 5 min, sekoitetaan uudelleen ja lisätään tarvittaessa hieman vettä halutun notkeuden saavuttamiseksi. Laasti säilyy käyttökelpoisena n. 60 min olosuhteista riippuen. Sekoitusveden lämpötila valitaan siten, että valmiin laastin lämpötila on yli +10 °C.

Työohjeet

Puhdistuksen jälkeen teräkset kuivataan ja suojataan välittömästi REP 05 Korroosiosuojalaastilla. Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5 °C työskentelyn aikana ja 3 vrk sen jälkeen.

Terästen suojaus tehdään kahtena kerroksena:
• n. 1 mm:n kerros REP 05 Korroosiosuojalaastia slammataan puhdistetun teräksen ympärille. Käsittely tehdään pensselillä niin, että betoniteräkset peittyvät täysin.
• 2. käsittely tehdään, kun 1. kerros on kuivunut riittävästi, olosuhteista riippuen 4-24 tunnin kuluttua.

Toisen käsittelykerran jälkeen harjateräksen kuviot peittyvät lähes täysin. Käsittelyssä pyritään välttämään REP 05-roiskeiden joutumista alusbetonille. Pienet roiskemäärät voidaan harjata kiinni alustaan, mutta laajat yhtenäiset kuivuneet roiskealueet on poistettava. Varsinainen paikkaustyö aloitetaan heti toisen käsittelykerran jälkeen "märkää-märälle" -periaatteella.

Kun tuotetta käytetään tartunnan parantamiseen, tartuntakerros harjataan kostutetun betonin pintaan karkealla harjalla siten, että saadaan 100 %:n tartunta. Korjauslaasti levitetään välittömästi "märkää-märälle" tuoreen REP 05 -pinnan päälle.

Tarkemmat tiedot löytyvät Weberin korjauslaastityöohjeista.

Jälkihoito

Käsitelty alue suojataan liian nopealta kuivumiselta, erityisesti suoralta auringonvalolta ja tuulelta.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910043322 5 kg Pussi 108