Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit REP 25+

Korjauslaasti

webervetonit REP 25+

Tuotteen edut

  • Sisältää korroosioinhibiittorin
  • Jopa 100 mm kertatäyttöihin
  • Sementtipohjainen, polymeerimodifioitu (PMC) ja muovikuituvahvisteinen
  • Soveltuu erityisesti julkisivukorjauksiin

Pakkasenkestävä valumaton R3-luokan betoninkorjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin. Helppokäyttöinen, koska tuote ei vaadi erillistä tartunta- tai korroosiosuojalaastia.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonirakenteiden oikaisu, täyttö ja paikkaus sekä vaaka- että pystypinnoille.

Suositeltava kerrospaksuus

n. 5-30 mm (yksittäiset täytöt 100 mm)

R-luokka

R3

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Suositeltava kerrospaksuus n. 5-30 mm (yksittäiset täytöt 100 mm)
Vedentarve 3,4-3,8 l/25 kg kuiva-ainesta (13,5-15 %)
Valmista massaa n. 14 l/25 kg
Käyttöaika n. 45 min
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti ja polymeeri
Runkoaine Luonnonhiekka 0-2 mm
Lisäaine Työstettävyyttä, tartuntaa, tiiveyttä sekä säänkestävyyttä parantavia lisäaineita sekä polypropyleenikuituja
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 1 vrk n. 5 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 20 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk > 25 MPa (EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 1,5 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka A2 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys > 1,5 MPa (SFS-EN 13687-4)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n paperisäkki
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden oikaisu, täyttö ja paikkaus sekä vaaka- että pystypinnoille korjausmenetelmän 3.1 mukaisesti (käsin tehtävä laastipaikkaus). Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset, eli soveltuu betonirakenteille, joiden lujuus on alueella 20...35 MPa. Lujemmille betoneille käytetään webervetonit REP 45 Korjauslaastia.

Alusta

Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Vaurioitunut betoni poistetaan joko mekaanisesti (piikkaus, jyrsintä) tai esim. vesihiekkapuhalluksella. Mekaanisen poiston jälkeen on alueet vesihiekkapuhallettava osittain rikkoutuneen pintakerroksen poistamiseksi. Suositeltava puhdistusaste luokka 3 (BY 41). Tämän jälkeen pinnat vielä painepestään puhtaaksi. Paljastuvat teräkset käsitellään suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Paikalleen jäävä raudoitus puhdistetaan huolellisesti ruosteesta vähintään puhtausasteeseen Sa 2 (hiekkapuhallus, märkähiekkapuhallus, vesipiikkaus tai teräsharjaus). Koska laasti sisältää korroosioinhibiittorin, ei erillistä korroosiosuojalaastikerrosta tarvita. Korjauslaasti on kuitenkin levitettävä heti terästen puhdistuksen jälkeen. Alusta kastellaan korjaustyötä edeltävänä päivänä. Käytettävän veden määrä riippuu paikallisista olosuhteista (mm. säätila, alusbetonin laatu). Juuri ennen työn aloitusta suoritetaan alustan kostutus. Työ voidaan aloittaa, kun vesi on kokonaan imeytynyt rakenteeseen. Pinnan on oltava "mattakostea" levitystyötä aloitettaessa. Sileällä (mutta hyväkuntoisella) tai epätasaisesti imevällä alustalla voidaan tartunta varmistaa weber REP 05 -käsittelyllä. REP 25+ levitetään tällöin märälle, huolellisesti alustaan kiinniharjatulle REP 05:n pinnalle. Alin käyttölämpötila +5 °C. Työskentelyä suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan koneellisesti esim. porakonevispilällä 3,4-3,8 litraan juomakelpoista vettä. Sekoitus on kaksivaiheinen: ensin sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä ja lisätään kuiva-aines tasaisesti samalla koko ajan sekoittaen. Näin syntyy tasalaatuinen jäykähkö massa, jonka annetaan seistä 5-10 min. Tämän jälkeen sekoitetaan uudestaan ja lisätään loput tarvittavasta vesimäärästä. Veden yliannostusta ei saa tapahtua! Valmis laasti säilyy käyttökelpoisena n. 45 min.

Työohjeet

Oikaisutöissä kerrospaksuus yhdellä täyttökerralla on n. 5-30 mm. Koloja ja reikiä täytettäessä maksimikerrospaksuus voi olla 100 mm. Alustan ja ilman lämpötilan on oltava työn aikana ja 5 vrk sen jälkeen yli +5 °C. Tarkemmat tiedot löytyvät Weberin korjauslaastityöohjeista.

Jälkihoito

Jälkihoidolla on erittäin suuri merkitys korjauslaastin tartunta-, lujuus- ja tiiveysominaisuuksiin. Jälkihoito suoritetaan pitämällä tuore korjauslaasti jatkuvasti kosteana 5 vrk:n ajan. Jälkihoitoa voidaan tehostaa sekä samalla auringon ja tuulen kuivattavaa vaikutusta vähentää peittämällä korjattu pinta muovilla. Plastisen kutistumisen ja halkeilun estämiseksi peittäminen on tehtävä välittömästi paikkaustyön jälkeen. Jos mahdollista on työskentelyalueen huputus suositeltavaa mm. ympäristöolosuhteiden tasaamiseksi. Jälkihoito lopetetaan vähentämällä kostutusta asteittain – näin vältetään äkillinen laastin kuivumisshokki, joka voi aiheuttaa halkeilua ja tartunnan pettämisen.

Huom!

Työohjeet ja täyttöpaksuudet ovat ohjeellisia. Olosuhteista riippuen täyttökerrat ja -paksuudet voivat vaihdella. Tähän voivat vaikuttaa mm. ilman lämpötila, tuuli ja alustan vedenimukyky. Tästä johtuen valitaan kussakin työkohteessa olosuhteisiin sopiva työtapa riittävän tartunnan, lujuuden ja tiiveyden saavuttamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910021399 25 kg Paperisäkki 40