Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit REP 36

Pikavalulaasti

webervetonit REP 36
webervetonit REP 36

Tuotteen edut

  • Nopeasti pinnoituskuiva
  • Helposti työstettävissä ja hierrettävissä pinnoitusvalmiiksi
  • Pumpattava, kuituvahvistettu
  • Täyttää BY45 sekä InfraRYL 42020.1.6. vaatimukset
  • SILKO-hyväksytty

Suola-pakkaskestävä R4-luokan nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin ulkotiloissa. Tuote soveltuu vaativiin betonirakenteiden korjauksiin, jossa korjattavan betonin lujuus n. 30-50 MPa. Maksimi raekoko 4 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Käyttökohteita esim. silta-, satama- ja P-talojen valut sekä parvekkeet ja julkisivurakenteet.

Suositeltava kerrospaksuus

n. 10-100 mm (yhdellä täyttökerralla)

R-luokka

R4

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 2,8-3,0 l/25 kg kuivalaastia
Valmista massaa n. 12 l/25 kg (n. 500 l/1000 kg)
Käyttöaika n. 1 h
Sideaine CEM II/A-LL 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä, säänkestävyyttä ja tiiveyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 1 vrk n. 20 MPa (+20 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 40 MPa (+20 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk > 45 MPa (+20 °C, EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 1,5 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
(EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Ilmapitoisuus 6-12 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Märkätilavuuspaino n. 2000 kg/m³
Kalustosuositus Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori Ü356-0,75 tai Betonstar. 2" teräsvahvikkeinen letku kun pituus yli 40 m, maks. 60 m.
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Käyttökohteita esim. silta-, satama- ja P-talojen valut sekä parvekkeet ja julkisivurakenteet.

Alusta

Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Massan optimilämpötila +10...+20 °C. Valu ei saa päästä jäätymään kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana.

Sekoitus

Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä 2,8-3,0 litraa (n. 12 %) notkeustarpeen mukaan. Sekoitus tapahtuu parhaiten betonisekoittajalla tai hitaasti pyörivällä porakonevispilällä 3-5 min. Sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä ja lisätään kuiva-aines tasaisesti sekoittaen. Alkusekoituksen jälkeen tarkistetaan massan notkeus ja tarvittaessa lisätään loput vesimäärästä. Maksimivesimäärän ylitystä ei saa tapahtua. Veden lämpötilan tulee olla mieluiten alueella +10...+30 °C. Veden lämpötila valitaan siten, että valmiin massan lämpötila on alueella +10…+20 °C.

Työohjeet

Vanhat betonipinnat puhdistetaan ja tarvittaessa karhennetaan. Lopuksi pinnat painepestään puhtaaksi. Ennen työn aloitusta alusta kostutetaan kevyesti tarvittaessa. Pinnan on oltava mattakostea valutyötä aloitettaessa. Tartunta alusbetoniin varmennetaan harjaamalla laasti voimakkaasti alustaan ja valu tehdään välittömästi tuoreen tartuntakerroksen päälle. Valukerroksen paksuus yhdellä täyttökerralla on n. 10-100 mm. Tehtäessä paksumpia valuja useassa kerroksessa jätetään alemman kerroksen pinta karkeaksi hyvän tartunnan saamiseksi kerrosten välillä tai käytetään tuotetta webervetonit SB 45 Silkobetoni C35/45-8. Laajemmissa valuissa laasti voidaan myös pumpata valukohteeseen soveltuvalla pumppauskalustolla.

Jälkihoito

Valun jälkihoito suunnitellaan olosuhteiden, kerrosvahvuuden ja pinnoitusaikataulun mukaisesti. Parvekkeiden osalta jälkihoito suoritetaan tarvittaessa jälkikastelulla tai muovipeitteillä. Jos tavoitellaan nopeaa kuivumista niin vedellä suoritettua jälkihoitoa on vältettävä. Tällöin käytetään tarkoitukseen soveltuvaa jälkihoitoainetta tai muovipeitettä.

Pinnoitus

REP 36 on pinnoitettavissa noin viikon kuluttua valusta olosuhteista ja kerrospaksuudesta riippuen. Siltakohteissa noudatetaan Silko-ohjeistusta pinnoittamisen suhteen (pinnoitettavissa noin 1–2 viikon kuluttua valusta). Kylmissä olosuhteissa kuivumisaika pitenee. Alustan kosteus-% tulee aina tarkistaa ennen pinnoitustyön aloittamista.

Huom!

Halkeiluriskin minimoimiseksi on ohuita ja laajoja pintavaluja tehtäessä kiinnitettävä erityistä huomiota alustan ominaisuuksiin ja esikäsittelyyn, työsuoritukseen sekä jälkihoitoon. Laajemmissa valuissa (> 10 m²) tulee käyttää kutistumaraudoitteita sekä tarvittaessa jakaa alue pienempiin kokonaisuuksiin liikuntasaumoilla. Valmiissa pinnassa saattaa esiintyä kutistumasta johtuvaa hiushalkeilua, mutta laastissa käytettävät kuidut varmistavat kuitenkin rakenteen toimivuuden niistä huolimatta.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910001216 25 kg Säkki 40
6415910010508 1000 kg Suursäkki 1