Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 65

Korjauslaasti

weber REP 65
weber REP 65

Tuotteen edut

  • Sementtipohjainen, polymeerimodifioitu (PMC) ja muovikuituvahvisteinen
  • Soveltuu erityisesti korjauksiin, joissa vaaditaan sulfaatinkestävyyttä tai erityistä lujuutta
  • Suola-pakkasrasituksen kestävä

Suola-pakkaskestävä valumaton R4-luokan betoninkorjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin. Maksimi raekoko 2 mm. Sopiva korjattavan betonin lujuus n. 45-60 MPa. Kerrospaksuus 5-20 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus, kun vaaditaan sulfaatinkestävää tai erityisen lujaa korjauslaastia.

Suositeltava kerrospaksuus

n. 5-20 mm (yksittäiset täytöt 50 mm)

R-luokka

R4

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Suositeltava kerrospaksuus n. 5-20 mm (yksittäiset täytöt 50 mm)
Vedentarve 3,25-3,75 l/25 kg
Valmista massaa n. 14 l/ 25 kg
Käyttöaika n. 60 min
Sideaine Nopeasti kovettuva sulfaatinkestävä sementti (CEM I 42,5N MH/SR/LA) ja polymeeri
Runkoaine Luonnonhiekka 0-2 mm
Tartuntalujuus 28 vrk > 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 7 vrk > 25 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk > 50 MPa (EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 2,0 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
(EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kloridipitoisuus < 0,05 % (EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (EN 13057)
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n paperisäkki
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus korjausmenetelmän 3.1 mukaisesti (käsin tehtävä laastipaikkaus). Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan sulfaatinkestävää tai erityisen lujaa korjauslaastia.

Alusta

Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Vaurioitunut betoni poistetaan joko mekaanisesti (piikkaus, jyrsintä) tai esim. vesihiekkapuhalluksella. Mekaanisen poiston jälkeen on alueet vesihiekkapuhallettava osittain rikkoutuneen pintakerroksen poistamiseksi. Tämän jälkeen pinnat vielä painepestään puhtaaksi. Paljastuvat teräkset käsitellään suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Paikalleen jäävä raudoitus puhdistetaan huolellisesti ruosteesta vähintään puhtausasteeseen Sa 2 tai St 2 (hiekkapuhallus, märkähiekkapuhallus, vesipiikkaus tai teräsharjaus). Tämän jälkeen alue painepestään ja teräkset suojataan välittömästi weber REP 05 Korroosiosuojalaastilla. Alusta kastellaan korjaustyötä edeltävänä päivänä. Käytettävän veden määrä riippuu paikallisista olosuhteista (mm. säätila, alusbetonin laatu). Juuri ennen työn aloitusta suoritetaan alustan kostutus. Työ voidaan aloittaa, kun kaikki vesi on kokonaan imeytynyt rakenteeseen. Pinnan on oltava "mattakostea" levitystyötä aloitettaessa. Sileällä (mutta hyväkuntoisella) tai epätasaisesti imevällä alustalla voidaan tartuntaa varmistaa weber REP 05 -käsittelyllä. REP 65 levitetään tällöin märälle, huolellisesti alustaan kiinniharjatulle REP 05:n pinnalle. Alin käyttölämpötila +5 °C. Työskentelyä suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan koneellisesti esim. porakonevispilällä 3,25-3,75 litraan juomakelpoista vettä. Sekoitus on kaksivaiheinen: ensin sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä ja lisätään kuiva-aines tasaisesti samalla koko ajan sekoittaen. Näin syntyy tasalaatuinen jäykähkö massa, jonka annetaan seistä n. 10 min. Tämän jälkeen sekoitetaan uudestaan ja lisätään loput tarvittavasta vesimäärästä. Veden yliannostusta ei saa tapahtua! Valmis laasti säilyy käyttökelpoisena n. 60 min.

Työohjeet

Oikaisutöissä kerrospaksuus yhdellä täyttökerralla on n. 5-20 mm. Koloja ja reikiä täytettäessä maksimikerrospaksuus voi olla 50 mm. Alustan ja ilman lämpötilan on oltava työn aikana ja 5 vrk sen jälkeen yli +5 °C. Tarkemmat tiedot löytyvät Weberin korjauslaastityöohjeista.

Jälkihoito

Jälkihoidolla on erittäin suuri merkitys korjauslaastin tartunta-, lujuus- ja tiiveysominaisuuksiin. Jälkihoito suoritetaan pitämällä tuore korjauslaasti jatkuvasti kosteana 5 vrk:n ajan. Jälkihoitoa voidaan tehostaa sekä samalla auringon ja tuulen kuivattavaa vaikutusta vähentää peittämällä korjattu pinta muovilla. Plastisen kutistumisen ja halkeilun estämiseksi peittäminen on tehtävä välittömästi paikkaustyön jälkeen. Jos mahdollista on työskentelyalueen huputus suositeltavaa mm. ympäristöolosuhteiden tasaamiseksi. Jälkihoito lopetetaan vähentämällä kostutusta asteittain – näin vältetään äkillinen laastin kuivumisshokki, joka voi aiheuttaa halkeilua ja tartunnan pettämisen.

Huom!

Työohjeet ja täyttöpaksuudet ovat ohjeellisia. Olosuhteista riippuen täyttökerrat ja -paksuudet voivat vaihdella. Tähän voivat vaikuttaa mm. ilman lämpötila, tuuli ja alustan vedenimukyky. Tästä johtuen valitaan kussakin työkohteessa olosuhteisiin sopiva työtapa riittävän tartunnan, lujuuden ja tiiveyden saavuttamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
7391479713922 25 kg Paperisäkki 40