Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 970

Tasoituslaasti 0,6 mm

weber REP 970
weber REP 970

Tuotteen edut

  • Sementtipohjainen ja polymeerimodifioitu (PMC)
  • Ruiskutettava tai käsin levitettävä
  • Hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alusbetoniin
  • Suola-pakkaskestävä
  • SILKO-hyväksytty

Suola-pakkaskestävä R3-luokan harmaa ylitasoituslaasti. Maksimi raekoko 0,6 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonipintojen tasoitus ja suojaus.

Suositeltava kerrospaksuus

0-5 mm

R-luokka

R3

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 2 kg/m²/mm
Suositeltava kerrospaksuus 0-5 mm
Vedentarve 3,6-4,0 l/20 kg
Valmista massaa n. 12-13,6 l/20 kg:n säkki
Käyttöaika n. 45 min
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti ja polymeeri
Runkoaine Luonnonhiekka ja kalkkikivi 0-0,6 mm
Lisäaine Työstettävyyttä, tartuntaa sekä tiiveyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 28 vrk > 25 MPa (EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 1,5 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka A2 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
(EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Kalustosuositus Weber Rapparipaketti pikkusäkeille. Staattori 50/7R tai Superstar 0,5, teräsvahvikkeinen letku maks. 40 m.
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonipinnassa esiintyvien huokosten sulkeminen ja pinnan epätasaisuuksien tasaaminen ennen pinnoitusta korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) tai 3.3 (laastin ruiskutus) avulla. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset. Tuote antaa raudoitukselle lisäsuojaa hidastamalla kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alustaan.

Alusta

Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Vaurioitunut betoni tai pinnoite poistetaan. Paljastuneet teräkset suojataan weber REP 05 Korroosiosuojalaastilla ja syvemmät täytöt tehdään Weberin korjauslaastityöohjeiden mukaisesti. Alusta kostutetaan tasoitustyötä edeltävänä päivänä. Käytettävän veden määrä riippuu paikallisista olosuhteista (mm. säätila, alusbetonin laatu). Juuri ennen työn aloitusta suoritetaan alustan kostutus. Työ voidaan aloittaa, kun vesi on kokonaan imeytynyt rakenteeseen. Pinnan on oltava "mattakostea" levitystyötä aloitettaessa.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan koneellisesti esim. porakonevispilällä 3,6-4,0 litraan puhdasta vettä. Sekoitus on kaksivaiheinen: ensin sekoitusastiaan mitataan ohjetta pienempi vesimäärä ja lisätään kuiva-aines tasaisesti samalla koko ajan sekoittaen. Näin syntyy tasalaatuinen jäykähkö massa, jonka annetaan seistä 5-10 min. Tämän jälkeen sekoitetaan uudelleen ja lisätään loput tarvittavasta vesimäärästä. Veden yliannostusta ei saa tapahtua! Valmis laasti säilyy käyttökelpoisena n. 45 min.

Työohjeet

Alin käyttölämpötila +5 °C. REP 970 Tasoituslaasti voidaan levittää ruiskuttamalla, jonka jälkeen se oikaistaan esim. solukumilastalla tai levitys voidaan tehdä suoraan käsin hierrinlatalla n. 2-3 mm:n kerrokseksi. Pintaan voidaan harjata haluttu struktuuri tai se voidaan jättää ruiskupintaiseksi.

Jälkihoito

Jälkihoidolla on erittäin suuri merkitys REP 970:n tartunta-, lujuus- ja tiiveysominaisuuksiin. Jälkihoito suoritetaan pitämällä tuore Tasoituslaasti jatkuvasti kosteana 3 vrk:n ajan. Jälkihoitoa voidaan tehostaa sekä samalla auringon ja tuulen kuivattavaa vaikutusta vähentää peittämällä tasoitettu pinta muovilla. Työskentelyalueen huputus on suositeltavaa mm. ympäristöolosuhteiden tasaamiseksi. Jälkihoito lopetetaan vähentämällä kostutusta asteittain. Näin vältetään äkillinen laastin kuivumisshokki, joka voi aiheuttaa halkeilua tai tartunnan pettämisen.

Huom!

Työohjeet ovat ohjeellisia. Esim. tarvittava jälkihoitoaika voi vaihdella olosuhteista riippuen. Tähän vaikuttaa mm. ilman lämpötila, tuuli ja alustan vedenimukyky. Tästä johtuen valitaan kussakin työkohteessa olosuhteisiin sopiva työtapa riittävän tartunnan, lujuuden ja tiiveyden saavuttamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910020729 20 kg Säkki 48