Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit RL 45

Ruiskulaasti C35/45-4

webervetonit RL 45
webervetonit RL 45

Tuotteen edut

  • Sementtipohjainen ja muovikuituvahvisteinen
  • Suola-pakkasrasituksen kestävä
  • Hukkaroiske on erittäin pieni
  • SILKO-hyväksytty

Suola-pakkaskestävä R4-luokan ruiskutettava betoninkorjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C35/45-4. Maksimi raekoko 4 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Suojabetonipeitteen kasvattaminen parvekerakenteissa ja sokkeleissa, rakennevahvuuden lisääminen kantavissa rakenteissa esim. palkeissa, vanhojen ruiskubetonipintojen paikkaus ja tiivistäminen, betonielementtien pystysaumaus sekä luonnonkivimuurien saumaus.

Suositeltava kerrospaksuus

n. 10-30 mm (kertaruiskutuksena)

R-luokka

R4

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 20 kg/m²/10 mm
Suositeltava kerrospaksuus n. 10-30 mm (kertaruiskutuksena)
Vedentarve 3,25-3,75 l/25 kg
Valmista massaa n. 12-13 l/25 kg
(tai n. 500 l/1000 kg)
Käyttöaika n. 1 h
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita sekä polypropyleenikuituja
Tartuntalujuus 28 vrk > 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 1 vrk n. 10 MPa ruiskutettuna
(EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 40 MPa ruiskutettuna
(EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk > 45 MPa ruiskutettuna
(EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 2,0 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
(EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Ilmapitoisuus 8-12 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Tiheys n. 2000 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,45
Kalustosuositus Weber Rapparipaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori Ü356, teräsvahvikkeinen letku maks. 60 m.
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Tilauksesta myös irtotoimitus suuriin kohteisiin.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.3 (ruiskubetonointi tai laastin ruiskutus), 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) tai 7.1 (raudoituksen betonipeitteen paksuntaminen laastilla) mukaisesti kohteissa, joissa on mahdollisuus laastin koneelliseen levitykseen. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Käyttökohteita esim. suojabetonipeitteen kasvattaminen parvekerakenteissa ja sokkeleissa, rakennevahvuuden lisääminen kantavissa rakenteissa esim. palkeissa, vanhojen ruiskubetonipintojen paikkaus ja tiivistäminen, betonielementtien pystysaumaus sekä luonnonkivimuurien saumaus. Tuote täyttää myös SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat ruiskutettuna: XF4, XF3, XF2, XC4, XS3, XD3, XA1 (50 vuoden suunnittelukäyttöikä) -  XF4, XF3, XF2, XC4, XS1, XD2, XA1 (100 vuoden suunnittelukäyttöikä).

Alusta

Vaurioitunut betoni poistetaan esim. vesipiikkauksella. Laastin kanssa kosketuksiin tulevien pintojen on oltava imukykyisiä ja puhtaita pölystä, sementtiliimasta ym. tartuntaa heikentävistä aineista. Alusta kostutetaan siten, että se on mattakostea ruiskutusta aloitettaessa.

Sekoitus

Laasti sekoitetaan siiloon tai laastipumppuun kytketyllä jatkuvatoimisella ruuvisekoittajalla. Laasti voidaan sekoittaa myös tasosekoittimella.

Työohjeet

Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Työssä noudatetaan normaaleja märkäruiskubetonointiin liittyviä työtapoja (kts. BY 41, BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSOHJEET 2007). Kerralla ruiskutettavan kerroksen paksuus laajoilla pinnoilla on n. 30 mm. Yksittäiset jopa 100 mm syvät kolot voidaan täyttää kertaruiskutuksella. Tarvittaessa pinta leikataan välittömästi ja hieman kuivahdettuaan se voidaan hiertää puuhiertimellä. Useampana kerroksena ruiskutettaessa alempi kerros ainoastaan leikataan, ei hierretä! Seuraava kerros voidaan ruiskuttaa normaalisti seuraavana päivänä.

Jälkihoito

Valua on jälkihoidettava kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteellä vähintään 7 vrk:n ajan. Jälkihoitojakson aikana ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415990155953 25 kg Säkki 40
6415990155977 1000 kg Suursäkki 1
6415990352185 Irtotoimitus Tonni -