Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit SB 45

Silkobetoni C35/45-8

webervetonit SB 45
webervetonit SB 45

Tuotteen edut

  • Hyvä suola-pakkaskestävyys
  • Pumpattava
  • Notkeaa, helposti tiivistettävää (notkeus n. 1-2 sVB)
  • Nopea lujuudenkehitys
  • SILKO-hyväksytty

Suola-pakkaskestävä R4-luokan korjausbetoni rakenteelliseen korjaukseen valamalla. Tuote soveltuu korkeaa lujuutta ja tiiviyttä vaativiin rakenteisiin, joissa on kosteus- ja pakkasrasituksen lisäksi myös suolarasitusta. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C35/45-8. Maksimi raekoko 8 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Silta-, satama- ja P-talojen valut. Soveltuu myös esim. elementtirakenteiden täyttö- ja jälkivaluihin.

Suositeltava kerrospaksuus

Minimipaksuus n. 50 mm

R-luokka

R4

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 2,3-2,5 l/25 kg kuivalaastia, jolloin notkeus n. 1-2 sVB
Valmista massaa n. 11-12 l/25 kg
(n. 440-480 l/1000 kg)
Käyttöaika n. 1 h
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-8 mm
Lisäaine Työstettävyyttä, säänkestävyyttä ja tiiveyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuusluokka C35/45-8
Puristuslujuus 1 vrk n. 25 MPa (EN 12390-3)
Puristuslujuus 7 vrk n. 40 MPa (EN 12390-3)
Puristuslujuus 28 vrk > 45 MPa (EN 12390-3)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 2,0 MPa (EN 12617-4)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,6 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
(EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Ilmapitoisuus n. 5-7 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Märkätilavuuspaino n. 2200 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,5
Kalustosuositus Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori Betonstar, teräsvahvikkeinen letku maks. 35 m tai teräsputki (letkun ja putken D=2")
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Käyttökohteita esim. silta-, satama- ja P-talojen valut. Tuote täyttää SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat: XF3, XF2, XC4, XS1, XD2, XA1 - 50 vuoden suunnittelukäyttöikä. XF3, XF2, XC4, XD2, XA1 - 100 vuoden suunnittelukäyttöikä.Soveltuu myös esim. elementtirakenteiden täyttö- ja jälkivaluihin.

Alusta

Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Massan optimilämpötila +10…+20 °C. Valu ei saa päästä jäätymään kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana.

Sekoitus

Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä 2,3-2,5 litraa notkeustarpeen mukaan. Sekoitus tapahtuu parhaiten betonisekoittajalla tai hitaasti pyörivällä porakonevispilällä 3-5 min. Sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä ja lisätään kuiva-aines tasaisesti sekoittaen. Alkusekoituksen jälkeen tarkistetaan massan notkeus ja tarvittaessa lisätään loput vesimäärästä. Maksimivesimäärän ylitystä ei saa tapahtua. Veden lämpötilan tulee olla mieluiten alueella +10...+30 °C. Veden lämpötila valitaan siten, että valmiin massan lämpötila on alueella +10...+20 °C.

Työohjeet

Vanhat betonipinnat puhdistetaan ja tarvittaessa karhennetaan. Lopuksi pinnat painepestään puhtaaksi. Ennen työn aloitusta alusta kostutetaan. Pinnan on oltava mattakostea valutyötä aloitettaessa. Tartunta alusbetoniin varmennetaan harjaamalla laasti voimakkaasti alustaan ja valu tehdään välittömästi tuoreen tartuntakerroksen päälle. Valukerroksen minimipaksuus on noin 50 mm. Koska SB 45 Silkobetoni on hyvin notkea massa (n. 1-2 sVB), on valut muotitettava huolellisesti. Valu tiivistetään esim. sauvatäryttimellä. Laajemmissa valuissa laasti voidaan myös pumpata valukohteeseen soveltuvalla pumppauskalustolla.

Jälkihoito

Valun jälkeen betoni on jälkihoidettava kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esimerkiksi muovipeitteillä vähintään 7 vrk:n ajan. Jälkihoito on aloitettava välittömästi valun jälkeen suojaamalla valu suoralta auringonpaisteelta ja tuulelta. Esimerkiksi satama- ja siltavaluissa, joissa on usein tuuliset olosuhteet, on suositeltavaa tehdä valut suojateltan sisällä. Jälkihoito voidaan tehdä myös sopivalla jälkihoitoaineella.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415990410663 25 kg Säkki 40
6415990148719 1000 kg Suursäkki 1