Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ESL P

Pakkaselementtisaumalaasti C30/37-4

webervetonit ESL P
webervetonit ESL P

Tuotteen edut

  • Lujuudenkehitys jatkuu aina -15 °C pakkasessakin ilman lisälämmitystoimenpiteitä
  • Pysty- ja vaakapinnoille
  • Pakkasenkestävä
  • Muovikuituvahvisteinen
  • KIWA Inspectan valvonnan alainen FI-merkillä sertifioitu kotimainen tuote

Valumaton, pumpattava erikoismassa betonielementtien rakenteelliseen saumaukseen EN 1504-4 mukaisesti talviolosuhteissa (maks. -15 °C). Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C30/37-4. Maksimi raekoko 4 mm. Tilaustuotteena saatavissa myös C40/50-4 lujuusluokiteltuna.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonielementtien pysty- ja vaakasaumaus sekä muut jälkisaumaustyöt talviolosuhteissa. Soveltuu myös mm. seinäelementtien ylä- ja alasaumojen valuun sekä roilojen ym. kolojen ja urien täyttöön ilman muotitusta.

Säilyvyysaika

12 kk

Lujuusluokka

C30/37-4

R-luokka

-

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 11-12,5 l/100 kg (11-12,5 %)
Valmista massaa n. 470 l/1000 kg
Käyttöaika n. 30 min
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia sekä kutistumaa kompensoivia lisäaineita. Lujuuden kehitystä pakkasessa parantavia lisäaineita.
Talvilisäaine Kyllä
Tartuntalujuus 28 vrk > 4,0 MPa (Taivutustartuntalujuus, EN 12636)
> 15 MPa (Vinoleikkauslujuus, EN 12615)
Puristuslujuusluokka C30/37-4 pumpattuna.
Puristuslujuus 1 vrk n. 3 MPa (-5 °C, EN 12190)
n. 1 MPa (-15 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 25 MPa (-5 °C, EN 12190)
n. 15 MPa (-15 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk n. 40 MPa (-5 °C, EN 12190)
n. 30 MPa (-15 °C, EN 12190)
> 40 MPa (Puristuslujuus kuutiolle, EN 12390-3)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,6 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys XF1 (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447)
Kimmomoduuli > 20 GPa (EN 13412)
Ilmapitoisuus 6-10 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tiheys n. 2100 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,4
Kalustosuositus Weber Pumppupaketti. Staattori Ü356-0,75. Teräsvahvikkeinen min. 1,5" letku, pystysuuntaiseen käyttöön maks. 40 metriä tai vaakavaluun maks. 60 metriä.
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonielementtien pysty- ja vaakasaumaus sekä muut jälkisaumaustyöt talviolosuhteissa. Soveltuu myös mm. seinäelementtien ylä- ja alasaumojen valuun sekä roilojen ym. kolojen ja urien täyttöön ilman muotitusta. Tuotteella on betoninormien edellyttämä virallinen käyttöseloste. Rasitusluokka (50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1. Täyttää standardin SFS-EN 1504-4 (part 4: Structural bonding) vaatimukset laasteille, joita käytetään menetelmän 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Alusta

Sauman tulee olla puhdas, imukykyinen ja mielellään karhennettu, talviolosuhteissa lisäksi sula. Sauman leveyden on oltava vähintään 15 mm. Tarvittaessa käytetään tukelaudoitusta.

Sekoitus

Massan sekoitus tehdään esim. ruuvisekoittajalla. Pakkaselementtisaumalaasti lapioidaan suursäkistä sekoittajaan. Suursäkin sijasta voidaan käyttää myös pikkusäkkejä. Sekoituksessa laastiin lisätään maks. 11-12,5 % vettä.

Työohjeet

Sekoituksen jälkeen massa pumpataan saumaan ja tasataan teräslastalla. Pakkaselementtisaumalaastia ei tärytetä. Oikeaa vesimäärää käytettäessä massa ei valu saumasta. Mikäli sauma on molemmin puolin avoin, asetetaan toiselle puolelle saumaa tukelauta. Jonkin ajan kuluttua pumppauksesta (riippuen lämpötilasta, ilman kosteudesta ym. kovettumiseen vaikuttavista tekijöistä) tukelauta poistetaan ja suoritetaan sauman viimeistely lastan avulla. Sauman pumppaustyö on tehtävä huolellisesti, jotta saumoista saadaan tiiviit ja rakenteellisesti toimivat.

Jälkihoito

Käytettäessä laastia kantavissa rakenteissa on laastin lujuudenkehitys työmaaolosuhteissa varmistettava ennen kuin rakennetta kuormitetaan esim. betonielementeillä. Lämpötilan laskiessa alle 0 °C laastin lujuudenkehitys hidastuu huomattavasti. Laastin pakkaslisäaineistus varmistaa ainoastaan ns. jäätymislujuuden kehittymisen ilman laastin vaurioitumista.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910021481 25 kg Säkki 40
6415910021474 1000 kg Suursäkki 1