Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit ESL

Elementtisaumalaasti C33/40-4

webervetonit ESL

Tuotteen edut

  • Pysty- ja vaakapinnoille
  • Pakkasenkestävä
  • Muovikuituvahvisteinen
  • BY:n myöntämä varmennettu käyttöseloste

Valumaton, pumpattava erikoismassa betonielementtien rakenteelliseen saumaukseen EN 1504-4 mukaisesti. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C33/40-4. Maksimi raekoko 4 mm. Tilaustuotteena saatavissa myös K50 lujuusluokiteltuna.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonielementtien pysty- ja vaakasaumaus sekä muut jälkisaumaustyöt. Soveltuu myös mm. seinäelementtien ylä- ja alasaumojen valuun sekä roilojen ym. kolojen ja urien täyttöön ilman muotitusta. Tuotteella on betoninormien edellyttämä virallinen käyttöseloste. Rasitusluokka (50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1. Täyttää standardin SFS-EN 1504-4 (part 4: Structural bonding) vaatimukset laasteille, joita käytetään menetelmän 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Säilyvyysaika

12 kk

Lujuusluokka

C33/40-4

R-luokka

-

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 13-14 l/100 kg kuiva-ainesta (13-14 %)
Valmista massaa n. 470 l/1000 kg
Käyttöaika n. 30 min
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia sekä kutistumaa kompensoivia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 4,0 MPa (Taivutustartuntalujuus, EN 12636)
> 15 MPa (Vinoleikkauslujuus, EN 12615)
Puristuslujuusluokka C33/40-4 pumpattuna.
K40 (Perinteinen lujuusluokka).
Puristuslujuus 1 vrk n. 20 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 40 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk n. 50 MPa (EN 12190)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys XF1 (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447)
Kimmomoduuli > 20 GPa (EN 13412)
Ilmapitoisuus 8-12 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tiheys n. 2100 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,45
Kalustosuositus Weber Pumppupaketti. Staattori Ü356-0,75. Teräsvahvikkeinen min. 1,5" letku, pystysuuntaiseen käyttöön maks. 40 metriä tai vaakavaluun maks. 60 metriä.
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonielementtien pysty- ja vaakasaumaus sekä muut jälkisaumaustyöt. Soveltuu myös mm. seinäelementtien ylä- ja alasaumojen valuun sekä roilojen ym. kolojen ja urien täyttöön ilman muotitusta. Tuotteella on betoninormien edellyttämä virallinen käyttöseloste. Rasitusluokka (50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1. Täyttää standardin SFS-EN 1504-4 (part 4: Structural bonding) vaatimukset laasteille, joita käytetään menetelmän 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Alusta

Sauman tulee olla puhdas, imukykyinen ja mielellään karhennettu. Sauman leveyden on oltava vähintään 15 mm. Tarvittaessa käytetään tukelaudoitusta.

Sekoitus

Massan sekoitus tehdään esim. ruuvisekoittajalla. Elementtisaumalaasti lapioidaan suursäkistä sekoittajaan. Suursäkin sijasta voidaan käyttää myös pikkusäkkejä. Sekoituksessa laastiin lisätään maks. 13-14 % vettä.

Työohjeet

Sekoituksen jälkeen massa pumpataan saumaan ja tasataan teräslastalla. Elementtisaumalaastia ei tärytetä. Oikeaa vesimäärää käytettäessä massa ei valu saumasta. Mikäli sauma on molemmin puolin avoin, asetetaan toiselle puolelle saumaa tukelauta. Jonkin ajan kuluttua pumppauksesta (riippuen lämpötilasta, ilman kosteudesta ym. kovettumiseen vaikuttavista tekijöistä) tukelauta poistetaan ja suoritetaan sauman viimeistely lastan avulla. Sauman pumppaustyö on tehtävä huolellisesti, jotta saumoista saadaan tiiviit ja rakenteellisesti toimivat.

Jälkihoito

Valmiita saumoja pidetään kosteana 2-3 vrk.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910021450 25 kg Säkki 40
6415910021443 1000 kg Suursäkki 1