Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit JB 600/5 P

Pakkasjuotosbetoni C50/60-5

webervetonit JB 600/5 P
webervetonit JB 600/5 P

Tuotteen edut

  • Lujuudenkehitys jatkuu aina -15 °C pakkasessakin ilman lisälämmitystoimenpiteitä
  • Itsetiivistyvä, notkea massa
  • Suola-pakkasrasituksen kestävä

Suola-pakkaskestävä R4-luokan vaativiin valu- ja juotostöihin talviolosuhteissa kehitetty tuote. Massa paisuu tuoreena hieman varmistaen näin muottien täyttymisen. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C50/60-5. Maksimi raekoko 5 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Elementtien asennus-, saumaus- ja jälkivalutyöt, ankkurointijuotokset sekä ahtaat jälki- ja täyttövalut talviolosuhteissa. Valukerrospaksuus n. 15-100 mm.

Säilyvyysaika

12 kk

Lujuusluokka

C50/60-5

R-luokka

R4

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros
Vedentarve 2,6-2,9 l/25 kg kuiva-ainesta
(10,5-11,5 %)
Valmista massaa n. 480 l/1000 kg
Työstöaika n. 30 min
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-5 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita sekä tuoreen laastin tilavuutta kasvattavia lisäaineita sekä lujuudenkehityksen alhaisissa lämpötiloissa varmentavia lisäaineita.
Talvilisäaine Kyllä
Tartuntalujuus 28 vrk > 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuusluokka C50/60-5
Puristuslujuus 1 vrk n. 2 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
n. 1 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Puristuslujuus 7 vrk n. 30 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
n. 10 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Puristuslujuus 28 vrk n. 45 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
n. 20 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 2,0 MPa (EN 12617-4)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys XF2 ja XF3 (Suola-pakkaskestävä) (Laattakoe SS-137244 Metod A sekä SFS 5447)
> 2,0 MPa (SFS-EN 13687-4)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kimmomoduuli > 20 GPa (EN 13412)
Ilmapitoisuus 2-6 %
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Tiheys n. 2200 kg/m³
Tilavuuden muutos (alkuvaihe) n. +1 %
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,3
Kalustosuositus Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori 50/7R tai Betonstar, teräsvahvikkeinen letku maks. 35 m.
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Elementtien asennus-, saumaus- ja jälkivalutyöt, ankkurointijuotokset sekä ahtaat jälki- ja täyttövalut. Valukerrospaksuus n. 15-100 mm. Soveltuu käytettäväksi RakMK B4:n ja Betoninormin EN 206 mukaisesti seuraavissa rasitusluokissa: XF3, XF2, XC4, XS3, XD3, XA1 - 50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Alusta

Alusta puhdistetaan huolellisesti jäästä, lumesta ym. epäpuhtauksista. Paras tartunta saavutetaan karkeaan tai karhennettuun betoniin. Alustan on oltava valun alkaessa sula.Käytettäessä JB 600/5 P Pakkasjuotosbetonia sinkittyjen terästen ankkurointiin on varmistuttava siitä, että sinkkikerros on riittävästi passivoitunut. Tuore sinkki reagoi emäksisen betonin kanssa ja syntyvät reaktiotuotteet voivat pilata teräksen ja laastin välisen tartunnan. Tarvittaessa passivoituminen on varmistettava ennakkokokein.

Sekoitus

Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä 2,6-2,9 litraa. Sekoitus tehdään esim. betonisekoittajalla tai porakoneeseen kiinnitetyllä hitaasti pyörivällä vispilällä. Aluksi sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä, jonka jälkeen lisätään kuiva-aines. Massaa sekoitetaan n. 2-3 min, jonka jälkeen lisätään loput tarvittavasta vesimäärästä (maks. 2,9 litraa/25 kg). Veden yliannostusta ei saa tapahtua, koska se alentaa lujuutta ja lisää kutistumaa sekä lisää massan erottumisriskiä.

Työohjeet

Valmis JB 600/5 P Pakkasjuotosbetoni säilyy valukelpoisena noin 30 minuuttia. Kuitenkin, jotta massan lievä paisunta alkuvaiheessa saadaan täysin hyödynnettyä, on valu suoritettava mahdollisimman nopeasti sekoituksen jälkeen. Valu suoritetaan muotin yhdeltä sivulta. Massan valumista voidaan auttaa esim. kevyesti sullomalla, muotteja kevyesti koputtelemalla tai käyttämällä valussa apuna painelaatikkoa. Jos yli 100 mm:n paksuinen valu tehdään yhdellä valukerralla, on käytettävä erottumisvaaran ja kutistumishalkeilun välttämiseksi mahdollisimman jäykkää massaa. Massaan voidaan myös lisätä n. 15 % puhdasta 5-10 mm:n hiekkaa (3,75 kg/25 kg laastia). Valu voidaan tehdä myös useampana kerroksena, jolloin seuraava kerros valetaan n. 1 vrk:n kuluttua edellisestä. Tällöin alemman kerroksen pinta on karhennettava hyvän tartunnan varmistamiseksi. Tarkemmat työohjeet löytyvät esitteestä 4-62 webervetonit Juotoslaastit - Työohje.

Jälkihoito

Valua suojataan liian nopealta kuivumiselta esim. muovipeitteillä tai jälkihoitoaineella vähintään 7 vrk:n ajan. Jälkihoito voidaan tehdä myös kastelulla, jos valu on mahdollista pitää sulana jälkihoitojakson ajan.Käytettäessä juotosbetonia kantavissa rakenteissa on juotosbetonin lujuudenkehitys työmaaolosuhteissa varmistettava ennen kuin rakennetta kuormitetaan esim. betonielementeillä. Lämpötilan laskiessa alle 0 °C juotosbetonin lujuudenkehitys hidastuu huomattavasti. Juotosbetonin pakkaslisäaineistus varmistaa ainoastaan ns. jäätymislujuuden kehittymisen ilman juotosbetonin vaurioitumista.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415990401272 25 kg Säkki 40
6415990400459 1000 kg Suursäkki 1