Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit VL

Valulaasti C30/37-4

webervetonit VL
webervetonit VL

Tuotteen edut

  • Kestävän rakentamisen tuote
  • Edullinen, pumpattava valubetoni
  • Lujuusluokiteltu
  • Pakkasenkestävä
  • Vähäinen kutistuma

Edullinen notkistettu valubetoni betonikorjauksiin sekä pieniin betonivalutöihin. Soveltuu myös ontelolaataston saumaukseen pumppaamalla. Lujuusluokka C30/37-4. Maksimi raekoko 4 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Edullinen, pumpattava valubetoni valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukseen, sekä pienehköihin valuihin, joissa vaaditaan säänkestävää C30/37-4 lujuusluokan laastia. Rasitusluokka XF3, XC4, XS1, XD2, XA1 (50 vuoden suunnittelukäyttöikä) - XF3, XC4, XD2, XA1 (100 vuoden suunnittelukäyttöikä). Suositeltu kerrospaksuus 10-50 mm. Täyttää standardin SFS-EN 1504-4 (part 4: Structural bonding) vaatimukset laasteille, joita käytetään menetelmän 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Säilyvyysaika

12 kk

Lujuusluokka

C30/37-4

R-luokka

-

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros
Vedentarve 9-11 l/100 kg kuiva-ainesta (9-11 %),
pumpattuna maksimi n. 12-13 %
Valmista massaa n. 470 l/1000 kg
Käyttöaika n. 1 h
Sideaine Hiilijalanjälkeä pienentävä kierrätyssementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia sekä kutistumaa rajoittavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuusluokka C30/37-4
Puristuslujuus 1 vrk n. 15 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 35 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk n. 45 MPa (EN 12190)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,5 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys XF3 (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447)
Kimmomoduuli > 20 GPa (EN 13412)
Ilmapitoisuus 5-10 %
Tiheys n. 2100 kg/m³
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,5
Kalustosuositus Weber Pumppupaketti irto- tai ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori 50/7R tai Betonstar, teräsvahvikkeinen letku maks. 20 m.
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Edullinen, pumpattava valubetoni valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukseen, sekä pienehköihin valuihin, joissa vaaditaan säänkestävää C30/37-4 lujuusluokan laastia. Rasitusluokka XF3, XC4, XS1, XD2, XA1 (50 vuoden suunnittelukäyttöikä) - XF3, XC4, XD2, XA1 (100 vuoden suunnittelukäyttöikä). Suositeltu kerrospaksuus 10-50 mm. Täyttää standardin SFS-EN 1504-4 (part 4: Structural bonding) vaatimukset laasteille, joita käytetään menetelmän 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Alusta

Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Massan optimilämpötila +10...+20 °C. Valu ei saa päästä jäätymään kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana. Alustan tulee olla puhdas ja imukykyinen sekä tarvittavat raudoitukset ja sähköputkitukset valmiina. Muissa valutöissä on huomioitava massan notkeus eli muotin on oltava tiivis.

Sekoitus

Valulaastin sekoitus tapahtuu yleensä ns. jatkuvatoimisella ruuvisekoittajalla, joka on liitetty joko suoraan laastipumppuun tai webervetonit -laastisiiloon. Sekoittimessa laastiin lisätään n. 11 % vettä, pumpattuna maksimi vesimäärä n. 12-13 %. Laastin notkeus on tällöin n. 0-1 sVB. Veden yliannostusta ei saa tapahtua – yliannostuksesta seuraa laastin erottuminen, lujuuden aleneminen sekä pumpputukoksia. Laastia voidaan sekoittaa myös betonimyllyllä erilaisiin pienempiin valutöihin, jolloin vesimäärää pienentämällä saadaan tarvittaessa jäykempää laastia.

Työohjeet

Vanhat betonipinnat puhdistetaan ja tarvittaessa karhennetaan. Lopuksi pinnat painepestään puhtaaksi. Ennen työn aloitusta alusta kostutetaan. Pinnan on oltava mattakostea valutyötä aloitettaessa. Tartunta alusbetoniin varmennetaan harjaamalla laasti voimakkaasti alustaan ja valu tehdään välittömästi tuoreen tartuntakerroksen päälle. Valukerroksen paksuus yhdellä täyttökerralla on n. 10-50 mm. Tehtäessä paksumpia valuja useassa kerroksessa jätetään alemman kerroksen pinta karkeaksi hyvän tartunnan saamiseksi kerrosten välillä tai käytetään tuotetta webervetonit SB 45 Silkobetoni C35/45-8. Laajemmissa valuissa laasti voidaan myös pumpata valukohteeseen soveltuvalla pumppauskalustolla.

Jälkihoito

Valun jälkeen betoni on jälkihoidettava kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteillä vähintään 3-7 vrk:n ajan. Jälkihoito on aloitettava välittömästi valun jälkeen suojaamalla valu suoralta auringonpaisteelta ja tuulelta. Jälkihoito voidaan tehdä myös sopivalla jälkihoitoaineella.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415990401999 1000 kg Suursäkki 1