Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betonilaatan alkalisen kosteuden aiheuttamien vaurioiden estäminen

Ratkaisun edut

  • Yhteensopivat tuotteet
  • Edullinen ja kestävä ratkaisu
  • Suojaava vaikutus yli 10 vuotta
  • Soveltuu myös asbestin kapselointiin

Ratkaisuun liittyvät tuotteet

  1. weber MD 16
  2. weberfloor 4945
  3. webervetonit 120 reno

Weberin matala-alkaliset tasoitteet estävät betonin alkalien nousun pinnoite- ja liimakerrokseen tutkitusti kymmeniä vuosia.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Ratkaisua voidaan käyttää kohteissa, joissa betonilattian liian korkea kosteus ja alkalit aiheuttavat sisäilmaongelmia hajottaessaan lattiapinnoitteita tai niiden kiinnittämiseen käytettyjä liimoja. Matala-alkalisen lattiatasoitteen käyttö onkin suositeltavaa myös uudiskohteissa pinnoitettaessa betonilattioita liimattavilla pinnoitteilla, kuten esim. muovimatot.

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Lattiapäällysteiden kosteusherkkyys on ollut jo pitkään tiedossa. On havaittu, että liiallinen kosteus voi mm. aiheuttaa liima-aineiden ja lattiapäällysteessä olevien aineiden hajoamista, mikä puolestaan synnyttää huoneilmaa pilaavia, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC).Kosteuden lisäksi päästöjen syntymiseen vaikuttaa myös alustan alkalisuus (korkea pH). Vesipohjaisella akryyliliimalla kiinnitetyissä PVC-lattioissa sekä liima että päällyste hajoavat reagoidessaan betonin alkalisen kosteuden kanssa.

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin betonin päälle liimatun PVC-maton haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä. Tuloksista selviää, että matala-alkalinen tasoite suojaa liimaa ja lattiapäällystettä betonin alkalisuudelta. Suojavaikutus toimii, kun betonin suhteellinen kosteus < 91 %. Suhteellisen kosteuden ollessa korkeampi alkalinen kosteus voi päästä liikkumaan kapillaarisesti tasoitekerroksen läpi.

Johtopäätökset:

  • Lattiapäällyste kannattaa suojata betonin alkaliselta kosteudelta päästöjen minimoimiseksi.
  • Paras tapa on välttää päällysteen liimaamista suoraan betoniin ja suojata päälle tulevat materiaalit aina matala-alkalisella lattiatasoitteella.
  • webervetonit lattiatasoitteet ovat matala-alkalisia ja niiden käyttäminen betonin päällä on hyvä varokeino huoneilmaan tulevien sekundaaripäästöjen välttämiseksi. Jotta alkalisuudelle herkät lattiapäällysteet voidaan suojata pitkällä aikavälillä, tulee rakenteen suhteellisen kosteuden pysyä alle 91 % vähintään 5 mm:n paksuisen tasoitekerroksen alla.

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Ratkaisua voidaan käyttää kohteissa, joissa betonilattian liian korkea kosteus ja alkalit aiheuttavat sisäilmaongelmia hajottaessaan lattiapinnoitteita tai niiden kiinnittämiseen käytettyjä liimoja. Matala-alkalisen lattiatasoitteen käyttö onkin suositeltavaa myös uudiskohteissa pinnoitettaessa betonilattioita liimattavilla pinnoitteilla, kuten esim. muovimatot.

Alusta

Betonirakenne tai sementtipohjainen tasoite, joista liimojen ja pinnoitteiden hajoamistuotteet on poistettu.

Työohjeet

Alustan käsittely

Vaurioituneet pintamateriaalit ja liimakerrokset poistetaan. Mahdolliset kosteutta kestämättömät tai muutoin vaurioituneet tasoitekerrokset poistetaan. Mahdolliset betonilattiaan imeytyneet epäpuhtaudet poistetaan suunnittelijan ohjeen mukaisesti esimerkiksi hionnalla, jyrsimällä tai kuumentamalla. Betonilattian pinta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ja imuroidaan huolellisesti.

Pohjustus

Levitä ohennettu weber MD 16 Dispersio pehmeällä harjalla. Vältä lammikoiden muodostumista. Voimakkaasti imevällä alustalla pohjuste levitetään kahteen kertaan, ohennettuna vedellä 1:3 + 1:3 (MD 16 : vesi).
Anna dispersion kuivua täysin kuivaksi ennen seuraavaa käsittelyä (2-4 tuntia, enintään 48 tuntia). Lattiaan voidaan haluttaessa asentaa sähkö- tai vesikiertoinen lattialämmitys. Asenna weberfloor 4945 Lasikuituverkko (limitys vähintään 50 mm).

Tasoitteen levitys

Ennen tasoittamista betonilattia kuivataan niin kuivaksi, että betonin suhteellinen kosteus on enintään RH 91 %. Weberin matala-alkalisen tasoitekerroksen vähimmäispaksuuden tulee olla 5 mm tai enemmän, jotta saavutetaan pitkäaikainen pysyvä (≥ 10 vuotta) suojavaikutus. Tasoite valitaan kohteen koon ja valittavan pinnoitemateriaalin mukaan. Tasoite levitetään pumppaamalla tai käsin. Sekoitusohjeet ja työ-olosuhteet löytyvät tasoitteen tuotekortista.

Lattianpäällystys

Kun betonin kosteus on laskenut liiman ja pinnoitteen kannalta hyväksyttävälle tasolle, voidaan pinnoitus tehdä. Tarkista kosteus%:n raja-arvojen vaatimukset aina pinnoitteen valmistajalta ja mittaa alustan kosteus% aina ennen pinnoitustyön aloittamista. Vaihtoehtoiset pinnoitemateriaalit: parketti / laminaatti, lattialaatoitus tai lattiatasoite. Lisätietoa löytyy Weberin lattiatasoitteiden tuotekorteista ja lattiapäällystemateriaalien valmistajalta.

Huom!

Pintamateriaalien kestävyyteen verrattuna liian korkea kosteus ja alkalit aiheuttavat sisäilmaongelmia hajottaessaan lattiapinnoitteita tai niiden kiinnittämiseen käytettyjä liimoja. Hajoamistuotteina syntyy terveydelle vaarallisia aineita, kuten 2-etyyli-1-heksanolia, joka toimii myös indikaattorina alkalisen kosteuden aiheuttamasta sisäilmaongelmasta. Parhaiten se todetaan lattiarakenteesta otettavasta materiaalinäytteestä, josta analysoidaan 2-etyyli-1-heksanoli.