Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betonirakenteiden halkeamien injektointi

Ratkaisun edut

  • Soveltuu sekä vaaka- että pystypintojen halkeamien korjauksiin
  • Palauttaa haljenneen rakenteen lujuuden alkuperäiselle tasolle
  • Hyvä kemikaalien kesto
  • Kopo-laattojen kiinnitys laatoitusta purkamatta

Ratkaisuun liittyvät tuotteet

  1. weber Injection epoxy

Vaaka- ja pystyrakenteissa olevien halkeamien korjaus injektointiepoksilla. Voidaan käyttää myös kopolaattojen kiinnittämiseen kylpyhuoneissa. Soveltuu myös alustastaan irronneiden pintabetonivalujen uudelleen kiinnittämiseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Injektointiepoksilla tehtävää korjausratkaisua voidaan käyttää silloin kun halkeama tai vaurio ei ole laaja. Jokainen käyttökohde on erilainen johtuen alustan- ja ilman lämpötiloista, rakenteessa olevasta kosteuden määrästä, halkeamien leveydestä ja syvyydestä. Suunnittelija ottaa kantaa korjaustavan soveltuvuudesta kohteeseen.

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Injektointiepoksilla tehtävää korjausratkaisua voidaan käyttää silloin kun halkeama tai vaurio ei ole laaja. Jokainen käyttökohde on erilainen johtuen alustan- ja ilman lämpötiloista, rakenteessa olevasta kosteuden määrästä, halkeamien leveydestä ja syvyydestä. Rakennesuunnittelija määrittelee aina tapauskohtaisesti oikean korjaustavan kohteeseen.

Alusta

Korjauksessa käytetään weber Injection epoxy -tuotetta, joka palauttaa rakenteen lujuuden samalla tiivistäen sen.

Työohjeet

Halkeamat betonilattiassa

Lattiassa olevat halkeamat, leveydeltään noin 0,5-2,0 mm korjataan seuraavasti. Halkeamat täytetään tuotekortin mukaisesti sekoitetulla weber Injection epoxy -tuotteella, joka valutetaan ohuena nauhana suoraan halkeamaan. Epoksia kaadetaan halkeamaan kuljettaen purkkia tai annostelumukia halkeaman suuntaisesti. Epoksin annetaan imeytyä halkeamaan hetki ja menettely toistetaan kunnes epoksia ei enää imeydy ja halkeama on täynnä.

Jos halkeamat ovat yli 2,0 mm leveitä, on epoksin joukkoon suositeltua lisätä webertec PU-paksunninta (max annostus 0,5 %) tai webertec Kvartsihiekkaa. webertec Kvartsihiekka voidaan myös laittaa suoraan halkeamaan, jonka päälle injektointiepoksi kaadetaan. Tämä on tarpeellista varsinkin silloin jos halkeamat ulottuvat läpi betonilaatan, koska vaarana on, että pelkkä epoksi valuu läpi halkeaman ja itse halkeama ei täyty riittävästi. Halkeamien täyttämisen helpottamiseksi se voidaan myös avata kulmahiomakoneella V-muotoon auki n. 6mm leveydeltä ja syvyydeltä. Käsittelystä irtoava pöly ja irtoaines on poistettava huolellisesti harjaamalla ja imuroimalla ennen injektointityön aloittamista.

Jos lattiassa olevat halkeamat ovat kapeita, alle 1,0 mm, mutta ovat syviä, on käytettävä apuna injektointitulppia, jotka porataan betonilattiaan noin ½ laatan paksuudelta. Reikiä porataan 10–30 cm välein riippuen halkeaman leveydestä ja laatan paksuudesta. Injektointiepoksi annostellaan halkeamaan rasvaprässiä apuna käyttäen. Tämä siksi, että valuttamalla halkeamaa ei saada riittävästi täytettyä.

Lattiassa kauttaaltaan oleva verkkohalkeilu korjataan seuraavasti: weber Injection epoxy -tuotetta levitetään puhtaaseen lattiaan kumilastaa apuna käyttäen halkeamien päälle. Epoksi pidetään liikkuvana hitaasti lastaa kuljettamalla niin että, epoksi imeytyy halkeamiin. Korjaustavalla saadaan samalla betonipinta kauttaaltaan impregnoitua ja epoksikerros suojaa betonipintaa hyvin kulutukselta. Lisäksi se toimii pölynsidontakäsittelynä. Halutessa lattia voidaan pinnoittaa noin vuorokauden jälkeen imeytyksestä.

Huom! Epoksia on kuljetettava ns. "luilleen", jotta epoksi ei kasaannu paakuiksi. Ylimääräinen epoksi poistetaan esim. asetonia käyttäen ennen epoksin sitoutumista. Kovettunut epoksi on poistettavissa vain mekaanisesti.

Halkeamat pystyrakenteissa

Pystyrakenteissa olevat halkeamat korjataan seuraavasti; Halkeamat injektoidaan käyttäen weber Injection epoxy -tuotetta ja porattavia injektointitulppia. Halkeama puhdistetaan mahdollisimman hyvin. Halkeama suljetaan webertec PU paksuntimella jäykistetyllä weber Injection epoxy -tuoteella tai vastaavalla massalla, ja annetaan kuivua noin vuorokausi.

Paksunnin sekoitetaan (lisätään vähitellen, varottava paakkujen muodostusta) injektointiepoksin perusosaan koneellisesti sekoittaen. Tämän jälkeen lisätään kovetin ja jatketaan koneellista sekoittamista vähintään 3 minuutin ajan, kunnes massa on homogeenista.

Halkeamaan porataan reikiä noin 10 – 20 cm etäisyydelle toisistaan halkeaman leveydestä ja seinän paksuudesta riippuen. Poraus ulotetaan aina seinän puoliväliin saakka. Poratut reiät puhdistetaan huolellisesti ja injektointitulpat kiristetään paikoilleen. Injektointityö aloitetaan alhaalta ylöspäin. Alimpaan reikään kiinnitetään injektointinippa ja pumpataan weber Injection epoxy -tuotetta, rasvaprässiä tai injektointipumppua apuna käyttäen maltillisella paineella. Kun epoksi tulee seuraavasta injektointitulpan reiästä ulos, siihen kiinnitetään nippa ja jatketaan pumppaamista. Näin jatketaan kunnes halkeama on käyty kokonaan läpi. Seuraavana päivänä injektointitulpat voidaan katkaista tai irroittaa ja seinä ylitasoittaa.

Injektointityön laadunvalvontaa voidaan tehdä esim. merkkiainekokein, tai akustisesti kopauttamalla. Rakenteellisessa injektoinnissa suoritetaan yleensä poranäytekoe. Injektointi katsotaan onnistuneeksi, mikäli halkeaman täyttöaste on vähintään 90 % ennalta määritetyssä injektointisyvyydessä. 

Keraamisten laattojen injektointi

weber Injection epoxy soveltuu myös kopolaattojen kiinnittämiseen injektoimalla sekä klinkke-rilaattojen korjauksiin. Injektointikiinnityksen etu on, että laattaa ei tarvitse irrottaa, jolloin korjauk-sesta jäävä jälki on huomaamaton. Mikäli injektointityötä tehdään märkätiloissa, on ennen korjausta varmistettava, ettei mahdollinen vesieristekerros ole vaurioitunut. Ennen korjaustyötä irti olevat laatat kartoitetaan koputtelemalla ja merkitään. Laattojen väliseen saumaan porataan halkaisijaltaan noin 3 mm reikä läpi laattalaastin, siten ettei vesieriste vahingoitu. Huolellisesti sekoitettu weber Injection epoxy laitetaan injektointiruiskuun/injektointiprässiin ja painetaan hitaasti pienellä paineella reikään injektointitulppia apuna käyttäen. Tämä toistetaan riittävin välimatkoin, riippuen laatan koosta, ja irronneen alueen laajuudesta. Tässä korjaustavassa on tarkoitus saada laatta pistemäisesti kiinni alustaansa, ei välttämättä täyttää koko laatan taustaa. Poranreiät täytetään injektoinnin jälkeen alkuperäiseen väriin sopivalla saumalaastilla.

Huom! Injektointityötä tehdessä on syytä tarkkailla laattoja, ettei epoksia valu ulos esim. laattasaumasta tai ettei se pääse pullistamaan laattoja. Sitoutumaton epoksi on poistettavissa laatoilta asetonilla. Kovettunut epoksi poistetaan mekaanisesti.

Epoksityötä tehdessä tulee huomioida Työterveyslaitoksen epoksipinnoitukseen liittyvät ohjeistukset ja turvallisuusmääräykset. 

Huom!

Betonissa on yleensä kahden tyyppistä halkeilua; liian nopeasta kuivumisesta johtuvaa verkkohalkeilua, sekä rakenteen murtumisesta johtuvaa halkeilua. Betonilattian, jossa on liian nopeasta kuivumisesta johtuvaa verkkohalkeilua tunnistaa siitä, että halkeamat ovat ohuita ja rajoittuvat betonilaatan pintaan. Betonilattia on kuiva. Korjauksessa käytetään weber Injection epoxy -tuotetta, joka imeytetään painovoimallisesti halkeamiin.

Betonissa olevat murtumishalkeamat ovat rakenteiden liikkeistä johtuvia isohkoja halkeamia, jotka ulottuvat usein läpi betonilaatan. Betonilattia on kuiva tai siinä saattaa olla kosteutta. Korjauksessa käytetään weber Injection epoxy -tuotetta, jonka tarttuvuus myös kosteaan pintaan on hyvä ja joka palauttaa rakenteen lujuuden samalla tiivistäen sen.